Plein Sint-Pietersstation wordt fietsvrij gemaakt

maandag 8 juni 2009 16u08 | Redactie | 40 reacties
Trefwoorden: , , .

Naar aanleiding van de Gentse Feesten wordt ook dit jaar het Maria Hendrikaplein (het grote plein voor het Sint-Pietersstation) volledig fietsvrij gemaakt. Alle fietsenstallingen (mèt of zonder fietsen) maar ook alle losstaande fietsen zullen verwijderd worden.

Vanaf maandag 6 juli plaats je je fiets dan ook best niet op dit plein. Vanaf deze dag worden alle geparkeerde fietsen verwijderd en afgevoerd naar het fietsdepot, alsook alle fietsenstallingen. Op het plein zullen heel wat borden staan om dit aan te duiden, hou deze goed in de gaten.

Vermijd heel wat frustraties en gezoek: parkeer je fiets vanaf nu al ergens anders.

Bron: Plein voor Sint-Pietersstation wordt volledig ontruimd!

© 2009 GENTBLOGT VZW

40 reacties »

 1. Reactie van laurensv

  Goeie tip, alleen er zijn geen andere plaatsen, veel fietsenrekken hebben nu al 2x zoveel fietsen als er eigenlijk plaats voor is.

 2. Reactie van Frans

  Laurensv, achter het station staan er tussen de St-Denijslaan en de Reigerstraat rekken op overschot. Toegegeven, vanuit het centrum kost het bijkomende moeite om door een extreem fietsonvriendelijk parcours over de westelijke kant van het Maria-Hendrikaplein door de Voskenstunnel te geraken. De fietsparking achter het station staat trouwens nergens aangeduid (op de hoek van de Voskenslaan hangt nog altijd een verkeersbord voor een al lang verdwenen autoparking!).

 3. Reactie van b-west

  Het zal waarschijnlijk vergeefs zijn maar toch: hierbij een warme oproep om de fietsrekken na de zomer niet meer terug te plaatsen op het plein!

  • Reactie van marc

   goed idee!! Maar euh, waar moeten we ze dan wel plaatsen?

   • Reactie van b-west

    Achter het station? Zoals Frans hierboven zei:
    “achter het station staan er tussen de St-Denijslaan en de Reigerstraat rekken op overschot”

    En als men eens wat sneller de “weesfietsen” zou verwijderen, denk ik dat er ook al wel wat capaciteitsproblemen gaan opgelost worden.

    Probleem is natuurlijk, waar stockeer je dan al de weesfietsen… floraliënhal? Flanders expo? :)

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Ik dacht in de oude brandweerkazerne in de Academiestraat.

     En aangezien de bovenstaande link niet meer werkt plaats ik deze http://www.projectgentsintpieters.be/nieuws/p/bericht/fietsers-opgelet-het-koningin-maria-hendrikaplein-moet-volledig-fietsvrij-zijn-tijdens-de-gentse-feesten1

    • Reactie van marc

     veel lege plaatsen zijn er niet meer hoor, in de rekken aan de achterkant van het station. Weesfietsen vormen inderdaad het grote probleem. Misschien nu alle fietsen verwijderen waar al sinds meer dan een week een SLP flyertje aanhangt?

    • Reactie van DriesO

     “En als men eens wat sneller de “weesfietsen” zou verwijderen, denk ik dat er ook al wel wat capaciteitsproblemen gaan opgelost worden.”

     Nee, dit lost het capaciteitstekort niet op, daarvoor is het tekort te groot.
     Weesfietsen worden op dit moment immers al regelmatig verwijderd (Max Mobiel).

     Op dit moment (blok en examens en daarna vakantie) staan er wel extra veel studentenfietsen werkloos te wachten.

     Gelukkig is er minder vraag naar stationsstallingen tijdens de Gentse Feesten.
     Die fietsenstallingen kunnen goed gebruikt worden op de Feesten zelf!

    • Reactie van Yves

     Het lijkt me het ideale moment om massaal veel rekken bij te plaatsen aan Dampoort station. Maak hier gericht promotie voor en ook na de zomer zal een flink pak fietsers dit station gebruiken ipv Sint-Pieters…

    • Reactie van Frans

     Yves, ik betwijfel dat. Het Dampoortstation ligt dan wel veel dichter bij het stadscentrum, het aanbod aan treinen is er veel beperkter dan in Gent-Sint-Pieters. Bovendien liggen veel faculteiten en hogescholen op fietsafstand van het St-Pietersstation. Op termijn kan het Dampoortstation misschien groeien, maar er ontbreken nog teveel factoren die er een echt “centraal station” kunnen van maken, zoals een aantrekkelijk stationsplein (in de plaats van die onderbenutte ruigte waar ooit het Ooststation lag) en een vlotte verkeersafwikkeling (nu is het Dampoortkluwen een “te mijden plek”). Het plan voor de Oude Dokken is een stap in de goede richting, maar er moet nog veel meer gebeuren. En Infrabel heeft voorlopig alles op Gent-Sint-Pieters gezet waarmee we zeker tot 2020 zoet zijn.

    • Reactie van Frans

     “Op dit moment (blok en examens en daarna vakantie) staan er wel extra veel studentenfietsen werkloos te wachten” (DriesO)
     Kan een “vakantiedepot” voor fietsen een oplossing zijn? Dan kunnen de fietsen die van het Maria-Hendrikaplein worden geplukt er ook terecht.

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Als ik zie hoe de fietsers zich algemeen (niet) gedragen kan ik gewoon twijfelen aan onze wensen. Dus OPRUIMEN! en niet te lang wachten.

  • Reactie van laurensv

   Fietsers gedragen zich algemeen wel. Veel beter dan automobilisten die zich 9/10 niet aan de snelheidsbeperkingen houden en zelfs wanneer ze geen overtredingen begaan de bevolking vergiftigen met uitlaatgassen.

   • Reactie van S

    Allez – gelukkig dat er weer iemand over de onweerlegbare en objectieve feiten waakt.. En vooral weer on-topic.

    • Reactie van laurensv

     bron: 96% van de Belgen rijdt te snel in zone 30
     Kan iemand (Jean Marie DE WULF?) mij een bron geven dat fietsers zich algemeen niet gedragen.

    • Reactie van S

     Het ging over fietsen, en dan eigenlijk nog over het stallen ervan.
     Ik zie niet in wat het feit dat automobilisten te snel rijden daar mee te maken heeft.

     Verder zegt Jean Marie “Als ik zie hoe de fietsers zich algemeen (niet) gedragen“. Zijn ervaring dus.

     Kan jij dan eens een bron geven waarin staat dat ‘fietsers zich over het algemeen wel gedragen’?
     Of dan tenminste aangeven dat het om jouw persoonlijke mening gaat?

     Voor de rest sluit ik mij gaarne aan bij de commentaar van bruno hieronder.

   • Reactie van bruno

    Juij! Controversie!

    Wacht, ik zal het ons gemakkelijk maken.

    Weg met de fietser! (zeggen de automobilist en de voetganger)
    Weg met de automobilist! (zegt de fietser –en soms ook de voetganger)
    Weg met de voetganger! (zegt de fietser –de automobilist negeert hem gewoon)

    Ach.

    Want kijk, ik moet de eerste fietser nog tegenkomen die –vanzelf– voor mij stopt als ik aan het zebrapad wil oversteken.
    Want kijk, veel automobilisten zouden zich beter eens per fiets verplaatsen zodat ze bijvoorbeeld zouden leren *stoppen en kijken* alvorens in een straat rechts af te slaan.
    Want kijk, een voetpad geeft geen recht om u zomaar zonder kijken op straat te smijten om ze over te steken.

    Of wacht: het zou pas schoon zijn, als ge uw rijbewijs maar kreegt als ge bewezen hebt dat ge u zowel te voet, als per fiets, als per auto deftig en volgens de verkeersregels verplaatst.

    Of, terug on topic: ik zou graag morgen de lotto winnen. De hoofdprijs én als enige, welteverstaan.

    Verbeter de wereld, begin met uzelf!
    (Waar is de BZN als ge ze nodig hebt.)

    • Reactie van laurensv

     Gatverdamme, hier krijg ik het schijt van zie.
     Als er hier een autmobilist/buschauffeur zegt dat remmen voor een voetpad gevaarlijk is op een tweevaksweg (wegens niet zeker dat de bestuurder op het 2e vak ook zijn/haar wettelijke plichten zal naleven) en dus niet remt voor die voetganger terwijl het de wet is, staat ik hier quasi alleen de roepen dat het godgeklaagd is.
     Maar wat zie nu: “Want kijk, ik moet de eerste fietser nog tegenkomen die –vanzelf– voor mij stopt als ik aan het zebrapad wil oversteken.”
     Wel Bruno, spreek eens met Bernadette, die fietser zal waarchijnlijk enkel maar inzitten met uw veiligheid want misschien stopt die fietser wel maar de auto’s niet, dus eigenlijk stopt die fietser niet voor jouw veiligheid? Als je dit een onzinnige reactie, graag wat steun de volgende keer een automobilist of buschauffeur dit op gentblogt schrijft.

     “Want kijk, een voetpad geeft geen recht om u zomaar zonder kijken op straat te smijten om ze over te steken.”
     Dat heb je als voetganger of fietser, met de fiets aan de hand, wel. Je hebt ABSOLUTE voorrang op het zebrapad.

    • Reactie van S

     “Want kijk, een voetpad geeft geen recht om u zomaar zonder kijken op straat te smijten om ze over te steken.”
     Dat heb je als voetganger of fietser, met de fiets aan de hand, wel. Je hebt ABSOLUTE voorrang op het zebrapad.

     *zucht*
     Wel laurens, ga gerust je gang als jij het zo ziet.

    • Reactie van laurensv

     12.4bis van de wegcode: De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.
     zie hier
     Het is dus niet alleen ik die het zo ziet, het is de wetgever.

    • Reactie van david

     Het reglement zegt verder: “40.4.2. Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.”
     Sommige voetgangers ‘smijten’ zich echter achteloos op de openbare weg, of op plaatsen die geen ‘oversteekplaatsen zijn’ en/of zonder ook maar de minste aanwijzing dat ze willen oversteken.
     Ik begrijp dan ook de verzuchting van de automobilisten dat sommige voetgangers wel degelijk een gevaar betekenen voor henzelf.

    • Reactie van laurensv

     David, volkomen juist dat het gevaarlijk is, net zo gevaarlijk al de originele quote: ““Want kijk, een voetpad geeft geen recht om u zomaar zonder kijken op straat te smijten om ze over te steken.”
     Want dat is dus het probleem, de onwetendheid van automobilisten, het recht is er wel, volledig.
     De bestuurder mag slechts met matige snelheid naderen, heb je dat er al veel zien doen op de Rooigemlaan bvb? Elke dag, elk uur wordt de wet daar overtreden en voetgangers in gevaar gebracht en wat lees je op Gentblogt?

    • Reactie van S

     Djeezes laurens… Ik vind ook dat alle problemen aangekaart mogen worden, maar het heeft gewoon geen zin een oorlogje tussen verschillende weggebruikers te beginnen.

     Als er iets nodig is is het een mentaliteitswijziging van vele weggebruikers. Iedereen zou meer oog moeten hebben voor elkaar, op zijn eigen gedrag in het verkeer letten, maar tegelijk ook tolerant zijn voor elkaar.

     Ik beschouw mezelf als een uiterst oplettend en zo correct mogelijke weggebruiker – zowel met de fiets, met de auto als te voet.
     Maar toch merk ik soms dat ik, in elk van die hoedanigheden, soms niet oplettend genoeg ben, of een fout maak.
     En wanneer dat gebeurt ben ik maar wat blij dat niet elke andere weggebruiker denkt zoals jij – want dan waren er al veel doden gevallen, mezelf incluis.

     Kijk, ik vind dat over- en weer verwijten zinloos, maar ik zal toch jouw redenering even doortrekken in de hoop dat je het daarmee iets ruimer kan zien:
     Zullen we eens kijken hoeveel fietsers zich aan voorrang van rechts houden?
     Zullen we eens aan bv de Rozemarijnbrug kijken hoeveel fietsers zich daar aan de voorrangsregels houden?
     Volgens jouw genuanceerde logica moeten we automobilisten dan maar gewoon over de overtreders heen laten rijden?

     Excuseer mij als ik dat niet doe wanneer ik de auto gebruik – ik heb nl niet graag doden op mijn geweten, en ik hoop omgekeerd ook dat ik als fietser een foutje niet noodzakelijk met de dood moet bekopen.

     Als we ons allemaal gaan opstellen als arrogante autobestuurders enerzijds en fietsnazi’s anderzijds gaan we er niet komen hoor.

     Enige zin voor redelijkheid en nunace zou fijn zijn – anders kan je beter gezellig met bernadette gaan mailen ipv hier de kolommen te vullen.

    • Reactie van laurensv

     S, wat jij niet blijkt te begrijpen is dat fietsers en voetgangers zwakke weggebruikers zijn en veel kwetsbaarder dan automobilisten.
     Jij hebt geen zin om een oorlog te beginnen, maar die is al lang bezig, elke dag vallen er doden in dit conflict en zoals in “echte” oorlogen veel meer aan de kant van de weerlozen dan aan de kant van zij die met potentiële moordwapens rondtrekken.

     Je vindt over- en weer verwijten zinloos, maar hup, daar komt weer een golf van gekak op fietsers, goed wetende dat veel fietsers minderjarig en/of onervaren zijn en dus meer fouten maken dan bestuurders die hopelijk allemaal meerderjarig zijn/rijbewijs hebben.

     Als een fietser of voetganger zich niet aan de regels houdt, speelt hij/zij veelal met het eigen leven. Als automobilisten zich niet aan de regels houden, spelen ze met een ander zijn leven!
     Enige zin voor redelijkheid en proportionaliteit zou dus inderdaad welkom zijn.
     Het is tekenend dat in jouw reactie automobilisten “arrogant” zijn maar fietsers “nazi’s”. Denk daar eens 2 minuten over na, de implicatie van die woorden, het verschil in gewicht…

    • Reactie van S

     Neen laurens, fietsers zijn in mijn ogen geen nazi’s, dat heb ik nergens gezegd.
     Het is maar bij het lezen van reacties als sommige van de jouwe dat het woord ‘fietsnazi’ spontaan in mij opkomt, verwijzend naar de poster van die reactie, niet naar fietsers in het algemeen.
     In elk geval: you’re missing the point, dat is duidelijk.
     Maar aangezien je blijkbaar in staat van oorlog verkeert begrijp ik nu tenminste waar je extremisme en gebrek aan nuance vandaan komen.

     In elk geval: ik doe niet mee met die oorlog – ik zou als fietser én automobilist trouwens al niet weten aan welke kant ik zou moeten staan.
     En overigens: er is geen enkel, maar dan ook geen enkel deftig argument waarom de ene weggebruiker zich meer moet inspannen om de verkeersregels na te leven dan de andere – zwak of niet.
     Een automobilist moet zich inderdaad bewust zijn van zijn positie in het verkeer, en de mogelijke gevolgen, maar dan nog moet elke weggebruiker evenzeer zijn verantwoordelijkheid nemen.

     O ja: wees gerust – het gaat niet over minderjarige fietsers.
     En het gaat nog minder om ‘een golf van gekak’.
     En er zijn nu eenmaal zowel onervaren fietsers als onervaren automobilisten.

    • Reactie van Tine

     uhm, Laurens, waar zie jij het woordje ‘zebrapad’ in die zin van Bruno?

     Bruno klaagt al dat over en ‘t weer verwijt aan en jij trapt er recht in.

    • Reactie van laurensv

     Kijkt links, kijkt rechts, nogmaals links, nogmaals rechts: “zebrapad” in bruno’s reactie:
     5e paragraaf, 2e lijn, 6e woord
     5e paragraaf, 6e lijn, 4e woord

    • Reactie van laurensv

     @S, Godwin en ad hominem in één reactie, zielig.

    • Reactie van Tine

     5e paragraaf, 2elijn slaat op fietsers die niet stoppen voor een zebrapad.

     Het 4e woord op de 6elijn is voetpad. Een voetpad is die strook evenwijdig met de rijbaan, weet je wel, niet dwars. Je hebt van die voetgangers die zonder te kijken plots de straat oversteken, helemaal niet ter hoogte van een zebrapad.

     ‘t Punt van Bruno was dat er van alle soorten weggebruikers goeie en slechte zijn.

  • Reactie van 3S

   Jean-Marie, je zei:

   “Als ik zie hoe de fietsers zich algemeen (niet) gedragen kan ik gewoon twijfelen aan onze wensen. Dus OPRUIMEN! en niet te lang wachten.”

   Dat is wel een straffe uitspraak voor een liberaal! De staat privé-bezit laten annexeren zonder wettelijke redenen, zonder overtreding (ik heb het dan over de fietsen die gewoon in een rek staan).

   Zou je dat ook zeggen als het over auto’s ging die (al dan niet fout geparkeerd) twee hele parkeerstroken in beslag nemen? “Als ik zie hoe … zich algemeen (niet) gedragen: Dus OPRUIMEN! en niet te lang wachten.”

   PS. De vergelijking met auto’s is gewoon om jou te laten aanvoelen hoe absurd jouw eigen uitspraak is…

   • Reactie van S

    Auto’s worden toch ook gewoon weggetakeld? (hoewel ik een een vergelijking van een fiets met een auto in deze wat verregaand vind, maar soit)

    • Reactie van 3S

     “Auto’s worden toch ook gewoon weggetakeld?”

     Zelden, enkel als het al te gortig is, als ze een doorgang voor tram of brandweer of een werf blokkeren of zo.

     S, om on topic te blijven: de discussie gaat hier over fietsen waarvan er een groot aantal in fietsrekken staat, en een ander groot aantal niet hinderlijk gestald staat (ik spreek hier niet over de hinderlijk geparkeerde fietsen, daar gaat deze discussie niet over als je het nieuwsbericht leest).

     De uitspraak van Jean-Marie was de eerste ongenuanceerde in deze discussie. Hij liet uitschijnen dat alle fietsen opgeruimd moeten worden, goed geparkeerd of niet, zonder redelijke aankondiging of termijn.

    • Reactie van Jean Marie DE WULF

     3S: als er ongenuanceerd gelezen wordt, heb ik er wel geen schuld aan.
     Wie wil slaan vindt altijd een stok.

 5. Reactie van bien

  Zouden ze niet beter een oproep plaatsen;gratis fietsen?
  Dat spaart voor de stad kosten .

 6. Reactie van i*

  en zouden de fietsers, waar ze dan ook staan, een beetje meer willen letten op restruimte? de keren dat ik aan het station al de straat op heb moeten stappen met de kinderwagen, omdat de fietsen het trottoir inpalmden, zijn niet meer te tellen. wat niet leuk is, en zeker niet veilig, en daardoor al helemaal niet leuk.
  illegaal fietsparkeren is een beetje als het innemen van gehandicaptenparkings – je bezorgt kwetsbare groepen (want als wij er niet langskunnen, dan een rolstoelgebruiker al helemaal niet) veel last, en woede af en toe, als die ****fietsen ook niet opzij te schuiven zijn en er links geen straat is, maar betonblokken, ik zeg maar wat, waardoor je twee straten kunt omplopen alleen omdat er een gehaaste fietser geen zin had om wat verder te gaan staan.

  niet zo heel veel gevraagd, toch?

  • Reactie van Frans

   Alle hinderde fietsen worden regelmatig en systematisch verwijderd door MaxMobiel. Veel meer dan hinderde wagens worden getakeld. Op dat vlak is het toezicht rond het St-Pietersstation voltrekt onvoldoende en dat zal waarschijnlijk zolang duren tot er een ernstig ongeval gebeurt. Anderzijds heb ik geen idee of “illegaal fietsparkeren” gesanctioneerd kan worden. Betaalt men iets om zijn verwijderde fiets te recupereren?

 7. Reactie van Yves

  Ik volg Bruno. We hebben allen een verantwoordelijkheid.
  Infrastructuur (stallingen, snelheidsremmers, vrijliggende fietspaden, correct geplaatste palen voor verkeersborden, straatlichten, etc) bepaalt veel, niet alles. Er wordt wel véél te weinig in geïnvesteerd en gecontrolleerd. Iemand vertelde me vorige week dat zijn vader als job had om dagelijks 16 km staatsweg af te fietsen en te controleren op gebreken. In tijden van extreme mobiliteit werken er een pak minder mensen aan de wegeninfrastructuur, en zijn de bevoegdheden hopeloos versplinterd. Dat neemt niet weg dat fietsers en automobilisten probleemloos kunnen stoppen aan een zebrapad. D

  • Reactie van jan

   Kijk, ik stop (met de fiets) dikwijls aan een zebrapad, namelijk als er een voetganger op loopt/ aan staat (ben daar blijkbaar bruno nooit tegengekomen).Maar als de voetganger nog moet beginnen oversteken, blijft die bijna altijd staan wachten, want er zou eens een auto moeten aankomen. Een heel verschil met landen zoals GB, Duitsland, Zwitserland, Italië. Allemaal landen waar ik zo ongeveer blindelings een zebrapad oploop, en daar nog nooit problemen mee gehad heb.

 8. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Aan 3S: als ik schrijf ‘opruimen’ bedoel ik niet zich eigenaar noemen van de fiets, maar wel de storende fiets ergens brengen waar de eigenaar het kan terughalen, mits de betaling van de lasten van het opruimen. Deze gang van zaken moet natuurlijk van de fietseigenaar gekend zijn, of via een reglement of via een verwittigingsbord.
  Idem voor een wagen, vrachtwagen, boot, en zelfs gehandicaten rolstoel. Er bestaat een wet, een reglement en dat moet gevolgd worden. C’est tout!
  Dat alles heeft niets te zien met liberaal of niet.