Sint-Bernadettebuurt vreest verkeersinfarct

woensdag 9 november 2011 9u22 | teun | 2 reacties
Trefwoorden: , , .

Er worden vanaf 2013 330 woningen gebouwd op de groene driehoek tussen de Hogeweg, Sint-Bernadettestraat en Scheep-losserstraat in Sint-Amandsberg. Naast de bezorgdheid over het verdwijnen van die groene buffer, vrezen de bewoners vooral een verkeersinfarct in de straten die nu al belangrijke invalswegen zijn richting stad.

Lees meer bij De Gentenaar.

In de Muide protesteren ze intussen met filebalonnen. Zie: De Gentenaar.

© 2011 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

 1. Reactie van Marc Vanleynseele

  In de laatste 10 jaar is er 20,7 ha bos verdwenen in Gent (cijfers van de Stad Gent). Je zou denken dat de Stad Gent dan ten minste het bestaande bos zou behouden. Niks van, gewoon kappen in dat Sapinière-bos. Er zal niet veel meer van overschieten. Huizen op zetten en het groen elders compenseren. Er zal hier veel groen zijn zegt Schepen Balthazar maar met groen bedoelt hij gras. Dat is inderdaad ook groen. Hij probeerde ons ook (overbodig) te overtuigen dat er veel nieuwe sociale woningen nodig zijn. Daar twijfel ik niet aan en dat er hier wat plaats is, ook niet. Maar je moet als beleidsmaker willen zoeken naar een goeie balans tussen wonen-leven-werken-gezondheid/welzijn en dat is hier onvoldoende het geval. Beleid voeren is in de eerste plaats, het goede behouden en hier loopt het al verkeerd.
  We blijven op onze honger zitten inzake de verfraaiing van zowel de Hogeweg als de Sint-Bernadettestraat. Het zijn twee gevaarlijke straten waar inderdaad veel te snel gereden wordt.
  Ik woon hier al 15 jaar en al 15 jaar is het Stadsbestuur er niet in geslaagd om een voetpad aan te leggen tot aan de bushalte aan de overkant van het Novacentrum. Gewoon aarde en putten zodat je op straat moet lopen als het regent. Wie moeten we nu eigenlijk nog serieus nemen?
  Hoed af voor de initiatiefnemers van de Buurtgroep Bordure! Zonder hen was er helemaal geen inspraak geweest en had het Stadbestuur mijn gevel misschien wel groen geschilderd zodat er nog meer groen was ;)

 2. Reactie van yves

  Ik las net het krantenartikel.
  Twee krantenartikels met gelijkaardige inhoud (Meulestede & Sint-Bernadettebuurt), dat kan anno 2011 geen toeval zijn.
  Discussies over onze stedenbouw zullen steeds meer oppoppen.
  De spanningsvelden worden steeds duidelijker: mobiliteit, groen, stedebouw.
  Telkens weer waarschuwen bewoners dat hun wijk geen extra huizen aan kan, want “reeds nokvol verkeer”.
  Die redenering klopt niet.
  Het is net zéér zinvol dat Gent een compacte stad wordt, waarbij zoveel mensen als mogelijk vlakbij het stadscentrum, vlakbij de stations en zo dicht mogelijk bij hun werkplek wonen.
  Bijna elke mens kan zijn verplaatsingen binnen een straal van 5 kilometer perfect aan met de fiets.
  Hoe méér mensen zich op de fiets verplaatsen, hoe méér plaats er overblijft voor wie de auto écht nodig heeft.
  Verdrijf je de woningbouw naar de buurgemeentes, dan creëer je nog méér autoverkeer in de richting van de stad.
  De merde is dat het beleid autogebruik decennialang gepamperd heeft, en de wet van de mieren niet onderkende.
  “Hoe meer mieren veraf van de koningin wonen, hoe meer energie ze verbruiken.”
  Een stadsbestuur dat niet radikaal en duidelijk kiest om
  autoverkeer anders aan te pakken zal de “strijd om de jonge gezinnen” blijven verliezen.
  En ik weet het: het stadsbestuur kan niks doen zonder al die Gewestelijke administraties.
  De Handelsdokbrug is een essentiële bouwsteen in de complexe mobiliteitspuzzel.
  Het sluiten van de R4 in Zwijnaarde is ook een bouwsteen.
  Wie die plannen in detail bekijkt ziet dat ze toch vooral bedacht zijn vanuit de Vlaamse én Gentse topprioriteit “autodoorstroming”, niet vanuit het STOPprincipe.
  Dat principe blijft tot op heden vooral een theorie.
  Doorstroming van trams en bussen door verkeerslichtenbeïnvloeiding (al jààren een topic)wordt nog véél te weinig toegepast.