Parkbos: en nu?

zaterdag 3 april 2010 15u11 | Michel Vuijlsteke | 34 reacties
Trefwoorden: , .

De Raad van state vernietigde in een arrest van 17 maart 2010 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “afbakening grootstedelijk gebied Gent”.

Blikvanger van het RUP waren de vier groenpolen die erin opgenomen waren: het rivierenlandschap in de Gentbrugse Meersen en de Damvallei word juridisch verankerd, rond het voormalige vliegveld in Lochristi komt een recreatieve groenzone, de Vinderhoutse bossen worden een groenpool, en in Zwijnaarde, tussen Kortijksesteenweg en Oudenaarstesteenweg, wordt het Parkbos ontwikkeld.

Een evenwichtsoefening, dat Parkbos: 1200 hectare, waarvan 340 bos moesten worden — van de toen 800 hectare landbouwgrond moest er zo’n 250 afgepietst worden. Er was bosgebied voorzien dat nog in privéhanden was en pas gefaseerd zou bebost worden, er waren serrebedrijven die bestaanszekerheid wilden en andere bedrijven die nog wilden kunnen uitbreiden, en er moest ook een wetenschapspark voorzien worden.

Eind 2005 werd het RUP goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het was de eerste keer dat er in Vlaanderen een dergelijk grootstedelijk gebied afgebakend werd, en al met al leek het een verdedigbaar compromis. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen bijvoorbeeld vond het jammer dat er glastuinbouw nog zou kunnen uitbreiden, en zag het Wetenschapspark niet echt zitten, maar was wel tevreden dat het Parkbos er snel zou komen.

…helaas. Dat is dus niet echt gebeurd.

In december 2007 maakte Sas Van Rouveroij, toen schepen van Haven en Innovatie, zich nog sterk dat er 11 miljoen euro zou geïnvesteerd worden het wetenschapspark Rijvissche. Vanaf 2010 zouden er ICT-bedrijven in de “life sciences” komen op het 6,5 hectare groot wetenschapspark, dat zou “discreet opgaan in het groen van het Parkbos Zwijnaarde”. In maart 2008 verwedde gouverneur André Denys er zelfs zijn reputatie op: “Als het Parkbos tegen 2012 niet af is, heb ik gefaald als gouverneur”.

Tegen 2012 moesten er 600.000 nieuwe bomen komen, maar eind 2009 moest Joke Schauvliege toegeven dat van de 340 voorziene hectare Parkbos, er maar 30 verworven waren, en dat het echt niet vorderde.

Maar nu dreigt het helemaal de soep in de gaan.

In de loop van 2006 werden een reeks beroepen ingesteld tegen het Vlaamse Gewest door de NV’s Amsto, Projectonwikkeling en Reyvissche Invest. Die NV’s zijn eigenaars van grond tussen de Rijvisschestraat, de oude spoorwegberm, de E40 en het kantorenpark.

In het voorontwerp van het RUP stond hun grond ingeschreven met verschillende bestemmingen: een stuk natuurgebied, een stuk woongebied, een stuk “projectzone voor kantoorachtigen”, en een deel bufferbosgebied. Dat zagen zij niet zitten, en ook niet dat de oude spoorwegbedding als “dreef” aangeduid staat. En bovendien betwisten ze dat het Vlaams Gewest bevoegd was: volgens hen moesten de gemeenten de bestemmingen van de gebieden bepalen. Eeen paar dagen voor het einde van het vooronderzoek, dat tussen januari en maart 2005 loopt, dienen de NV’s een bezwaarschrift in.

Tussen maart en juni 2005 geven allerlei instanties adviezen aan het Vlaams Gewest, ook onder meer om een antwoord te geven op alle mogelijke bezwaarschriften.

In december 2005 is het RUP definitief: voor het gebied van de drie NV’s is het enige verschil met het voorontwerp dat het stukje bufferbosgebied weggelaten is en omgezet naar landbouwgebied. De NV’s stappen in maart 2006 naar de Raad van State.

…nu vroeger hadden de NV’s Amsto en Projectontwikkeling al bij de Stad Gent een aanvraag tot verkaveling ingediend voor hun grond: er zouden 76 eensgezinswoningen en een appartement met 14 woongelegenheden komen. Ook Reyvissche Invest had een bouwaanvraag lopen, voor het bouwen van een ecologisch bedrijvenpark.

De Stad besliste maar niet (logisch, vermoed ik, met dat RUP dat er aan zat te komen), en in oktober 2004 tekenden de NV’s (Amsto en Projectontwikkeling voor de verkaveling, Reyvissche voor het bedrijvenpark) een beroep aan bij de Bestendige Deputatie, om toch maar een beslissing te krijgen van de Stad Gent. De Bestendige Deputatie beslist niet meteen (logisch, vermoed ik, met dat RUP dat er aan zat te komen), en dus tekenen de NV’s in januari 2005 een beroep aan bij het Vlaams Gewest, om toch maar een beslissing te krijgen van de Bestendige Deputatie.

Beide beroepen (bij Vlaanderen om Oost-Vlaanderen te verplichten Gent te verplichten een besluit te nemen) wordt verworpen in maart 2006. De bevoegde minister zegt dat het grootste deel van de verkaveling in “nat natuurgebied” ligt volgens het RUP, en dat de verkavelingsaanvraag “voor een groot deel” niet in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften. En voor het bedrijvenpark: maar één van de drie voorziene gebouwen liggen in de kantoorachtigen-zone — en ze zijn vijf verdiepingen hoog, wat één verdieping meer is dan toegelaten in het RUP.

De NV’s zijn niet akkoord, en dus trekken ze in juni 2006 allemaal naar de Raad van State.

De Raad van State had dus midden 2006 drie zaken liggen van de NV’s: een beroep tot vernietiging van het hele RUP, en dan twee keer een beroep tot vernieting van de beslissing van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en Openbare werken (over de Deputatie over de Stad). Die drie zaken worden samengevoegd, en het besluit van de Raad van State is…

De Raad van State heeft het RUP vernietigd, of beter: het deel van het RUP dat over het Parkbos gaat: Deelproject 6C – Groepool Parkbos.

De onmiddellijke reden? In het advies na de fase van de bezwaarschriften werd niet specifiek genoeg geantwoord op de bezwaren van de drie NV’s. Vlaanderen voert aan dat het feit dat er een wijziging was in de bestemming — dat verdwenen bufferbosgebied — genoeg aanduidt dat er rekening is gehouden met de bezwaren.

De Raad van State zegt dat dat niet specifiek genoeg is. De Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) moest niet meteen alle bezwaren individueel behandelen, maar had wel zó moeten antwoorden dat elke burger met een bezwaarschrift moest kunnen begrijpen waarom zijn specifiek bezwaar verworpen werd.

VLACORO moest kunnen aantonen dat ze elk bezwaar niet alleen ontvangen hebben, maar ook dat ze elk bezwaar besproken hebben. En dat konden ze in deze niet.

En dus is er een fout in het ontstaan van (dit deel van) het RUP. En dus is het RUP (‘t is te zeggen het stuk over het Parkbos) nietig.

En dus moet Vlaanderen nu zeggen tegen de Bestendige Deputatie dat ze moeten zeggen tegen de Stad Gent dat ze moeten zeggen hoe het nu zit met die bouwaanvragen.

*
*      *

En nu? Het oude gewestplan geldt terug. En wat met de zaken die al gebeurd zijn in het kader van het RUP, deel Parkbos? Heeft u er een idee van? Mogen we ons aan afbraken en schadevergoedingen en dergelijke verwachten? Komt er nog een Parkbos vóór 2012, denkt u? Komen die fietsbruggen er?

© 2010 GENTBLOGT VZW

34 reacties »

 1. Reactie van Arthur De Decker

  Zoals elke rechterlijke uitspraak is ook een vernietigingsarrest van de Raad van State bekleedt met gezag van gewijsde en wel erga omnes. Het vernietigde Gewestelijk RUP groenpool Parkbos wordt ten aanzien van iedereen uit het rechtsverkeer verwijderd en dit met terugwerkende kracht (ex tunc)tot 16/12/2005.Voor het Parkbosgebied is er dus geen Gewestelijk uitvoerinsplan meer ter uitvoering van het (niet vernietigde) Ruimtelijk StructuurPlan (RSP). Deze RSP bindt echter de burger niet. Maar in zekere mate bindt het wel de overheid de er haar beleidsplan van heeft gemaakt. Het RUP Parkbos bevatte stedenbouwkundige voorschriften die rechtstreeks relevant zijn voor particulieren. Door de vernietiging van dat RUP gelden terug de voorschriften vervat in de gewestplannen of gemeentelijke BPA’s van voor 16 december 2005. Hoe deze echter verzoenen met het RSP is mij ook een raadsel. Het is dus afhankelijk van wat goldt voor 16/12/2005 dat elke gewijzigde of geplande ruimtelijke-ordenings-situatie in het Parkbosgeboed zal moeten worden beoordeeld en dit tot er terug een geldig RUP wordt gedecreteerd.En dat vraagt dus tijd zoals blijkt uit het verhaal van Michel hierboven.

 2. Reactie van Liesbet

  Heel erg.
  Zo snel mogelijk een nieuw RUP opstellen zeker? En dan moet er wellicht een nieuw openbaar onderzoek gebeuren, met mogelijkheid tot bezwaar.

  Misschien zal ik nog ooit met mijn kleinkinderen in het Parkbos kunnen gaan wandelen…

  • Reactie van Jeroen

   Of misschien zal een van je kleinkinderen nog studeren of nog beter werken op het Wetenschapspark in de Rijvisschestraat en kan hij/zij over de middag gaan wandelen in het parkbos aan de overkant.

 3. Reactie van bosje

  hoe is het mogelijk?
  Een nieuw industriegebouw staat er op één twee drie, maar een bos duurt jaren!
  is het omdat een bos minder geld opbrengt dat alles zo op de lange baan wordt geschoven?

  Kan er echt niet bij dat zelfs na de mislukking in Kopenhagen, de natuur nog altijd op de laatste plaats komt. Ik vind het schandalig. Ik hoop dat mensen algauw zullen inzien dat bossen, natuur voorrang zouden moeten krijgen op grilletjes van de autoritaire mens.

 4. Reactie van Jules

  Met lede ogen sta ik verbaasd te kijken aan de zijlijn.
  Ik kan niet begrijpen hoe in een dergelijk belangrijk dossier zulke onvolkomenheden kunnen sluipen.
  1. Een tekort aan efficiëntie. Na 5 jaar staat men dus nergens.
  2. Onbenullige procedurefouten. Al dan niet gewild, maar toch met ernstige gevolgen zoals dat vaak voorkomt in de juridische wereld.
  3. Gemis aan overredingskracht. Als je tegenstanders over de streep wil trekken, en voorstanders voor je kar wil spannen, moet je dat doen met ernstige en geloofwaardige argumenten.
  4. Politieke spelletjes, economische belangen en ambitieuze doelstellingen komen op een bepaalde dag mekaar tegen, met alle gevolgen vandien.

 5. Reactie van elias

  Over de juridische kant weet ik niets, ook niet over de politieke kant. Wat ik wel weet is dat enkele jaren geleden een nieuwsfragment (uit de tijd toen we nog eens televisie keken) mij bijgebleven is. Een aantal mensen waren toen effectief bomen aan het planten. Ergens in de buurt van Zwijnaarde. Alleen weet ik niet waar dat nu precies was en vooral of daar nu nog iets van overblijft? Weet iemand een straatnaam of eventueel een nog preciezere plaatsaanduiding waar die jonge boompjes te vinden zouden zijn? Ik zou graag eens ter plaatse gaan kijken. Ik ben namelijk dol op bossen. Vandaar.

 6. Reactie van Arthur De Decker

  Ga naar de foto van de dag op GentBlogt van vandaag. Daar werd indertijd een “illegaal bos” bos geplant door Natuurpunt en consoorten. Ga gerust daar eens kijken en dan kun je zelf vaststellen hoeveel er nog van rest.

  • Reactie van liselot

   wij gaan er af en toe eens met de hond wandelen, en ik moet zeggen dat de bomen schoon groeien, en dat dit plekje mooier en mooier wordt! Als ik me niet vergis zijn de bomen geplant op 4-4-2004, en wordt dit meer en meer een bos… Geef het zijn tijd, weinig bossen groeien uit tot echt bos op een vijf jaar!

 7. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Bomen groeien spontaan, hetzij door uitzaaiing, hetzij omdat iemand wat wilde scheuten verplant.

  Als nu iedereen die goesting heeft daar een boom plant, dan hebben we binnen 10 jaar het grootste bos dat ge voor mogelijk houdt. Maar dan moet ge met kennis van zaken te werk gaan en er ook voor zorgen.

 8. Reactie van Rik De Coninck

  Het project van het parkbos is gestart vanuit een groep bosbouwingenieurs aan de Gentse universiteit, ik denk in de jaren 1980. Het is typisch een project van hen, want het gaat uit van de absolute must om een bos te hebben. Dat is een legitieme betrachting van hen die een tamelijk inkomen hebben, in de stad wonen, bezorgd zijn om het milieu… maar dat is zeker geen eis van alle Gentenaars. Andere groepen Gentenaars zouden liever meer visvijvers hebben, of een golfterrein, of meer grond hebben om hun paarden te houden of andere liefhebberijen te beleven…Om maar te zeggen dat we op een klein stuk grond leven en iedereen er beslag wil op leggen. En dan heb ik nog niets gezegd over de tuiniers die vorig jaar groenten moesten kweken op wat turf bovenop een grote betonplaat op het vroegere terrein van Bell. Je zou dan zeggen: geef die mensen gewoon wat echte grond. Het wordt pas erg als al die groepen beslag willen leggen op de grond die weer andere mensen nodig hebben om hun boterham te verdienen: de boeren.
  Alleen de bosliefhebbers zijn erin geslaagd om de overheid ertoe te brengen om grond op te kopen van de boeren . Vera Dua had zelfs het onzalig idee om daarvoor prins Laurent te gebruiken, enfin ze gebruikten mekaar want Laurent wou een groen imago, maar dat terzijde. Wat echter niet in het daglicht komt is dat het een paars project was waar de groenen en socialisten de milieubewuste kiezers wilden mee paaien, maar waar de leberalen ook hun tegenprestatie voor wilden, namelijk meet bouwgronden voor Matexi op de grens met Sint-Martens-Latem.
  De meeste boeren hebben die uitverkoop uiteraard geweigerd omdat ze met de grond ook hun levenswijze en inkomensbron zouden kwijtspelen. De bosliefhebbers eisten vervolgens onteigening van gronden!
  Ik heb alle moeite om me voor te stellen dat er met mijn belastingsgeld grond gaat afgepakt worden van de boeren. Waarom kan er niet gewandeld en gejogd worden tussen de nu bestaande velden en met bomen omzoomde weiden? En vooral: waarom kan er niet nagedacht worden over de omschakeling van die gronden tot de rechtstreekse bevoorradingszone van de stad: de voedselkilometers zouden omlaag kunnen, de boeren zouden hun inkomen kunnen behouden, de relaties met de boeren zouden weer verbeteren (door directe contacten en door het wegvallen van de dreiging van onteigening), mijn belastingen zouden niet leiden tot het werkloos maken van boeren…Het vergt maar een kleine inspanning.

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   De Rik De Coninck van AMSAB en ABC?
   Dan hebben we elkaar al gesproken.
   http://archief2009.blogspot.com/2009/10/boeren-voeren-actie-maandag-melkdag-op.html

   Laat de ‘leberalen’ weg uit je betoog en je hebt een duidelijk en verdedigbaar standpunt.

  • Reactie van Yves

   Rare analyse. We weten allemaal dat de schaal van landbouw bedrijven in onze contreiën zelfs mèt subsidie vaak niet rendabel is. We weten allemaal dat bossen de longen van een stad zijn. We weten allemaal hoe weinig bos er rond Gent overgebleven is. Het recreatieve aspect is maar een beperkt aspect van het belang van een Parkbos, eerder het glijmiddel ifv steeds meer opgeblazen “draagvlak”.

  • Reactie van laurensv

   Ook boeren zijn niet tevreden met de beslissing, uit een artikel van de Gentenaar vandaag: “Daar zijn de vele landbouwers die nog in het gebied actief zijn, helemaal niet tevreden mee. ‘Wij kunnen die vertraging missen als kiespijn. Voor ons is dat nog eens een langere periode onzekerheid’, zegt Danny Heirbrant. Hij heeft een melkveebedrijf in Zwijnaarde en ziet een deel van zijn gronden onteigend worden voor het Parkbos. ‘De Vlaamse Landmaatschappij helpt ons om nieuwe terreinen te vinden, maar dat is niet zo eenvoudig. In de zone van het Parkbos zitten heel wat landbouwers die een deel van hun gronden verliezen. Die zijn allemaal op zoek naar een alternatief.’ “

  • Reactie van Eugène Marchant

   Eenvoudige wetten dienen eenvoudige mensen,
   de huidige regelgeving rond ruimtelijke ordening is zeer complex, …

 9. Reactie van Rik De Coninck

  Met mijn excuses voor de spellingsfouten, en in de hoop dat mijn persoon niet centraal staat in dit debat.

 10. Reactie van Yves

  Ik kijk al een paar jaar met groot onbegrip naar de de Raad Van State-uitspraken ivm Gent: de Handelsdokbrugsage, de kasseiensage en nu dit. Ik vermoed dat we hier niks moeten achter zoeken, behalve een neiging tot… tja, hoe zeg je dat beleefd.
  Heeft iemand inzicht in de werkmethodes en leeftijd van deze rechters?
  En is deze vorm van rechtspraak copy conform de juridische praktijk in de landen rondom ons?

  • Reactie van frank

   De Raad van State heeft m.i. nochtans heel correct geoordeeld dat de bezwaren van betrokkenen niet werden behandeld. Ik zou daar dus geen machinaties achter zoeken. De Raad van State heeft gewoon geoordeeld dat de Vlaamse regering haar werk niet goed heeft gedaan. Het is natuurlijk heel erg dat dit zo zware gevolgen heeft voor het hele project.

   • Reactie van Arthur De Decker

    Die vernietiging door de Raad van State heeft inderdaad zware gevolgen. Laat ons dit onomkeerbare negatieve feit dus zo vlug en zo veel mogelijk ombuigen naar iets positiefs en de vernietigde Parkbosplannen waar mogelijk alsnog bijsturen in de goede richting. Dit kan door bijvoorbeeld het geplande Wetenschapspark Rijvissche hier te schrappen en over te brengen naar het Eilandje, door alsnog in het Masterplan Reyvissche meer natuurgebied te voorzien, het prachtige maar bedreigde Rijvisschekasteel op te nemen in het onteigeningsplan, de overbodige fietsbruggen over de Ringvaart en de E40 te schrappen, de “poorten” tot het Parbos doordachter in te vullen, meer gebieden voor waterbeheersing te voorzien ter bescherming van de aanpalende woongebieden, enz. Het zou spijtig zijn moest men deze unieke gelegenheid laten passeren zonder gebruik te maken van de inzichten die ondertussen over dat Parkbos zijn ontstaan.Liefst met zoveel mogelijk inspraak van en draagvlak bij de betrokken bewoners.

    • Reactie van Yves

     Mooi pleidooi.
     Ik zat te wachten tot je van de gelegenheid ging gebruik maken om tegen de fietsbruggen te stampen. Ik ken het project van de bruggen te weinig om het in concreto 100% te verdedigen, maar ben er loeihard van overtuigd dat -naast het veiliger maken van de bestaande assen- er even grote behoefte is aan gescheiden assen voor zwakke weggebruikers. Dat zal zowel voor woon/werk/schoolverkeer als recreatief verkeer renderen.

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Ik ben ervan overtuigd dat via de bestaande brug over de Ringvaart fietsers veilig kunnen oversteken. Er moet juist een verbinding komen langs de brug naar het fietspad op de R4. Nu moet je ofwel over de parking van Maria Middelares en de uitrit van de parking via de R4 gebruiken, ofwel de drukke Kortrijkse steenweg oversteken. Maar als je daarna de Leebeekstraat inslaat zou het mogelijk moeten zijn onder of over de autostrade door te wandelen of te fietsen. Maar ja dan passeren die allemaal langs Arthur zijn deur: http://gentbrugge.blogspot.com/2009/09/karel-van-de-woestijne-krijgt-na-80.html
     Zo zien we eens een glunderende Arthur De Decker op foto.

    • Reactie van laurensv

     “de overbodige fietsbruggen over de Ringvaart en de E40 te schrappen”
     Zolang de fietspaden op de Kortrijkse steenweg zich beperken tot de strookjes asfalt die er vandaag liggen zijn bijkomende investeringen in fietsinfrastructuur nodig. Nog te zwijgen over het gebrek aan een voetpad.

    • Reactie van 3S

     Guido,
     de bestaande brug van de gewestweg N43 (Kortrijksesteenweg) over de R4 is bijlange geen alternatief voor die geplande fietsbrug over de R4.
     Je stuurt de fietsers dan nog altijd over de Sterre, één van de drukste zwarte punten in Gent voor fietsers.

     over die doorsteek over de parking van Maria-Middelares:
     Het is geen goede oplossing als een hoofdfietsroute (illegaal) over privé-terrein loopt.
     Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren als Maria-Middelares binnenkort zijn nieuwe grote nieuwbouw zet? (De bouwaanvraag zal nu al ingediend zijn.)

    • Reactie van Arthur De Decker

     Dries,
     je komt blijkbaar niet veel langs daar. Die grote nieuwbouw staat er al hoor en vormt geen beletsel om langs de parking naar de R4 te fietsen. Ik gebruik die dagelijks om naar de tramhalte te fietsen.Het is momenteel geen ideale oplossing want niet aangepast doch wel veiliger dan het bovengronds kruisen van de N43.
     Mits een kleine investering en wat goede wil bij Maria-Middelares kan hier een veilige doorsteek naar het fietspad langs de R4 gerealiseerd worden. In ieder geval is de geplande fietsbrug over de Ringvaart-R4 geen oplossing voor de gevaarlijke Sterre. Naar verluidt zijn er plannen om daar een fietstunnel onder te realiseren.
     Vergeet niet dat de fietsers die van richting UZ komen de Oudenaardsesteenweg moeten kruisen willen ze langs De Pintelaan over die geplande fietsbrug naar dat virtuele Parkbos willen fietsen.
     Uit de haalbaarheidsstudie blijkt trouwens ook dat die geplande fietsbruggen wel kunnen worden gerealiseerd binnen het voorziene budget van 3,5 miljoen euro indien men aanvaard dat er geen rechtstreekse hellend fietsverbinding komt tussen de brug over de Ringvaart-R4 met het fietspad langs de Buitenring-Zwijnaarde. Bijna
     niemand zal dus gebruik maken van die geplande banale tuibrug.

    • Reactie van 3S

     Arthur,
     ik had het over de TOEKOMSTIGE nieuwbouw van Maria Middelares:

     “Bijna volledige afbraak van bestaande infrastructuur van het ziekenhuis Maria-Middelares
     Bouw van een nieuw kinderdagverblijf, kraamkliniek en groot ziekenhuisgebouw
     Ziekenhuiscapaciteit van +- 500 bedden
     Realisatie in 4 fasen. 1e fase is reeds enkele maanden aan de gang
     Oplevering: 2010-2018?, in fases”

     http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1032551

    • Reactie van Arthur De Decker

     Zoals ik reeds zei. Het nieuwe definitieve kinderdagverblijf aan de R4 staat er reeds en dit vormt dus geen beletsel om langsdaar (illegaal) naar de R4 te fietsen en zo veilig onder de Kortrijksesteenweg te komen.

     Uit het masterplan op de website van Maria Middelares blijkt dat er in de vierde fase (dus pas vanaf 2016) een fietsroute naar de R4 is voorzien, doch meer westelijk. Spijtig dat dit ook niet voorzien wordt vlak naast de brug over de Ringvaart.

 11. Reactie van Rik De Coninck

  Ik kan me goed inbeelden dat mijn analyse raar overkomt, ze gaat tegen de stroom in. Ikzelf ben de afgelopen jaren een paar keer gaan spreken met de boeren om precies te weten hoe de vork aan sde steel zat. Danny Heirbrant bijvoorbeeld verloor een paar hectare wat hem ertoe verplichte om te stoppen met vruchtafwisseling en alleen nog maïs te telen, een andere boer verloor haast de helft van zijn grond en wou daarom overschakelen op aardbeiteelt in serres, maar dat werd hem geweigerd wegens zichtvervuiling… Ik kwam tot de conclusie dat natuurbeschermers een zeer specifiek beeld hebben over hoe de natuur er moet uitzien (een voyeuristisch beeld noem ik het), en dat ze geen plaats voorzien voor boeren in hun plannen. Dat is de groenen al eens zuur opgebroken in mei/juni 2003 (betoging en verkiezingen). Ik raad de bosliefhebbers trouwens aan om ook eens met de boeren te praten en niet alleen te steunen op een krantenartikel of een idee fixe…
  Ik heb nog geen valabel argument gehoord tegen mijn voorstel om een bevoorradingszone te maken van Zwijnaarde/De Pinte.

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   Rik,
   Ik merk ook dat er in steeds meer (peperdure) publicaties een totaal vertekend beeld opgehangen wordt over landbouw en boeren. Zo wordt er iedere keer weer in contrast met een prachtige natuurlijke omgeving (op papier tenminste) de landbouwer afgeschilderd als iemand die door middel van landbouw en veeteelt de natuur vernietigd.

   Maar als we kijken wat natuurbeheer kost, dan botsen we iedere keer op een kostenplaatje van honderdduizenden euro’s om een paar hectares landbouwgrond in ‘natuurlijke en originele’ staat terug te brengen.

   Daarentegen zijn er de maatschappijen van openbaar nut zoals Belgacom, NMBS en Aquafin die te midden van deze zogezegde ‘landschappelijk waardevolle gebieden’ werken uitvoeren en de hele peperdure boel weer overhoop leggen. Aan de hand van studies bewijzen die dan weer dat er daar GEEN ENKEL waardevol natuurlijk element te bespeuren is en men bijgevolg gerust zijn gang mag gaan.

  • Reactie van 3S

   Rik,
   een bevoorradingszone maken voor het voedsel van de stad, dat zou moeten slaan op de hele lanbouwgordel rond Gent. Er is geen reden om je te beperken tot de zone van het Parkbos alleen…

 12. Reactie van Frans

  Dat -virtueel- Parkbos is een fantastische long om onze bureaucratie nog jarenlang zuurstof te geven.

  • Reactie van Eugène Marchant

   Beste Frans,

   Juist, het virtuele parkbos is een fantastische long om onze bureaucratie nog jarenlang zuurstof te geven, maar ook de melkkoe voor de studiebureau’s, net zoals de 2 fietsersbruggen …

 13. Reactie van vicky

  Wat zal er dan eigenlijk gebeuren met de gronden waar men nu al tot onteigening is overgegaan? Verschillende bewoners hebben al een deel van hun tuin/land verkocht omdat men daar een bufferbos/speelbos zou aanplanten in het kader van parkbos. Iemand een idee?

  • Reactie van Eugène Marchant

   De onteigeningsplannen maken integraal deel uit van het Gewestelijk Rup, Deelplan Parkbos. Met andere woorden ook de onteigeningsprocedure zitten in het slop. Volgens mij werd er tot op heden nergens onteigend, …Wel is het zo dat vele eigenaars werden gecontacteerd – in afwachting van de ‘onafwendbare’ onteigening om ‘in der minne’ te verkopen. Voor het wetenschapspark is de stad Gent zo al ruim 20 jaar (u leest het goed TWINTIG JAAR) bezig.