Turken en Slowaken burgeren meest in

zaterdag 20 december 2008 9u45 | Redactie | 24 reacties
Trefwoorden: , , .

Voor het eerst hebben in Gent meer dan 1.000 mensen in één jaar een inburgeringscontract ondertekend. Een attest bewijst dat ze onder meer lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie hebben doorlopen.

Lees meer bij De Gentenaar

© 2008 GENTBLOGT VZW

24 reacties »

 1. Reactie van Cedric

  SloVaken ?

 2. Reactie van pistache

  Van die integratie van Turken merk ik niets ! Ik stel wel vast dat de nieuwkomers (vooral deze uit Zwart Afrika en de Russen) na 1 jaar al veel beter geïntegreerd zijn en goed Nederlands spreken dan de “Belgische” Turken die hier al 40 jaar wonen !Ik denk dat er nog erg veel water door de Schelde en de Leie zal moeten vloeien vooraleer de Turken hier na 3 generaties echt geïntegreerd zullen zijn of misschien wel nooit.

  • Reactie van Yves

   Ik spreek je tegen, pistache. Kom es de schuune Geintse tongval bewonderen van de Turken in mijn straat. Ik stel vast: sommigen zijn Gentser dan ik, sommigen langs gien kanten. Spreek ze aan als mens in plaats als vreemdeling, en je komt een stuk dichter bij de mogelijke Gentenaar in hen :).

   • Reactie van pistache

    Waarom DURF jij beweren dat ik ze niet als mens maar als vreemdeling zou aanspreken ! En ja, ik ken ook wel een Turk met schuune Geintse tongval maar ik ken ze vooral bij naam ! Ik stel alleen vast met de meeste vrouwen communicatie onmogelijk of erg moeilijk is. En gezien ze overal in het Turks terechtkunnen : een uitgebreide Turkse samenleving, satelliet, Turkse winkels, Turkse dokters, brochures van stad Gent in het Turks, etc., is er voor hun geen enkele noodzaak om Nederlands te leren, zelfs niet om de Belgische nationaliteit te verkrijgen ! Dus nee, ik zie de integratie van de Turkse samenleving in de Belgische samenleving niet voor morgen, nog voor overmorgen !

 3. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Pistache, niet veralgemenen, aub.
  Dat is een veel voorkomend verschijnsel, en het is zelfs natuurlijk: verplichting baart reactie.
  Dit symptoom heb ik ook bij onze Gentse franstalige medeburgers gezien: nu de hetze tegen ons/hen mindert, hebben we/ze meer en meer zin om zich met de anderen te vereenzelvigen, en “in te burgeren”.

  • Reactie van pistache

   Wat bedoel je met veralgemenen ? Als ik 10 Turkse vrouwen neem, dan spreken er hooguit 3 wat begrijpelijk Nederlands. En als ik de Turkse vrouwen in mijn straat beschouw, dan spreekt er geen enkele Nederlands.

   De vergelijking met de voormalige francophone Gentenaars gaat niet op. Ze konden wel goed Nederlands praten ! Ik heb/had zo enkele in mijn vriendenkring. Maar “Frans” was “hoger”. Nu dit niet meer zo is en de hiërarchie anders gevormd wordt, spreken die tenminste de beenhouwer in het Nederlands aan en is die “il pluive”, “een schelleke jambon” … verleden tijd. En ook de tijd dat men in het Frans werd aangesproken in “boutiques” ! Dat ze thuis Frans praten, dat is hun zaak, maar in Vlaanderen is volgens mijn mening, zonder flamigant te zijn, Nederlands wel de voertaal.

   • Reactie van Roland

    Wel ik ken nochthans een hele resem Turkse vrouwen en jonge meisjes die heel goed Nederlands praten en waarmee men zich heel goed kan onderhouden. Het zijn wel meestal handelaars of bedienden in een handelszaak. Thuiszitters ken ik echter niet.

    • Reactie van b-west

     De thuiszitters ga je dan ook niet zien hé ;)

     Zij die goed Nederlands én Gents praten zijn de meisjes die hier opgegroeid zijn, tweede of derde generatie.

     Maar hier lopen er ook heel wat meisjes rond die geen of nauwelijks Nederlands praten, de zogenaamde “importbruiden”, die na een gearrangeerd huwelijk in Emirdag naar hier gehaald worden, door die stoere macho’s die vinden dat de Turkse meisjes hier te verwesterd zijn. Spijtig, want nogal wat van die meisjes hebben in Turkije wel een degelijke opleiding gekregen, maar kunnen door de taalbarrière en door het feit dat ze hier in een nogal traditioneel huwelijk terechtkomen, met hun kennis weinig aanvangen. Ze blijven thuis, zorgen voor de kinderen en omdat ze quasi altijd in een Turkse buurt wonen, missen ze ook de stimulans om Nederlands te leren. Waarom zouden ze ook?

     Spijtige zaak :(

    • Reactie van pistache

     Ook importbruidegommen ! En die kunnen na 10 jaar nog geen Nederlands ! En ik vermoed dat die niet thuis blijven om voor de kinderen te zorgen maar eerder in één van hun vzw-cafés. Ten andere, de kinderen lopen vanaf hun 2 – 3 jaar gewoon op straat terwijl de moeder ergens met één of andere aan het theekletsen is.

   • Reactie van Jean Marie DE WULF

    Wat ik bedoelde is: het brutaal en antipathiek opleggen van een inburgerinscursus en saaie taallessen wekken weerzin op. Moesten we dat vrolijker en positiever voorstellen, we zouden veel meer succes boeken.
    Alleen maar de grove manier en de dreigingen van Minister(?) Marino Keulen wekken bij mij al brakkneigingen op! Ik vraag mij soms af waar hij zijn lessen over liberalisme geleerd heeft.
    Zolang dat de Vlamingen dat niet inzien gaan ze problemen krijgen met de rest van Europa.

    • Reactie van Edgard

     Hé; komaan. Marino Keulen heeft hierin wel gelijk; deze 3 burgemeesters hebben in de gemeente waar ze opkwamen kiesbrieven opgestuurd naar de bevolking enkel in het frans terwijl ze dat ook in het nederlands moesten gedaan hebben. Zo hebben zo de wet overtreden en de verkiezingen vervalst. Ze zouden daar de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk opnieuw moeten doen en deze keer in een wettelijk kader.

    • Reactie van Roland

     mea culpa, k’heb hem verkeerd opgevoed …. had er ook maar drie weken de tijd voor gekregen … was een fijne jongen ergens begin jaren 90…

    • Reactie van pistache

     Ja, taallessen zijn saai, ik heb dit zo’n 12 jaar moeten ondergaan !

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Er zijn overtredingen die voor Keulen wel door de beugel kunnen, zoals die van de burgemeesters die weigerden de verkiezingen te organiseren omwille van BHV, dat werd oogluikend in de vergeethoek gewipt, en dan die burgemeesters die volgens de “rechten van de mens”" handelen, maar zo tegen een lokaal streekreglement (we noemen dat taalwetten) hun medeburgers tegemoet zien.
  Weten de Vlamingen nu echt nog niet dat sommige van onze taalwetten niet stroken met de mensenrechten?
  Dit wordt natuurlijk hier door de pers verzwegen…

  • Reactie van pistache

   Jean-Marie, vergeten dat vroeger het volk in Vlaanderen niet in hun taal konden verder studeren, maar enkel in het Frans ? En alles (rechtspraak, administratie, …) in het Frans gebeurde ! Trapt dus geen deuren open want ik heb niets tegen Franstaligen en Walen maar dat onrecht in het verleden tegen het gewone volk, daar zijn nog erg velen gevoelig voor !

 5. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ach,
  Marino Keulen is erg gematigd. Ik zie hem hier vaak in Gent samen met zijn kabinetsmedewerker Sami Sagouir. En ze doen heel veel opdat mensen zich hier kunnen inburgeren. Onderschat dat niet. Maar de wet is de wet, dat weet ondertussen zelfs Yves Leterme.
  Op mijn weblog hoef je maar ‘Marino Keulen’ in te tikken om te zien wat minister Keulen allemaal doet om allochtonen te helpen en opdat ze sich zouden kunnen inburgeren. Voorbeeld: http://gentbrugge.blogspot.com/2008/12/500-euro-dakisolatiepremie-vanaf-2009.html

 6. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik betwist niet dat die wet bestaat, ik betwist ook niet dat die burgemeesters dire wet “ten onrechte” overtreden hebben. Ik betwist echter dat die wet overeenkomt met de bepalingen van de “rechten van de mens”. Dit is veel erger, dit wil hier dus zeggen dat Vlaanderen de bepalingen die algemeen als menselijk recht worden aangenomen, door die deelstaat Vlaanderen niet erkend worden. Autochtone minderheden, in dit geval lokale meerderheden hebben zeker ook rechten. En als ge weet dat het hier nog gaat over administratief vereenvoudigbare aangelegenheden gaat!!!!
  Waarom zwijgt Van Quickenborne hierover? Omdat hij federaal moet denken en handelen? Zever!
  En verder, een minister heeft steeds derogatiemogelijkheden in zijn broekzak. Goede wil is ook wil.

 7. Reactie van Edgard

  Wat wil je dan dat Vlaanderen verfranst? Brussel en omstreken is al bijna helemaal verfranst, de afgelopen eeuw, terwijl dat oorspronkelijk een Nederlandstalige gebied was. Vroeger spraken ze aan de grens met West – Vlaanderen ook volmondig Nederlands; Frans – Vlaanderen genaamd. Daar liggen trouwens mijn roots en is mijn grootvader en grootmoeder moeten vluchten door de eerste wereldoorlog naar Oost – Vlaanderen.

  Er zijn zo veel wetten op de wereld die niet stroken met de ” rechten van de mens”. Waarom zou Vlaanderen hier geen uitzondering op mogen zijn? Ook sommige Belgische en Europese wetten stroken niet met de ” rechten van de mens”. Hoe komt het anders dat er zo iets als een vierde wereld bestaat in ons land; omdat deze mensen zich geen deftige huisvesting kunnen veroorloven. Omdat ze niet genoeg geld hebben om een huis aan te schaffen of te huren. Daarom zijn er ook velen uit hun huis gezet door een deurwaarder met politie(geweld).
  Dat strookt ook allemaal niet met de rechten van de mens. En zo kan ik nog een heleboel feiten opnoemen van dingen in België die niet stroken met de rechten van de mens.

  En wat die 23 burgemeesters betreft die de federale verkiezingen weigerden te organiseren omdat het kiesdistrict BHV niet gesplitst was en is, terwijl ze dat tot op het laatste nippertje voor de Europese en Vlaamse verkiezingen in 2003 wel gedaan hebben; daar ben ik het met deze burgemeesters het volmondig eens. Ik snap ook niet hoe je verkiezingen kunt weigeren te organiseren maar ze dan toch zijn doorgegaan. Dus ik zie niet in waar de fout in de wettelijkheid gemaakt is geweest.

  En Marino Keulen heeft hiermee niets te maken daar de federale verkiezingen een federale aangelegenheid is. Dus als de Vlaamse regering waarvan Marino Keulen deel uitmaakt als minister deze 23 burgemeesters in het arrondisement BHV zou sanctioneren omdat zij de wet overtreden hebben omdat ze de federale verkiezingen hebben gesaboteerd dat ze dan de federale verkiezingen dan maar door de Belgische staat laten organiseren. Dat zou mij ook het logiste zijn. Federale verkiezingen georganiseerd door de federale overheid. Gemeenteraadsverkiezingen door de gemeentes. Vlaamse verkiezingen door de regio Vlaanderen en Europese verkiezingen door Europa i.p.v daar gemeentes met lastig te vallen.

  En de kieskring BHV is gewoon in het voordeel van de Franstaligen die de invloed van franstalige parijen in de gemeenteraad en het parlement vals versterken daar Franse partijen op kunnen komen in Nederlandstalig gebied. Terwijl dat omgekeerd niet mogelijk is. Zodoende er met moeite vernederlandsing plaatsvindt in Wallonië. Frans is in de vlaamse rand een imperialistische bourgeoistaal van rijke luizen en zal dat altijd blijven terwijl het Nederlands in de wereld steeds maar meer inboet.
  Dat is zoals de Zionisten die met al hun geld nederzettingen gaan bouwen in – op de Palestijnen veroverd gebied.

  Als BHV nu al langer dan vandaag was gesplitst hadden we het afgelopen jaar ook niet al die parlementaire politieke moeilijkheden gehad en hoefde ik ook niet constant naar die middenklasse Belangers en – NVA ‘ers op mijn TV te kijken die niet opkomen voor het Nederlands in de wereld maar voor andere politieke redenen.

  Maar toch heb ik via de televisie vernomen dat er niet onmiddellijk verkiezingen kunnen georganiseerd worden in België omdat de kieskring BHV nog altijd niet officieel gesplitst is wat wel een voorwaarde is voor nieuwe verkiezingen.

  Wat sommige partijen als LDD en VB tegenspreken aangezien zij zo rap op mogelijk nieuwe verkiezingen aansturen. Daar zij daar in de eerste plaats de vruchten zullen van plukken; aangezien het huidige antipolitieke klimaat in België in hun voordeel preekt.

  Trouwens vraag ik mij af waarom Turken en Kosovaren Nederlands zouden moeten spreken terwijl de verfransing in Vlaanderen nog steeds aan de gang is.

  In deze is Marino Keulen dan ook consequent; iedereen gelijk voor de taalwet.

 8. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Edgar, lees eens goed uw betoog en tel de tegenstrijdigheden die geleid worden door uw dogmatische gebondenheid aan uw uitgangspunt: Vlaanderens grond is heilig en daar mag geen andere bevolkingsmeederheid op leven, noch zich uitdrukken.
  ik ben wel akkoord dat inderdaad in elk land foute wetten bestaat, maar het geen reden om zo te laten waar het bij ons verkeerd gaat.

  • Reactie van b-west

   Goh, het gaat niet zozeer over als die andere minderheid daar wel of niet mag leven, het gaat eerder over het feit of die minderheid respect kan opbrengen voor de meerderheid. Voorbeeldje: Ik vind het verbluffend vast te stellen dat men mij op mijn werkplek, in Zaventem, in het Frans aanspreekt. Dat kan voor mij niet door de beugel. En als je dan daarop durft te reageren, krijg je direct het etiket “nationalist” of “extremist” of nog andere -ist opgekleefd. Terwijl wij mij kent weet dat gans het Vlaamsnationalisme en hun idiote streven naar de heilige vlaemsche staat mij vrolijk gestolen kan worden. Maar ik vraag wel dat men respect opbrengt voor mijn taal in mijn eigen land.

   Soit, wat ons weer ver van het oorspronkelijke thema bracht… hoewel…

 9. Reactie van Fred

  U bedoelt waarschijnlijk bevolkingsminderheid.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>