Bezwaar tegen pad naar Parkbos

vrijdag 27 april 2012 8u25 | Michel Vuijlsteke | 326 reacties
Trefwoorden: , , .

Er werd door de Vlaamse Landmaatschappij een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd bij de Gewestelijke Gemachtigde Ambtenaar voor het inrichten van een wandel-, fiets- en ruiterpad op de oude spoorwegberm tussen de Rijvisschestraat en het station van De Pinte naar het toekomstige “Parkbos” . Het openbaar onderzoek daarover liep af op 25 april 2012 en liep gelijktijdig in beide betrokken gemeentes, namelijk Gent en De Pinte.

Een groep van omwonende uit Zwijnaarde hebben op de valreep een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend ondertekend door 38 personen. Dit zal nu worden onderzocht door de het Gentse gemeentebestuur dat daarover een advies moet uitbrengen bij het Gewest dat uiteindelijk zal moeten beslissen over de al of niet toekenning van de gevraagde vergunning.

De bezwaarindieners zijn verbolgen over het gebrek aan inspraak dat deze aanvraag vooraf ging. Zij pikken het niet dat de huidige vergunningsaanvraag enkel betrekking heeft op een gedeelte van het tracé, zonder enige vermelding inzake de timing van de rest van de geplande werken over de R4, Ringvaart en E40. Deze opsplitsing (“saucisonering”) heeft tot gevolg dat de geplande fietsroute naar het Parkbos reeds wordt aangelegd zonder dat een ernstig onderzoek werd verricht naar de mogelijke alternatieven voor deze dure overbruggingen. Deze geld verslindende bruggen zullen de belastingbetaler uiteindelijk meer dan 3,5 miljoen euro kosten en daarvan zullen uiteindelijk toch maar een beperkt aantal recreanten ooit gebruik maken. Zij wijzen op verschillende procedurefouten en tekortkomingen in het aanvraagdossier . Zij wijzen er op dat volgens de Europese reglementering voor dergelijke ingrijpende infrastructuurwerken met grote impact op milieu en mens in het beschermde landschap Kastelensite minstens een Milieueffecten-screening noodzakelijk is en uiteindelijk ook een MER (Milieueffectenrapport). Zij zijn dus van mening dat het dossier in de huidige stand van zaken onontvankelijk is en terug naar afzender moet worden gestuurd.

Zij rekenen er op dat het stadsbestuur hen hierin zal volgen zodat er nadien geen verdere juridische stappen nodig zijn.

Bron: persbericht

© 2012 GENTBLOGT VZW

326 reacties »

 1. Reactie van laurensv

  Het nadeel van copy-paste: “waarvan afschrift in bijlage”
  Ik zie hier geen bijlage…

  Over de inhoud zelf: “Deze geld verslindende bruggen zullen de belastingbetaler uiteindelijk meer dan 3,5 miljoen euro kosten en daarvan zullen uiteindelijk toch maar een beperkt aantal recreanten ooit gebruik maken”
  Hoe weten de omwonenden dat deze bruggen geldverslindend zullen zijn? Openbare werken hebben inderdaad veelal de neiging om meer te kosten dan eerst begroot maar de laagste prijs is bij aanbestedingen wel enorm belangrijk.
  Hoe weten de omwonenden nu al dat er beperkt aantal recreanten ooit zullen gebruik maken van deze infrastructuur? Hebben zij zelf ernstig onderzoek gedaan daarnaar?

 2. Reactie van 3S

  Arthur,

  Je hebt 38 mensen meegekregen met jouw initiatief.

  Kun je ook aangeven hoeveel omwoners wél voorstander zijn van een goede fietsverbinding naar de stad, hun werk, hun scholen, hun winkels?

  Je zult misschien antwoorden dat er nu veel ouderen wonen die niet in de stad moeten komen.
  Maar bedenk dat ze later hun huis veel gemakkelijker kunnen verkopen aan jonge gezinnen, als het dankzij die fietsbruggen op fietsafstand van Gent zal komen te liggen…

 3. Reactie van Eighties

  De bezwaarindieners uit 2012 = De gebruikers van de bruggen in 2014.

  Maar het moeilijkste is natuurlijke de mentale klik van automobiliteit naar fietsmobiliteit.

  Overigens wil deze groep de afstand tussen Zwijnaarde/Rijvissche en Nieuw-Gent zo groot mogelijk houden. Hoeft daar een tekeningetje bij?

  • Reactie van 3S

   Ah, is het een discussie van “die van buiten de Ringvaart” tegen “die van binnen de Ringvaart”?

   Dan hebben die eersten geluk dat die kunstmatige barrière van de Ringvaart goed veertig jaar geleden gegraven is :-)

   PS. Ook de inwoners van het miljoenenkwartier vlakbij en de inwoners van het centrum willen wel eens een fietstochtje naar het groen maken…

   • Reactie van Arthur De Decker

    Iedereen die het Parkbos nu reeds per fiets wil komen bezoeken kan dat. Waarop wacht men?

    • Reactie van 3S

     Waarop wacht men?
     Op dat fietspad, tiens! :-)

     Ik apprecieer je bezorgdheid over de “veiligheidsproblemen die zich zouden kunnen stellen bij kruisingen met het autoverkeer”.

     Maar is dat nu een ernstige reden om actie te voeren tegen een veilig, autoluw, vrijliggend fietspad en -bruggen die fietsende gezinnen een omweg over het Zwart Punt van de Sterre, de Kortrijksesteenweg N43 en een linkse afslag besparen?

 4. Reactie van 3S

  Arthur,

  ik snap ook niet hoe je tegelijk kunt beweren:

  “zullen uiteindelijk toch maar een beperkt aantal recreanten ooit gebruik maken” van de fietsbruggen

  en

  “dat het onderhavige project grote gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid meer bepaald de bewoners van het Rijvisschepark die zullen worden geconfronteerd door de massa bezoekers die in de loop der jaren worden verwacht in het Parkbos.”

  Willen jullie misschien dat die “massa bezoekers” allemaal met hun auto de bermen komt kapotparkeren in een lange rij voor jullie woningen?

  • Reactie van Arthur De Decker

   Onze stelling is gewoon dat er een MER nodig is voor zulke werken. Daarin zal hopelijk objectief worden vastgesteld in een mobiliteitsstudie over welke hoeveelheden het gaat en of er al dan niet alternatieven bestaan om de gevolgen van deze werken te milderen. Onze vorige verzoeken om de ongeloofwaardige verantwoordingsnota over deze bruggen te laten onderzoeken door een onafhankelijk studiebureau werden steeds categoriek van tafel geveegd. Had men schrik van dergelijk onderzoek? In ons bezwaarschrift wordt hoofdzakelijk gevraagd dat de bestaande reglementering zou worden toegepast. Is dat ook al te veel gevraagd? Ik heb die reglementering niet gemaakt hoor.

   • Reactie van 3S

    100% akkoord dat de regels gevolgd moeten worden.

    Maar klaag je er nu eigenlijk over dat er te veel of juist dat er te weinig fietsers over dat fietspad zullen rijden?

    Ik denk ook dat een nieuw parkbos ondanks het afval van de bijhorende bezoekers eerder positief bijdraagt aan het milieu ;-)
    De milderende maatregel is geen dure MER-studie waard en is ongetwijfeld al voorzien: simpelweg vuilbakjes plaatsen…

    Het effect op de volksgezondheid van een fietspad is overduidelijk positief door het grote belang van beweging (de basis van de voedingsdriehoek!).
    Als er vijf fietsers per minuut passeren, inclusief wuivende kinderhandjes, zal dat trouwens niet negatief zijn voor de bewoners, maar wel positief voor hun mentale gezondheid en ideaal tegen verzuring en vereenzaming :-)

    En ik denk dat de MER-mannen eens goed zullen lachen ivm “de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de belasting van het milieu door geluidshinder en trillingen” van een fietspad.
    Je moet weten dat zo’n MER-studies normaal eerder gedaan worden bij projecten genre het sluiten van de R4-zuid even verderop.
    Heb je je al afgevraagd welke geluidshinder de verveelvoudiging van het verkeer op de R4 vlakbij jullie huizen zal veroorzaken?

    • Reactie van Arthur De Decker

     Wat u eenzijdig allemaal beweert moeten nog blijken uit die screening. Die verplichte voorafgaande studie aan de aanvraag is nog niet gebeurd.
     Zoals u weet gebeurde er voor de doortrekking van de R4 naar Merelbeke een MER. Dergelijke studies zijn verplicht niet alleen voor grote infrastructuurwerken doch ook voor ALLE publieke of private werken met mogelijke grote implicaties op het milieu.
     Blijkbaar weet u beter dan wie ook hoeveel brommers en/of snorfietsen van dit fietspad zullen gebruik maken. Ik heb daar nog geen studie over gelezen.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Sorry hoor, maar: dit komt op mij vooral over als begin van procedureslag om die werken tegen te houden.

      Ik krijg de indruk dat als het met dit niet zal lukken, er wel iets anders zal gevonden worden.

      Zo’n beetje van not in my backyard, en alles.

 5. Reactie van Frans

  Alle verhoudingen in acht genomen lijkt dit dezelfde aanpak als met het Diabolo-project van de NMBS dat een half miljard euro heeft gekost om één trein per uur te laten rijden. Het stadsbos in Zwijnaarde bestaat nog niet eens en in de bossen verderop in Merelbeke die voor het publiek werden opengesteld (Gentbos, Nerenbos) loopt geen kat.

  • Reactie van 3S

   …maar er rijden ginder wel veel lokale fietsers op de fietsroutes langs dit Gentbos. Genieten die niet mee van het uitzicht en de sfeer van het bos? Waarom tel je die niet mee?

   Verwijt je de overheid nu eigenlijk dat ze voor één keer vooraf nadenkt over mobiliteit in plaats van achter de feiten aan te hollen?

   Suggereer je nu trouwens dat de Gentenaars een bereikbaar stadsbos niet waard zijn?

   De Vlaamse overheid zal blij zijn dit te horen en zal met veel plezier het budget voor het Gentse Parkbos schrappen en investeren om andere steden in Vlaanderen meer leefbaar te maken…

   Dat Gent dan zal wegdeemsteren tot een getto is minder belangrijk, alle belangrijke mensen, zeker die met kinderen, zijn tegen dan toch al weggevlucht buiten Gent, op fietsafstand van het groen…

 6. Reactie van Arthur De Decker

  Frans heeft gelijk. Dit heeft niets met NIMBY-syndroom te maken doch alles met vraag om goed bestuur en het bepalen van de juiste prioriteiten. In dit geval getuigt het niet van goed bestuur om zonder degelijke mobiliteitsstudie dure fietsinfrastructuur aan te leggen over Ringvaart, E40 , door natuurgebied en beschermd landschap naar een nog niet bestaand Parkbos. Men slaagt er nog niet in om de bestaande druk gebruikte fietspaden degelijk te onderhouden en men is al volop bezig er nieuwe te plannen die bitter weinig meerwaarde betekenen en zeker niet prioritair te noemen zijn.

  • Reactie van marc

   wel, voor de verbingsweg tussen station en R4 is er ook geen uitgebreide mobiliteitsstudie verricht. Puur een beetje schattingen en extrapolaties. Verkeersdeskundigen weten dat wanneer er infrastructuur wordt aangelegd, er ook automatisch verkeer volgt. Dat zal hier niet anders zijn. Als ik me niet vergis, woon jij in de buurt he Arthur. Dan moet je toch toegeven dat het fietspad langs de Kortrijksesteenweg tussen het Maaltepark en de spoorlijn in Sint-Denijs een lachertje is, niet? Het nieuwe traject waarvan hier sprake, lijkt me een perfect en pakken veiliger alternatief. Dat kan alleen maar het fietsverkeer ten goede komen.
   En wat het Gentbos betreft, Frans: wij hebben daar nog nooit alleen gelopen, dus ‘geen kat’ lijkt me overdreven.

  • Reactie van 3S

   Arthur,
   “…niets met het NIMBY-syndroom te maken”???

   Je kunt toch niet ontkennen dat die fietsroute door jullie Leebeekstraat loopt?

   Als ik het goed lees, heeft men toch serieus proberen rekening te houden met de bewoners:

   “Dat zorgde in de Leebeekstraat voor een probleem: daar zou de fietsbrug over de E40 tot een heel stuk van de straat komen. Daarom nemen we daar langs de ene kant een klassieke, rechte helling. Aan de andere kant moeten fietsers naar beneden rijden via een dubbele lus. Zo wordt de brug aan die kant meer dan honderd meter korter en heeft de Leebeekstraat er geen hinder van.”

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=EK3B07TQ

  • Reactie van 3S

   Inderdaad draait alles rond de “vraag om goed bestuur en het bepalen van de juiste prioriteiten”.

   Wat betekent goed bestuur voor mij?

   Een overheid die beseft
   *dat het aantrekkelijk moet zijn om in steden te wonen

   *dat aantrekkelijke steden betekenen dat er een goede sociale mix woont in een aangename, leefbare omgeving en op korte afstand van scholen, werk en ontspanning

   *dat het belangrijk is om ook gezinnen met kinderen (en niet alleen uit de lagere klassen) aan te trekken om de toekomst van de stad veilig te stellen.

   *dat het de leefbaarheid van de stad vergroot als die gezinnen op wandelafstand van een park en op fietsafstand van een stadsbos wonen

   *dat je vooraf moet nadenken over mobiliteit

   *dat het de samenleving veel zal opleveren wanneer er hier een fietsgebruik zal ontstaan zoals in Nederland

   *dat je dus vooraf moet nadenken hoe je duurzame vervoersmiddelen promoot, in plaats van achter de feiten aan te hollen

   *dat de fietsbereikbaarheid van een stadsbos al in orde moet zijn vanaf dat de gezinnen de eerste boompjes kunnen zien opgroeien (nu dus), omdat het moeilijk is om achteraf gewoontes te veranderen

   *dat het Parkbos nu al bestaat als een groen, recreatief gebied met natuur en landschap maar dat die ene essentiële ontbrekende schakel de verbinding met Gent is

   *dat er ook nood is aan veilige, doorgaande en fijnstofarme hoofdfietsroutes vanuit de stad naar de omliggende dorpen en recreatiegebieden in plaats van enkel bestaande fietspaden langs drukke gewestwegen op te lappen

   Ik hoop dan ook dat de overheid de juiste wettelijke procedures volgt en kiest voor een stadsbos dat al van in het begin comfortabel bereikbaar is voor fietsende gezinnen!

  • Reactie van yves

   Frans zijn argument is terecht, maar het is geen argument tégen de Diabolo. Arthur, je probeert écht wel àlle argumenten in te zetten voor je case, en dat maakt je argumenten na verloop van tijd ongeloofwaardig.
   Je argument qua “prioriteiten” kan ik volgen, maar kan enkel betekenen dat dit een goed project is, maar dan binnen 5 jaar of zo. Je bent voldoende gepokt en gemazeld in bestuurszaken om te weten dat als dit project nu afgeschoten wordt, het een stille Vlaamse bestuursdood zal sterven. Daarom ben ik (in dit geval) ook pro: liever iets te vroeg dan nooit.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Vele mensen beginnen zich af te vragen hoe het toch komt dat onze samenleving zo kan aftakelen terwijl de mensen en de politici het toch zo goed bedoelen? Een tipje van de sluier gaf Jean-Claude Juncker, eerste minister van Luxemburg: “Wij nemen een besluit, maken het openbaar en wachten een tijdje op eventuele reacties. Wanneer we dan geen geschreeuw horen en geen protest wordt vernomen, omdat de meeste mensen de draagwijdte van het besluit helemaal niet doorzien, dan gaan we weer verder – stapje voor stapje, tot de terugweg is afgesneden.”
   Dit is wat in dit dossier gebeurt. We vragen een vergunning voor een weg naar een nog niet bestaande brug. Eens die vergunning er door is is er geen terugweg meer mogelijk en hoeven de alternatieven niet meer te worden onderzocht.

 7. Reactie van Christiaan Ghijselinck

  Correctie van de link naar “Reacties_op_bezwaren_tegen_het_alternatief_voor_de_2_bruggen”

  http://users.skynet.be/sky75490/Reacties_op_bezwaren_tegen_het_alternatief_voor_de_2_bruggen.pdf

  iirec

  • Reactie van Christiaan Ghijselinck

   Heren ,

   Ik nodig jullie uit om het alternatief voor de 2 bruggen nog eens door te nemen :

   http://users.skynet.be/sky75490/TweeBruggenAlternatief.pdf

   De reacties op dit alternatief door het gemeentebestuur vind je op blz. 40 en blz. 41 van volgend document :

   http://users.skynet.be/sky75490/Verslag_debatcafé_Zwijnaarde_24-11-11_definitief.pdf

   De opmerkingen op deze reacties , of noem het verdediging , vinden jullie in volgend document :

   http://users.skynet.be/sky75490/Reacties_op_bezwaren_tegen_het_alternatief_voor_de_2_bruggen.pdf

   Nu moeten jullie maar eens alle objectiviteit het alternatief beoordelen tegenover het 2 bruggen concept.

   Graag wil ik toch al bemerken dat aan volgende beweringen zoals hierna wel een reukje zit :

   “Kun je ook aangeven hoeveel omwoners wél voorstander zijn van een goede fietsverbinding naar de stad, hun werk, hun scholen, hun winkels?”

   Heb je daar een rondvraag voor gehouden ? Kan je een lijst met namen van voorstanders voorleggen ?

   “Maar bedenk dat ze later hun huis veel gemakkelijker kunnen verkopen aan jonge gezinnen, als het dankzij die fietsbruggen op fietsafstand van Gent zal komen te liggen?”

   Wil jij een huis kopen waar op 10 meter van je slaapkamervenster fietsers voorbij rijden ?

   “PS. Ook de inwoners van het miljoenenkwartier vlakbij en de inwoners van het centrum willen wel eens een fietstochtje naar het groen maken”

   Worden die bruggen van 3,5 miljoen speciaal gemaakt voor de mensen van het miljoenenkwartier ? “De Sterre” is door ALLE inwoners uit Gent best gekend en bereikbaar , de brug over de Ringvaart is wat Duitsers noemen een “Schnappsidee”. Lees “Reacties_op_bezwaren_tegen_het_alternatief_voor_de_2 bruggen.pdf”

  • Reactie van 3S

   Het wordt lachwekkend als er als alternatief voor het fietsen over de fietsbruggen met de eigen fiets gesuggereerd wordt om
   “gebruik te maken van de tramverbinding tot aan de fietsen-verhuurplaats” aan de Sterre, en dan met een huurfiets verder te fietsen langs de gewestweg N43 tot aan het Parkbos.

   Pijnlijk ook. Ik vrees dat het een symptoom is van een oudere generatie die op een auto-gerichte locatie woont, die daardoor het fietsen verleerd is en die niet beseft dat je hélemaal tot in het stadscentrum kunt fietsen.

   “Gevaarlijke stadswegen zoals Zwijnaardse Steenweg [...] of Voskenslaan” zijn trouwens al in het vorige decennium zone-30 geworden en voorzien van fietspad en/of fietssuggestiestrook.

   Ik weet dat Gent nog een lange weg af te leggen heeft vooraleer alle bewoners durven te fietsen, maar dat is toch geen serieus argument om goede veilige fietsinfrastructuur zoals deze vrijliggende hoofdfietsroute naar het Parkbos af te schieten?

   • Reactie van Christiaan

    Ik vind het al even belachelijk te beweren dat mensen van het miljoenenkwartier eventjes een fiets willen nemen om naar het Parkbos te komen ( amper 1 km ver , en die derhalve nog “De Sterre” moeten passeren ). Uw argumentatie houdt geen steek.

    • Reactie van 3S

     Waarom zouden ze geen fietstochtje willen doen doorheen het Parkbos?

     En ze moeten toch helemaal de Sterre niet passeren, dankzij de fietsroute over de oude spoorweg die dus ook over de De Pintelaan passeert?

   • Reactie van Christiaan

    1./ er bestaan plannen om “De sterre” opnieuw aan te leggen en meer fietsvriendelijk te maken
    2./ de bewoners in de buurt zijn heel concreet vragende partij voor een veilige fietsverbinding langs de N43 tussen “De Sterre” en de kruising ( brug ) met de E40.

    Het alternatief sluit hier perfect bij aan , en zou getuigen van een “intelligent” beleid !

    • Reactie van Christiaan

     Het portaal van het Parkbos ligt aan de N43 , niet aan de Leebeekstraat. Op een tiental meter hiervan is er reeds een tramhalte MET een tunneldoorgang voor voetgangers onder de N43 naar de ingang van het Parkbos. Voor mensen uit het stadscentrum die zich eventjes in de natuur willen ontspannen is reeds alle infrastructuur aanwezig. Die behoren dus al niet tot de doelgroep van bruggebruikers.

     Ik zou ook nog graag eens de lijst zien van de 1000-den voorstanders van de bruggen , of is dit getal wishful thinking ?

     • Reactie van 3S

      Mensen die een recreatieve fietstocht willen maken, zien toch helemaal niet het portaal aan een drukke gewestweg als doel?
      Die willen gewoon een mooie fietstocht maken vanaf thuis via een aangename fietsroute doorheen het Parkbos en eventueel verder naar het zuiden.

      En sorry, maar een tramlijn is helemaal niet geschikt als fietsinfrastructuur. Je mag namelijk niet met je fiets op de tram.

      En je vergeet een essentieel kenmerk van een fiets: die dient om te fietsen en niet om passief op een tram te zitten…

     • Reactie van 3S

      Wat die duizenden voorstanders betreft: er is in ieder geval zowel op Vlaams, Gents, De Pintes en Latems niveau een democratische meerderheid voor dit project.

      Je kunt altijd proberen om een politieke partij te overhalen om zich uit te spreken tegen dit project. Maar ik vrees dat het je niet zal lukken…

     • Reactie van Arthur De Decker

      Gisteren voormiddag was er een Dialoog vergadering georganiseerd door Open VLD Gent-Zuid in Zwijnaarde. Daar heeft schepen Christophe Peeters in aanwezigheid van de schepenen Sofie Bracke en Geert Versnick, de voorzitter Sami Souguir en verscheidene inwoners van Zwijnaarde publiek verklaard dat er inderdaad nog een ernstig onderzoek moet gebeuren van de alternatieven en er in deze legislatuur geen defintief groen licht meer zal worden gegeven inzake de geplande Parkbosbruggen. Blijkbaar is er dus geen democratische meerderheid meer voor dit ondoordachte project. Het draagvlak brokkelt af. En dat is maar goed ook. Er zijn dringender noden voor de fietsers.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Hebben de Open Vld-mensen gezegd dat zij niet meer achter dit project staan?

      Of hebben ze geconstateert dat nu er zo’n bezwaarschrift is, het onvermijdelijk niet meer voor deze legislatuur zal zijn?

     • Reactie van Arthur De Decker

      Zij wisten nog van geen bezwaarschrift. Ze hadden blijkbaar nog geen tijd gehad om GentBlogt te lezen…

     • Reactie van yves

      Dus vanwaar dan de conclusie: “het draagvlak brokkelt af”? (zie mijn vorige reactie, Arthur… geloofwaardiger wordt het niet
      )

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Ik vroeg ook of Christophe Peeters uitdrukkelijk gezegd heeft dat Open Vld nu tegen dit project is.

      Voor hetzelfde geld heeft Peeters gewoon gezegd dat het niet meer voor deze legislatuur zal zijn, namelijk, maar wil dat niet zeggen dat Open Vld er niet meer achter staat, en al helemaal niet dat er van afbrokkelingen van draagvlakken zou sprake zijn.

     • Reactie van Arthur De Decker

      De VLD-fractie is van oordeel dat de alternatieven ernstiger moeten worden onderzocht.Mag ik daaruit niet afleiden dat het draagvlak voor de huidige plannen afkalft of scheuren vertoont?
      Ook uit het voorontwerp van verkiezingsprogramma van het kartel sp.a-Groen blijkt dat de geesten in beweging zijn. Zo wordt er in het hoofdstuk mobiliteit bij de missing links van het netwerk snelfiedspaden met geen letter gesproken over deze nieuwe fietsroute naar het Parkbos (en WEL over de Coupure, de Deinsesteenweg, de Drongensesteenweg en de Franse Vaart).Toeval? Of zijn ze tot inzicht gekomen dat er inderdaad wel andere prioriteiten bestaan dan geld verslindende bruggen te bouwen over de Ringvaart en de E40, naar oorden waar misschien ooit een Parkbos gaat komen en waar momenteel geen echte nood aan is tenzij om enkele fiets-lobbyisten te plezieren. En die lobby bestaat wel degelijk.

     • Reactie van 3S

      Niet alleen Vlaanderen, Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem staan achter dit project, ook de provincie Oost-Vlaanderen.

      Provinciegouverneur André Denys is voor de bruggen, én is Open-VLD’er :-)

      http://www.gouverneurdenys.be/public/oostvlaanderenopdekaart/Bosbeleidenparkbos/Realisatieparkbos/Fietsbruggenovere40enringvaart/index.cfm

     • Reactie van 3S

      Arthur,

      je citeert opnieuw erg selectief.
      Toevallig heb ik ook dat voorprogramma van sp.a-Groen kunnen vinden. Daar staat in dat:

      “De missing links in het (hoofd)fietsroutenetwerk worden versneld
      uitgevoerd, en waar nodig met ONGELIJKGRONDSE KRUISINGEN.”

      En zoals je op de kaart kan zien op:
      http://www.gisoost.be/FIETSNETWERK/

      behoort die oude spoorweg tot het hoofdfietsroutenetwerk dat de provincie uitgetekend heeft (zowel tot het “Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk” als tot de “Fietspaden over lange afstand”)…

     • Reactie van Christiaan

      Ik citeer uit http://users.skynet.be/sky75490/Reacties_op_bezwaren_tegen_het_alternatief_voor_de_2_bruggen.pdf :

      “Het idee om de vele oude spoorwegbeddingen terug als wandel of fietspad in te richten is op zichzelf een
      goed idee , maar dit kan en mag geen doorslaggevend argument zijn indien andere , objectieve criteria
      primeren , m.a.w. dit is geen dwingende regel.”

     • Reactie van 3S

      De vrijliggende fietspadennetwerken op de oude spoorwegbeddingen in Limburg leveren miljoenen euro’s op aan inkomsten aan de plaatselijke horeca.

      Natuurlijk is ook de Open-VLD van Gent een voorstander van dit project.
      Hun Gentse schepen van middenstand zou een steenezel zijn als hij niet blij zou zijn met zo’n cadeau van Vlaanderen dat de lokale horeca en toerisme ondersteunt!

    • Reactie van 3S

     Christiaan,

     1. De rotonde Sterre krijgt één fietstunnel, maar helaas niet naar de Kortrijksesteenweg N43, kant Parkbos…
     Wist je al dat fietsers in de toekomst zelfs geen voorrang meer zullen hebben als ze deze rotonde volgen?

     De toekomstige “fietsvriendelijke” Sterre is vooral mooie promopraat, en maar een heel dubieus argument om de fietsbruggen naar het Parkbos tegen te houden…

     2. Ik gun de bewoners en bezoekers daar een veilige fietsverbinding langs de N43.
     Maar om een concreet en degelijk project als van die fietsas inclusief fietsbruggen naar het Parkbos neer te halen met de niet-concrete luchtspiegelingen van een virtueel fietsmekka op de N43???

     De N43 zal een fijnstofpest blijven, en er blijven de vele conflicten aan opritten van woningen, winkels en R4.

     Bovendien is dit het ultieme NIMBY-argument: ik wil geen fietsbrug in mijn eigen straat, de bewoners langs de N43 moeten maar hun voortuin opofferen…

     • Reactie van Christiaan

      Uw replieken zijn irrationeel , geraken subjectief en politiek geladen. Hier pas ik voor en weiger er nog op te reageren !

      De 2 fietsbruggen zijn en blijven een “Schnappsidee” en getuigen van weinig inzicht en intelligente aanpak. Voor de rest laat het mij koud of die er al dan niet komen , ik word er niet door gehinderd ( en in de toekomst nog veel minder ).

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Zo grappig. Verwijten dat iemand irrationeel en subjectief is, en dan spreken over Schnappsideeën die getuigen van weinig inzicht en intelligente aanpak. :)

     • Reactie van Christiaan

      En jij mag er nog een welles-nietes spelletje van maken. Gaan we straks een boomke kaarten ? :lol:

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Oh. Sorry, ik wist niet dat we op een speelplaats waren en dat het zaak was om het laatste woord te hebben. Ga gerust uw gang, hieronder:

      (oh ja — “:lol:”)

     • Reactie van Christiaan

      Neem met veel plezier het laatste woord , helemaal geen probleem ermee.

     • Reactie van Christiaan

      ( “Schnapsidee” , met één “p” , sorry … )

 8. Reactie van ZVR

  De bruggen waarover sprake, zijn dat 2 nieuwe bruggen die zouden aangelegd worden: een brug over de Ringvaart tussen De Pintelaan en Leebeekstraat, en een brug over de E40 tussen Leebeekstraat en een nog aan te leggen fiets/wandelpad naar de Rijvisschestraat? (dit is mijn gok na kijken op een kaartje, ik weet niets af van het dossier).

 9. Reactie van ZVR

  Mij lijkt zeker de brug over de Ringvaart weinig nuttig. Er zijn al 2 bruggen (Kortrijksesteenweg en N60) op minder dan een kilometer afstand, daar nu nog een nieuwe brug tussen bouwen is volgens mij verspilling. Maar het proces is nu natuurlijk reeds in gang gezet met de huidige plannen. Als het ongeveer evenveel zou kosten om weer opnieuw te beginnen met nieuwe plannen te maken enz. , kan men mijns inziens beter gewoon voortdoen.

  • Reactie van Christiaan

   Het schrappen van een deel van het project , zoals de brug over de Ringvaart kost niets !

   Fietsen langs de N43 is voor ‘t ogenblik en hachelijke bedoening en zal zeker in de toekomst aangepakt moeten worden , al of niet als onderdeel van het Parkbos project.
   De fietsersbond pleit sowieso reeds lang voor meer veilige fietspaden langs bestaande wegen. Minister Crevits heeft beloofd om daar inderdaad meer aandacht aan te gaan besteden.

   En verder lijkt me een fietsdoorgang onder de E40 nog steeds goedkoper dan één fietsbrug , en ook veel sneller te realiseren ( cfr. de fietsdoorgang onder de N60 ). Dit kan op zichzelf ook een eigen projectje worden.

   • Reactie van 3S

    De N43 heeft inderdaad dringend betere fietspaden nodig, maar die zullen nooit even goed worden als een autovrij vrijliggend fietspad over de oude spoorwegbedding. Beide zijn nodig.

    Met een fietsdoorgang (tunnel) onder de E40 ipv. een brug heb ik geen enkel probleem, zolang die rechtdoorgaande veilige fietsverbinding er maar komt.

    Maar de keuze tussen tunnel en brug hangt af van veel factoren waar ik als burger geen zicht op heb. Daarvoor vertrouw ik op de bevoegde diensten.

    • Reactie van laurensv

     Het parkbos is nu al te bezoeken.
     Voorstellen dat ik er naartoe fiets met de kinderen langs de moordstrookjes van de Kortrijksesteenweg is ronduit schandalig.
     Er zijn (misschien goede) redenen om tegen dit project te zijn maar dit soort alternatief voorstellen, is ridicuul en ontzettend arrogant ten opzichte van zwakke weggebruikers.

     • Reactie van Christiaan

      Heel juist ! Daarom stelt het alternatief de heraanleg van het fietspad langs de Kotrijksesteenweg ( N43 ) voor. Zonder verbetering van BESTAANDE infrastructuren is en blijft de toegang langs de Pintelaan ( bruggen ) tot de zuidelijke routes ook een heksenketel. En dat hieraan geen prioriteit en geld wordt besteed in tijden waar iedereeen het heeft over besparingen , maar er wel geld en tijd aan een “luxeproject” zoals de bruggen kan besteed worden , dat pikken de mensen niet meer.

      Vooraleer ge de brug aan de Pintelaan bereikt moet ge ook langs een fietsgevaarlijke N60 ….

      De fietsbruggen zijn voor het ogenblik alleen maar interessant voor een handjevol bewoners tussen “De Sterre” en het stukje Pintelaan waar de brug over Ringvaart begint. Ik kan me niet voorstellen dat men 3,5 miljoen willen spenderen voor die quantité négligeable .

     • Reactie van 3S

      Christiaan,

      Die fietsas over de oude spoorweg is niet alleen positief voor de inwoners van De Pinte en die inwoners van het Rijvisschepark die het belang van een bijkomende, veilige fietsverbinding naar de stad wél inzien.

      Ook voor het merendeel van de Gentenaars die ten noorden van de Ringvaart woont, geen quantité négligeable…

      Als je van die toekomstige fietsbruggen komt, moet je trouwens niet langs de N60, je moet die simpelweg oversteken aan een recent ingericht kruispunt dat beveiligd is met verkeerslichten. Daar is de maximumsnelheid trouwens 50 km/u, veiliger dan op de N43…).

      Daarna fiets je verder stadinwaarts op het centrale verhoogde fietspad van de De Pintelaan, tussen de bomen.

      Daarna kun je kiezen om verder naar het centrum van Gent te fietsen via de aansluitende Campusfietsroute, via de Zwijnaardsesteenweg (een lokale weg die dankzij de zone-30 goed fietsbaar is).

      Het alternatief is om de as van
      de oude spoorweg (De Pintelaan) verder te volgen langs het UZ en daarna richting Gentbrugge/Ledeberg te kiezen, of langs de hoofdfietsroute langs de Schelde via de FIETSBRUGGEN van het Keizerspark of via de “saskes” naar Macharius/Heirnis of Sint-Amandsberg en verder.

      De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg zijn beide lokale wegen, geen gewestwegen/secundaire wegen zoals de N43 Kortrijksesteenweg.

     • Reactie van Christiaan

      Bespaar me de moeite om dezelfde routes , vanaf de fietsbrug aan de Pintelaan/N60 , langs een vernieuwde N43 ( + onderdoorgang ) , tot aan de Rijvisschstraat te beschrijven. Traject , afstanden , en verschil in afstand ( < 1 km ) kan heel gemakkelijk via Google Earth bekeken worden. Het voordeel van de N43 "bike highway" is dat deze voor andere dan louter recreatieve doeleinden zal gebruikt worden , bvb. boodschappen en woon-werk verkeer.
      Je vermeldt ook niets over de mensen die WEL "De Sterre" moeten passeren om er te geraken. Ik neem nu al aan de heraanleg van De Sterre NIET zal verlopen zoals jij het hier hebt aangehaald , maar dat er wel degelijke een fietsvriendelijke en veilige noord-zuid toegang zal zijn naar de N43 en N60.

      Ik krijg de indruk dat je goed bent in "iets verkopen" , maar ik vrees dat je objectief geen doorwegende voordelen t.o.v. van het alternatief gaat kunnen vinden. Je vergeet ook dat een mooi afgeschermde fietsweg , eventueel met groen , langs een bestaande autoweg zeer uitnodigend werkt op mensen die anders dezelfde route per auto en in de file moeten doorworstelen. Dit , en alleen dit , gaat van Vlamingen "fietsverslaafden" maken zoals onze noorderburen ( al dan niet met bromfiets of electrische fiets ).

      Het wordt trouwens hoog tijd dat projectontwikkelaars ook eens een verstandig tandje bijzetten , spaar ons van "ideetjes" tussen pot en pint.

     • Reactie van 3S

      Christiaan schreef: “Ik neem nu al aan de heraanleg van De Sterre NIET zal verlopen zoals jij het hier hebt aangehaald”

      zie plan op bladzijde 15:
      http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/vx/8419buzz_nieuwsbrief%20nr%201.pdf
      “de werkzaamheden starten
      vermoedelijk in 2012″

      Als je nog actie wilt voeren voor die ontbrekende fietstunnel naar de N43 Kortrijksesteenweg zul je je dus mogen haasten. Mijn steun heb je alvast…

      Merk bovendien op dat in het nieuwe ontwerp de fietsers hun voorrang op de rotonde verliezen…

      Blijkbaar beseft het Vlaams Gewest dat fietsers veel veiliger rijden dan automobilisten…

     • Reactie van Christiaan

      Zielig !

      Net de drukst bereden fietskanten van de vier toegangswegen ( de Voskenslaan buiten beschouwimg gelaten ) zijn benadeeld ! Het zijn net die kanten van de N43 en N60 waar de meeste activiteit plaatsvindt ( winkels , bank , café’s , wooncentra , scholen ). Ideaal zou het zijn om twee fietstunnels te voorzien net helemaal links en rechts van de tekening ( die dus telkens de andere fietskant van de autowegen bedienen ). Een stuk van de fietsweg ( en voetgangers pad ) bevindt zich dan binnen de rotonde ! En op de plaats waar nu een tunnel is gepland , kan men de oversteken naar de andere kant van de weg voorzien ( boven en onder op de tekening). Voor gelijk wie , en die van gelijk welke weg komt , is er dan hoogstens tweemaal een autoweg over te steken als hij naar eender welk andere weg ( zowel links als rechts van de weg ) wil rijden. Uitzondering vormt alleen maar de Voskenslaan kant N43 , en de N43 zelf , kant Voskenlaan. Hiervoor moet men nogmaals de Voskenlaan oversteken. Alle overige oversteekplaatsen ( N43 , N60 , Kortrijksesteenweg , Krijgslaan ) kunnen hierdoor zelfs volledig verdwijnen.

      ( en bedankt voor ons de link te bezorgen )

     • Reactie van Christiaan

      Ik wil er nog aan toevoegen dat in mijn voorstel de “boven” en “onder” oversteken zouden gebeuren over één richtingsverkeer ( de rotondeweg ) , terwijl op de tekening de oversteken van N60 , N43 , Kortrijksesteenweg , Krijgslaan over twee autorijkstroken met verschillende richting moet gebeuren. Die oversteken kan men in het huidige concept niet weglaten , of men geraakt op die plaatsen nergens aan de overkant de baan.

      Het geplande concept is voor mij alleszins fietsonvriennelijk en amper een verbetering t.o.v. de huidige situatie.

     • Reactie van 3S

      Christiaan schreef dat:
      “een mooi afgeschermde fietsweg , eventueel met groen , langs een bestaande autoweg zeer uitnodigend werkt op mensen die anders dezelfde route per auto en in de file moeten doorworstelen”"

      Een fietsbrug over een autoweg en een autosnelweg, is dat niet nog méér uitnodigend?

     • Reactie van Christiaan

      Haha ! Een soort “Lange Fietswapper” van 5 km :-) en de fietser rijdt ( bijna ) letterlijk met zijn hoofd in de wolken. :-)

      Wel , landschapsvriendelijk is het niet , de fietser ziet geen groen , afslaan is verboden ( ! ) en het zal er nog evenveel stinken als “beneden” .

      Er is nog een probleem met fietsbruggen :

      - wat gaat er gebeuren als iemand valt en een been breekt midden op een brug ?
      - wie gaat de brug verlossen van sneeuw en ijzel tijdens de winter ?

     • Reactie van 3S

      Als je bang bent te komen op plaatsen waar er geen ambulance kan komen, moet je ook niet meer in (grote) gebouwen binnengaan…

      De oplossing bestaat nochtans al lang: onder zo’n draagbaar zit een uitklappend onderstel met wielen!

      Jullie blazen warm en koud tegelijk: enerzijds vrezen jullie dat die fietsbruggen moeilijk bereikbaar zijn voor ambulances…
      Op de plaatsen waar dat wel zal zijn, klagen jullie dan weer dat het asfalt van dat fietspad veel te breed zal zijn…

      Wat is het nu?

     • Reactie van 3S

      Christiaan vroeg: “wie gaat de brug verlossen van sneeuw en ijzel tijdens de winter ?”

      Goeie vraag…
      Dezelfde sneeuwveegmachine die in de toekomst hopelijk wél de fietspaden van de Kortrijksesteenweg zal schoonvegen?

 10. Reactie van yves

  Voor alle duidelijkheid: ik heb de bovenstaande reacties nog niet gelezen. Dat is voor later.
  Ik wil 1 stelling naar voor schuiven: er is maar één manier om mensen massaal op de fiets te krijgen, en dat is: massaal investeren in fietsinfrastructuur. En nee, dat is niet op gelijk welke manier, maar wel op gelijk welke plek. Bestaande wegen moeten fietsvriendelijker worden, en dat zal vooral de bestaande (vooral assertieve en/of fitte)fietsers ondersteunen. Daarnaast zijn er cfr Nederland en Limburg vrijliggende fietsassen nodig. Aparte assen zijn zowel bedoeld voor de massa niet-assertieve fietsers als voor toerisme. Lees de Limburgse toerismefolders, en fantaseer hoe een Limburger onbegrijpend zou lachen met verzet tegen een fietsbrug. Over de vorm/uitwerking van een project blijft alle commentaar zinvol, maar wat mij betreft niet over het principe. Vandaag in de Gentenaar: in Deinze zijn de laatste onteigeningen rond om een fietsas langs de spoorweg te realiseren. In Nazareth ligt er al zo’n pad langs beide zijdes van de spoorweg. Hoe meer dergelijke assen de stad Gent binnenkomen, hoe minder mensen zich “verplicht voelen” om de auto te nemen.

 11. Reactie van MarC

  Goed gesproken Yves!
  Ik heb nog niemand horen klagen over al die bruggen die er moeten komen voor het doortrekken van de R4 Zwijnaarde – Merelbeke. Voor de auto mag het wat meer zijn.
  Gun de fietser ook zijn plezierken!

  • Reactie van Christiaan

   Er is niemand tegen toenemend fietsverkeer en goede fietswegen , integendeel. Lees het alternatief i.v.m. de gescheiding fietsweg langs de N43 en de verbreding van de brug over de Ringvaart van dezelfde N43.

   De actiegroep is tegen het “bijplakken” van nog eens staketsels in ons zo al volgebouwde Vlaanderen , en opteert voor de verbetering / aanpassing / uitbreiding van BESTAANDE infrastructuren.

   • Reactie van MarC

    Neem je het dan ook op tegen de bijkomende staketsels om en rond het volgebouwde Merelbeke?

    • Reactie van Christiaan

     Eventueel wel , en zeker als die 10 meter voor je voordeur zouden komen.

   • Reactie van Frans

    Is een oude spoorwegberm geen bestaande infrastructuur?

    • Reactie van Christiaan

     Ok, ik bedoelde BESTAANDE “fietsinfrastructuren” – fietswegen dus.

 12. Reactie van MarC

  m.a.w. De fietsbruggen zijn nog niet zo slecht, maar juist jammer dat het net voor jouw deur is. Dus mogelijke oplossing zou kunnen zijn: zet de staande wip in de Leebeekstraat en laat de fietsbrug op de vrijgekomen plaats in het Maaltepark naar beneden komen.

 13. Reactie van Flurk

  Daar zijn we straf in, in projecten maken; gevolg de ene is er voor en de andere is er tegen!
  Denk eens aan het liedje van Willem Vermandere.
  De Stad, de Staat, het Gewest, de NMBS, enz.. geven alsmaar geld uit dat ze niet hebben of niet van hen is. We gaan steevast dezelfde tour op van Griekenland en Spanje; dat is de sombere toekomst voor ons kinderen. Nu terug op de grond!!!
  Zouden we niet beter het bestaande optimaliseren ipv alsmaar nieuwe projecten uit te dokteren die in dit geval voorlopig 3,5 milj. euro gaat kosten voor de basisinfrastructuur, nl. de blote bruggen. Echt een schande qua financiëel beleid, niet prioritair en persoonlijk getint. De overheid kan nu al het bestaande niet onderhouden!! Maar ja, bij onderhoudswerken worden geen lintjes doorgeknipt met bijhorende recepties.

  • Reactie van 3S

   “De overheid kan nu al het bestaande niet onderhouden”?

   Een fietspad waar geen auto’s over rijden, zoals langs de oude spoorweg, verslijt nauwelijks.

   In zekere zin is de investering in een Parkbos een besparing. Het zal de gezinnen geld besparen als ze goedkoop een fietstochtje naar het bos kunnen maken ipv dure reizen te maken naar een bosrijke regio…

   Een bos in de vrije natuur heeft ook geen onderhoud nodig, dat kost dus ook niets.

   En als je wilt besparen, zou je dan niet beter kijken naar de 90 miljoen euro van de sluiting van de R4 of de 51 miljoen euro voor de ondergrondse parking aan station Gent-Sint-Pieters? Zo’n besparing levert meer op…

  • Reactie van 3S

   Het beste wat een overheid kan doen in tijden van crisis, is investeren in (duurzame) infrastructuur die een terugverdieneffect heeft.

   De vrijliggende fietspadennetwerken op de oude spoorwegbeddingen in Limburg leveren miljoenen euro’s op aan inkomsten aan de plaatselijke horeca en toerisme.

   Ook Gent zal terugverdienen aan deze investering in de Parkbosfietsas, die grotendeels met Vlaams geld zal gebeuren!

   Dan is er al eens Vlaams geld voor Gent en dan is men in Gent nog niet content…

 14. Reactie van MarC

  Wat is nu 3,5 milj. tegenover die 90 milj. euro voor het doortrekken van de R4? Als het echt zo slecht gesteld met onze financiën dat ze maar vlug stoppen met de doortrekking van de R4.

 15. Reactie van 3S

  Een fietspad waar geen auto’s over rijden verslijt niet…

 16. Reactie van JRAN

  Van uit De Pinte wordt naar Gent Fietsen een heel stuk aantrekkelijker, veiliger en gezonder met die bruggen. Nu hebben wij de keuze: rond rijden langs de Kortrijksesteenweg of langs de Oudenaardsesteenweg, ofwel slalommen langs de Heistraat om via de zeer smalle Rijvisschestraat (2 richingsverkeer, gevaarlijk!) op de Oudenaardse terecht te komen.

  Die bruggen zijn vanuit fiets(ers)perspectief gewoon het ei van Colombus!

 17. Reactie van yves

  Arthur, Christiaan, ik was dit weekend voor het eerst in mijn leven op Limburgse fietspaden. Mànmàn, wat een achterlijk fietsnest is Gent (en bij uitbreiding Oost-Vlaanderen)! Ik stop met Nederland naar voor te schuiven als voorbeeldland op vlak van fietsinfrastructuur. Go East, en ga met eigen ogen kijken wat in Limburg aparte fietsassen (dus los van het bestaande hoofdwegennet) kan teweegbrengen op vlak van woon-werkverkeer / recreatief verkeer / lokaal toerisme. Ik dacht dat het overdreven PRklap was, maar nee: Limburg IS een fietsparadijs.

  Dat Parkbos is zeker (snel) welkom, maar de wegen in jullie achtertuin zijn ook zonder dat bos zéér fietsaanlokkend. Laat die brug er aub komen.

  Wanneer mag ik mijn foto’s uit Limburg komen tonen?

  • Reactie van Christiaan

   “bijplakken” verhelpt bestaande gebreken niet. Ga jij een nieuwe garage aan je huis laten metselen omdat de oprit naar je bestaande garage verzakt is of vol onkruid staat ?

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Als je kinderen schrijfgerief nodig hebben om hun huiswerk te maken, ga jij dat dan niet kopen omdat de auto slecht onderhouden is?

    (Metaforen kun je alles laten zeggen.)

   • Reactie van yves

    Allez hup, metaforenland is open ;). Wat dank je van deze: het is niet omdat de gewone trap versleten is dat een brandtrap ongewenst is.

 18. Reactie van MarC

  Ik denk dat het hopeloos is om een handvol persoonlijk benadeelden ervan te overtuigen van de voordelen van dergelijke mooie projecten.

  • Reactie van laurensv

   Maar ik wel weten wat de opmerkingen zijn van de buurtbewoners/persoonlijk benadeelden. Meestal zijn zij het die de voorstellen van zeer nabij volgen, het best geïnformeerd en hebben het meeste belang bij dat de uitvoering deugdelijk gebeurd.
   Hetgeen mij in dit voorbeeld stoort is dat het niet om de argumenten gaat maar om tegenstand. Zeg dan gewon dat je het met alle middelen zult bestrijden in plaats van schijnheilig te beweren dat je het algemeen belang vooropstelt.
   Durven beweren dat fietsen naast de Kortrijksesteenweg een alternatief is, is schandalig. Zelf al is er een apart fietspad, de luchtvervuiling blijft, waarom zou je daar als fietser aan moeten blootgesteld worden?

  • Reactie van Christiaan

   De gevaarlijkste luchtvervuiling is “fijn stof” door diesels en dat verspreidt zich kilometers ver. Gans het gebied op een afstand van 10 km van de E40 en de E17 ( en nog vooral in de omgeving aan het klaverblad ) is “fijn stof” giftig . De fietsers over de bruggen ontsnappen daar helemaal niet aan. De fietsers langs de N43 , maar daar niet alleen , zullen last hebben van stank ( methanen ) en stof. En eenmaal de brug over de Rinvaart aan de kant van de Pintelaan , zit je er ook middenin. So what ? En last but not least , hoeveel fietsers gaan de N43 sowieso NIET KUNNEN vermijden ( bvb. de Sint-Denijs-Westrem inwoners ). Die moeten zich dus dan maar met een gevaarlijke N43 tevreden stellen omdat de Pintenaars een brug krijgen !

   • Reactie van laurensv

    De meeste luchtvervuiling is vlak naast het autoverkeer, zie ook de studie, zie ook hier: http://www.gentblogt.be/2011/05/13/meetfiets-meet-niets#comment-367587
    Van zodra je verder van drukke wegen kan fietsen, is de vervuiling heel wat minder. Fietsers zorgen zelf niet voor luchtvervuiling, het is dus niet meer dan normaal dat men in zo minst vervuild mogelijk omgeving zou kunnen fietsen en verstikkend verkeer beperkt wordt.

   • Reactie van Christiaan

    Akkoord. Alleen de aanplanting van lage bomen en struiken kan hieraan iets verhelpen. Die vind je bvb. in de Putstraat en niet langs de “Oude Spoorweg”. Daar waar de Oude Spoorweg met de Rijvisschestraat bij elkaar komen ruik je bij windstil warm weer nog heel goed de olie-en benzinedampen afkomstig van de E40 en de N60. Op die plaats ben je zeker nog niet gezond aan ‘t fietsen ! Het stuk geplande fietsweg over de bruggen tussen die plaats en de Pintelaan is er quasi al even ongezond aan toe. De “gezonde stukjes” ( die het dus NIET zijn ) zitten tussen de twee bruggen in ( ca. 400 meter ) en tussen de E40 en de Rijvisschestraat ( ook ca. 400 meter ). Verdedigbaar als uiterst waardevol gezond ? Ik betwijfel het.

   • Reactie van Christiaan

    p.s. : De Putstraat wordt gemijd door autoverkeer wegens te smal , en is nu reeds een perfecte fietsroute vanaf de Rijvisschestraat tot in De Pinte. Amper bebouwd en in de volle natuur , en eindigend aan de spoorweg – met verbinding via de Klossestraat naar De Pinte. Langs deze spoorweg kan men een eventueel de route voor fietsers verlengen tot in het centrum van De Pinte, zodat dit centrum nog sneller en veiliger kan bereikt worden. De Pintenaren kunnen zich geen betere fietsroute naar Gent voorstellen.

   • Reactie van 3S

    Christiaan schreef over “de Sint-Denijs-Westrem inwoners… Die moeten zich dus dan maar met een gevaarlijke N43 tevreden stellen omdat de Pintenaars een brug krijgen !”

    Daar maak je een fundamentele denkfout.
    Het onderwerp is hier het voorstel van een vrijliggend fietspad + fietsbruggen op de oude spoorweg naar De Pinte.

    Als de N43 binnen enkele jaren eindelijk heraangelegd zal worden, zullen ook daar betere fietspaden moeten komen, om te beginnen voor de vele winkels aldaar en voor St.-Denijs-Westrem. Het Gewest zal daar niet onderuit kunnen.

    Maar niemand heeft ons hier gevraagd om te kiezen tussen het één of het ander. Die dossiers zijn niet gekoppeld.

    Als jullie die oude spoorwegroute kelderen, vrees ik dat dat geen verbetering zal betekenen voor de N43…

  • Reactie van Christiaan

   Diegenen die denken dat het alernatief er alleen maar is omdat de Leebeekstraat bewoners tegen de bruggen waren , die hebben het verkeerd voor. De hoofdredenenen tot protest zijn :

   1. slecht beleid/bestuur , t.t.z. bestaande knelpunten niet aanpakken en ( hopelijk ) vervangen door iets nieuws dat de echte problemen niet oplost.
   2. te dure investering voor een te beperkt aantal gebruikers ( verkeerde kosten-baten analyse ).

   • Reactie van MarC

    NIET PLOOIEN

   • Reactie van laurensv

    Het kan zijn dat dit ontwerp inderdaad de bestaande knelpunten niet aanpakt en te duur is, maar dat is niet relevant voor de rechtbank…

   • Reactie van Christiaan

    De beleidsmakers lijden hierdoor wel gezichtsverlies …

 19. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Mijn vraag en opmerking over die bruggen: hoe steil en hoe lang zullen ze zijn? Hoe zullen ze het “landschap” van de bewoners beïnvloeden?

 20. Reactie van Arthur De Decker

  In deze tornado van argumenten pro en contra dreigt de aanleiding van het persbericht verloren te gaan. We leven in een rechtsstaat. Wanneer er regels zijn moeten die gerespecteerd worden. Iedereen heeft het recht dat respect af te dwingen, o.m. door in bezwaarschriften de vastgestelde inbreuken te signaleren. Indien terechte opmerkingen worden genegeerd door betrokken partijen zullen onafhankelijke rechters zich daarover moeten uitspreken. De rechters hebben de plicht de regels te handhaven. Zie het advies van de auditeur inzake de Oude Dokken. De regels gelden voor iedereen: van de kleine burger tot de machtige overheid en voor iedereen daartussenin. Ook dat is algemeen belang.

  • Reactie van laurensv

   Net wat slechte advocaten zeggen als hun client wegens procedurefouten hebben vrij gekregen, ergerlijk.

   • Reactie van Frans

    Deze laatste reactie lijkt me pas ergerlijk. We leven dus niet meer in een rechtstaat, maar in regelnevelland waar argumenten geen enkele rol meer spelen? Dat is een onrustwekkende gedachte.

  • Reactie van MarC

   Er zijn zo veel regels dat de juristen de bomen door het bos niet meer zien, met als gevolg dat enkelingen tegen het algemeen balang in, alles kunnen vertragen en tegenhouden. Zie Wetenschapspark, oude dokken, enz…
   In de toekomst is er geen plaats meer voor mooie, grote projecten … er is altijd wel ergens iemand die zich benadeeld voelt.

   • Reactie van Arthur De Decker

    Wie is verantwoordelijk voor het kluwen van regels? De politici en hun drang tot regelneverij. Wie heeft er voor gezorgd dat onze ruimtelijke ordening een complex doolhof is geworden waarin zelfs juristen door de bomen het bos niet meer zien? Het probleem is dat er in Vlaanderen bijna geen bos of boom meer overblijft, laat staan een achtertuin (Back Yard)…

    • Reactie van Michel Vuijlsteke

     Ik stel voor dat we snel een bestuurlijk niveau bijmaken, om dat allemaal op te lossen!

     Een straatraad of zoiets. Of nee, een wijkraad. Nee, nog beter! Een districtsraad!

     :D

 21. Reactie van Pieter

  Ik rijd dagelijks door een groot deel van de stad met de fiets (naar/van mijn werk) en neem nu elke dag de brug van de N60, daarvoor heb ik dagelijks het traject via sterre->brug kortrijksesteenweg gedaan en als ik daaruit één ding mag afleiden dan is het wel dat de mensen die tegen zulke fietsbruggen zijn (als hier voorgesteld) waarschijnlijk zelf geen fietsers zijn (of toch allesinds niet in hun stad). De vrijheid om als fietser -als is het maar voor een klein stukje- een eigen weg te hebben is hemels en als dat dan nog eens in een mooie groene omgeving is dan is het gevoel nog eens 10x zo sterk. Er zijn tenslotte genoeg plaatsen in Gent waar de fietsers met de daver op het lijf zich in het verkeer moeten verplaatsen (om niet te spreken over de ‘mobiliteitsoplossing’ rond Gent St. Pieters)
  Gent is misschien dè fietsstad van België maar dat is enkel door gebrek aan concurrentie :-)

  • Reactie van Christiaan

   Wees realistisch , het traject De Pintelaan Rijvisschestraat ( slechts 1 km ! ) over de bruggen zal je amper extra groen bieden. Integendeel , er zullen bomen moeten verdwijnen voor de bruggen. En hoe ga je dan verder fietsen éénmaal je aan de Rijvisschestraat gekomen bent ? Ooit al de Putstraat uitgeprobeerd ? Met een afgeschermde fietsweg langs je ” sterre-brug –> kortrijksesteenweg ” ( N43 ) fiets je veilig ! Bekijk misschien nog eens het alternatief.

 22. Reactie van laurensv

  Je fietst helemaal niet veilig langs de Kortrijksesteenweg en er zijn ook helemaal geen plannen (in dezelfde mate van uitvoering) om daar een veilig fietspad te installeren, noch er is veel plaats voor.
  Blijft dat je langs grote auto-assen heel veel luchtvervuiling hebt en dat blijft. Als de Putstraat zo slecht is kan je langs de Heistraat gaan maar beiden zijn beter dan de N60 of de N43.

  • Reactie van Christiaan

   Het is de bedoeling om het alternatief erdoor te krijgen ; d.i. geen bruggen , maar in de plaats hiervan een degelijk fietspad langs de N43 vanaf De Sterre tot aan de E40 brug ( of nog verder ). En nee , de Putstraat is NIET slecht , die is net heel geschikt voor fietsverkeer en zou aansluiten naar het afgeschermd fietspad langs de N43 via een onderdoorgang onder de E40 ( naast de E40 brug over de N43 ).

   Samenvatting van het alternatief :

   Gent -> De Sterre -> N43 -> doorgang onder E40 -> Putstraat -> Klossestraat ( of fietsweg langs de spoorweg )-> Pinte centrum.

   En … de voor een degelijke N43 fietsroute bestaat reeds lang de wens van mensen die in de onmiddelijke omgeving wonen/werken ( AZ ziekenhuis ) en van de bewoners van Sint-Denijs-Westrem.

  • Reactie van Christiaan

   Er is voldoende plaats langs de N43 ( kant Don Bosco school ) voor zelfs een dubbel zo breed fietspad als normaal. De scheiding kan op het huidige fietspad komen , en met aanplanting van struiken of laagstam bomen. De verlichtingspalen verplaats je zowat 1,5 m achteruit tot tegen de eigendommen. Er tussen , en boven de gracht/beek kan je een breed fietspad aanleggen. Hetgeen zich nu ter hoogte van Don Bosco bevindt is trouwens om bij te wenen , een heraanleg mag er gerust ook eens komen.

  • Reactie van Christiaan

   We mogen ook verwachten dat binnen 10-20 jaar zowat 50 % ( of zelfs meer ) van de wagens electrisch of hybride waterstof-electrisch zullen zijn , dus “stofarm” .

   • Reactie van Jimmy

    Dat geloof je toch zelf niet?! De eerste hybride waterstof-electrische wagens zijn nog niet eens op de markt. De electrische wagens die nu te verkrijgen zijn kennen geen succes wegens duur en inefficient.

    • Reactie van Christiaan

     Ik schreef toch “binnen 10-20 jaar” . Google eens met “Honda FCX Clarity”

     En en om je interesse wat aan te scherpen :
     - http://www.fueleconomy.gov/feg/fuelcell.shtml
     Of als je het puur electrisch wil :
     - http://www.teslamotors.com/

     Probleem zoals altijd is we steeds honkvast vasthouden aan bestaande gebruiken en achterhinken op de onze buurlanden en de rest van de wereld als het over de inzet van nieuwe technieken gaat.

     • Reactie van Jimmy

      De Honda FCX is nog nergens te koop, in de VS kunnen bedrijven hem leasen.
      Teslamotors heeft de productie moeten stilleggen wegens fiabiliteitsproblemen met de batterijen.
      Binnen 10 a 20 jaar 50% of meer wagens elektrisch of waterstof hybride is totaal onrealistisch.

   • Reactie van pascal

    We mogen ook verwachten dat we tegen dan een verkeersinfarct zullen kennen dat we ons vandaag nog niet kunnen voorstellen. En dat het aantal fijnstof doden dan exponentioneel zal toegenomen zijn.
    Maar goed, we wachten wel 20 jaar zoals Christiaan voorstelt.

    • Reactie van Christiaan

     Daar zullen “wij” ( jij en ik en de rest ) de oorzaak van zijn , niet “zij”.

     fijn stof : rijdt een benzinewagen , geen diesel
     personenwagen traffic : te veel pendelaars en te weinig efficient/bereikbaar openbaar vervoer.
     vrachtwagen overlast : hervorm de “just in time” manier van stockbeheer

     • Reactie van Jimmy

      Je hebt inderdaad wel een punt dat JIT zorgt voor meer vrachtverkeer, maar stock is nu eenmaal heel kostelijk.

     • Reactie van 3S

      Christiaan schreef: “te veel pendelaars en te weinig efficient/bereikbaar openbaar vervoer”

      …en te weinig fietsers die vanuit de buurgemeenten (De Pinte!) naar hun werk (unief, UZ, kantoren…) fietsen…

     • Reactie van Christiaan

      Maar de bewoners van Latem , Deurle en Sint-Denijs moeten dan maar een ( ferm ) eindje omrijden om van het tweebruggen traject te “genieten”. Je gaat me hopelijk toch niet willen wijsmaken dat het bruggenproject er speciaal komt voor UZ medewerkers uit De Pinte !

     • Reactie van 3S

      Het voorstel is dat er een fietsas op de oude spoorweg bijkomt naar De Pinte.

      Er komt dus een extra optie bij voor fietsers.

      De inwoners van Latem, Deurle en Sint-Denijs kunnen kiezen wat voor hen individueel de beste weg is, de oude spoorweg of de N43 (die binnen enkele jaren toch wordt heraangelegd met betere fietspaden). Dus zeker geen verslechtering voor hen.

      PS. Een groot deel van de bevolking van De Pinte werkt in Gent of kan zijn werk gemakkelijk bereiken via station Gent-Sint-Pieters, het belangrijkste station in Vlaanderen…

     • Reactie van Christiaan

      Dus , door het feit dat De Pinte reeds een spoorverbinding heeft voor woon/werk verkeer , moet men de prioriteit leggen op woon/werk verkeer voor de inwoners van andere gemeenten ten zuiden van Gent. Dat hierbij aan de Pintenaren een extra mogelijk geboden wordt is mooi meegenomen. Nogmaals een reden om prioriteit te geven en eerst geld te besteden aan het N43 -> Putstraat “alternatief” i.p.v. aan de bruggen !

     • Reactie van Christiaan

      Is het niet belangrijk om eerst de “noden” te verhelpen en dan pas aan de “luxe” te denken ?

     • Reactie van 3S

      Daar heb ik hierboven al op geantwoord:

      “Daar maak je een fundamentele denkfout.
      Het onderwerp is hier het voorstel van een vrijliggend fietspad (+ fietsbruggen) op de oude spoorweg naar De Pinte.

      Als de N43 binnen enkele jaren eindelijk heraangelegd zal worden, zullen ook daar betere fietspaden moeten komen, om te beginnen voor de vele winkels aldaar en voor St.-Denijs-Westrem. Het Gewest zal daar niet onderuit kunnen.

      Maar niemand heeft ons hier gevraagd om te kiezen tussen het één of het ander. Die dossiers zijn niet gekoppeld.

      Als jullie die oude spoorwegroute kelderen, vrees ik dat dat geen verbetering zal betekenen voor de N43…”

     • Reactie van 3S

      Wat ben ik blij dat we in Gent geen deelgemeenten of districtsraden hebben.

      Stel je voor dat die in Sint-Denijs-Westrem zeggen dat er geen fietspad naar Drongen mag komen omdat SDW voorrang heeft. En die in Drongen zeggen dan weer juist het tegenovergestelde.

      We zouden een onbestuurbare stad hebben zoals in de 19 gemeenten van Brussel…

     • Reactie van Christiaan

      Als de winkels langs de N43 een probleem zouden zijn , dan zijn die dat niet voor het traject Sterre -> “E40 onderdoorgang”. Dit kan een gescheiden project worden en is prioritair voor ALLE bewoners ten zuiden van Gent. De bruggen zijn dat niet , en komen alleen ten goede aan een beperkt publiek ( geprivileerden ) en niet voor ALLEN ( het algemeen belang van de inwoners ten zuiden van Gent ). Mensen pikken heden ten dage niet meer dat een beperkte groep bevoordeeld wordt t.o.v. het algemeen belang , en zeker niet in tijde van crisis waar iedereen aangemaand wordt om in te leveren. Het schrappen van de bruggen in het bestaande project kost maar één pennestreep. In betere tijden , en als de N43 reeds aan de vraag voor meer veiligheid voldoet , kan men eens terugdenken aan 2,5 miljoen voor een paar bruggen. Deze situatie overstijgt iedere admimistratieve procedure van een beleid ! Deze situatie overstijgt iedere belangenvermenging ! Als een belangengroep alsnog de bruggen wil , dan kan en mag die groep voor mij die bruggen zelf financieren , en dan mogen ze voor mij zelfs privé bezit worden ! Tijden veranderen , de mentaliteit van mensen verandert , en het beleid heeft zich aan te passen aan die nieuwe normen.

     • Reactie van yves

      Ik herhaal nog eens een argument pro: leg eerst de bruggen, zodat fietsers een veilig alternatief hebben als de gewestwegen heraangelegd worden. De fietsbruggen aan het Keizerpark zullen maken dat fietsers bij de heraanleg van de Brusselsesteenweg niet in de verdringing komen.

     • Reactie van Christiaan

      Dus : een definitieve oplossing voor een tijdelijk “omleiding” . Dat is nieuw ! Wie , in Gods naam , bedenkt eigelijk al die “oplossingen” ? Is dit efficiente besteding van belastingsgeld ?

      Op die manier werken , bouw je een haat op tegen al wat naar “beleid” riekt , en dat hestel je niet met één verkiezingscampagne !

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Jongens toch, al die verhitte emoties! haat tegen al wat naar “beleid” riekt, ik zou niet eens weten waar dat eigenlijk op slaat.

      En dat allemaal omdat een dikke dertig man geen werken/fietsers/mensen van buiten de wijk in hun straat willen, jongens toch.

     • Reactie van Christiaan

      Er heeft nog niemand beweerd dat men iets tegen de fietsers op zich heeft.

      Wat er wel zal gebeuren is dat er tijdens de weekdagen geen kat van de route gebruik zal maken , maar dat er in het weekend peletons van wieler touristen zullen voorbijrijden. En nee , op de bruggen van gezamelijk een paar 100 meter veroorzaken die geen last , maar je gaat de inwoners van het Rijvisschepark horen mekkeren over het lawaai en het spoor van rommel die ze gaan achterlaten. Die inwoners behoren nu nog tot de “zwijgende meerderheid” wiens opinie nog nergens aan bod kwam.

     • Reactie van 3S

      Christiaan,

      Ik fiets dagelijks zowel langs een soortgelijk vrijliggend fietspad én langs een gewestweg.

      Raad eens op welk van de twee ik dagelijks last heb van zwerfvuil (op weg naar de containerparken, aanhangwagens van aannemers, …) én van lawaai?

     • Reactie van 3S

      “Vanuit De Pinte pendelen 1.500 mensen naar Gent, vanuit Sint Martens Latem 1.200 mensen. Verschillende Gentse stadsdelen (ongeveer 40.000 inwoners) krijgen zo de kortst mogelijke verbinding met een groengebied.”
      http://www.hildecrevits.be/nieuw/04pers/persbDetail.php?id=308

     • Reactie van Christiaan

      Met mijn alternatief krijgen die de kortst mogelijke verbinding , niet via het 2 bruggen traject. ‘k Zal Arthur voorstellen om haar eens een mailtje te sturen :-)

 23. Reactie van Jean

  Jammer van het eeuwige welles-nietes, het niet bereid zijn elkaars argumenten eens goed te bestuderen, het denigrerend doen, of zelfs het persoonlijke aanvallen van forumgangers. Deze hele problematiek mag zich niet beperken tot een zwart-wit visie.

  Er valt wel iets te zeggen voor de argumenten van beide partijen. Maar we kunnen er toch niet omheen dat de procedure niet goed gevolgd werd. Is dit toeval ? Is dit bewust ? Verder durf ik toch te stellen dat met de kostprijs van het project, kostprijs die uiteindelijk, gewoontegetrouw (?) nog een stuk hoger zal uitvallen dan begroot, heel wat andere zaken kunnen gerealiseerd worden. Op een rationele manier, en tot tevredenheid van alle partijen.

  • Reactie van 3S

   Jean schreef: “we kunnen er toch niet omheen dat de procedure niet goed gevolgd werd”

   Zou je niet wachten om zo’n uitspraak te doen totdat het bezwaarschrift behandeld is?

   En je kunt van elk project de kostprijs opdelen in kleinere projectjes. Betekent dit dat er geen enkel project meer mag uitgevoerd worden?

 24. Reactie van MarC

  Beste Jean,
  Wij moeten volgens u beter elkaars argumenten bestuderen, minder denigrerend doen, enz…
  Maar je hebt wel het lef om eenzijdig het fietsproject in vraag te stellen. Met de 90 milj. euro voor de doortrekking van de R4 (en het zal ook nog wat oplopen)zou je ook wat andere zaken kunnen realiseren, hoor!

  • Reactie van Jean

   MarC
   Je moet eerst een reactie goed lezen, dan nadenken, en dan pas reageren.

   Ik schrijf dat er iets te zeggen is voor de argumenten van beide partijen. En jij leidt daaruit af dat ik eenzijdig het fietsproject in vraag stel ???
   Een kleine kortsluiting in de hersenen ?
   Ik heb alle begrip voor de noodzaak van een fietstraject. En ik heb begrip voor de praktische bezwaren van sommigen, waaronder rechtstreeks betrokkenen. Ik neem ook nota van het feit dat de procedure niet gevolgd werd. Hopelijk vanaf nu wel.
   Er bestaan ook goedkopere alternatieven, maar daar heb jij geen oog voor. En wat de R4 hier mee te maken heeft, mag Joost weten. Als je hiermee een voorbeeld wilt geven van een andere duur project, sla je toch wel de bal ferm mis. Het is tientallen jaren geleden een absolute miskleun geweest dat de R4 maar in één richting doorgetrokken werd. Het geld dat hieraan nu zal besteed worden is meer dan gerechtvaardigd.

   • Reactie van MarC

    Ik wil juist maar het verschil duidelijk maken dat er een paar km verder voor het autoverkeer 90 milj euro wordt uitgeven en dat dat voor iedereen als noodzaak wordt aanzien. Er zijn daar toch ook voldoende alternatieve routes. Inderdaad de doortrekking van de R4 zal een grote verbetering zijn voor de regio, maar voor de fietsers iets moois verwezelijken is verspilling.

   • Reactie van 3S

    Jean schreef:

    “En wat de R4 hier mee te maken heeft, mag Joost weten. Als je hiermee een voorbeeld wilt geven van een andere duur project, sla je toch wel de bal ferm mis. Het is tientallen jaren geleden een absolute miskleun geweest dat de R4 maar in één richting doorgetrokken werd. Het geld dat hieraan nu zal besteed worden is meer dan gerechtvaardigd.”

    Het is meer dan terecht dat Marc dit voorbeeld aanhaalde.

    Aangezien je juist dezelfde “kritische” vragen kunt stellen, en bezwaarschriften kunt indienen, over de R4-zuid als over dit fietspad + fietsbruggen, concludeer ik dat ze even nuttig zijn…

    Bijvoorbeeld: de R4-zuid zal slechts 300 meter van de bestaande snelweg E40 lopen, die zes rijstroken heeft…

    • Reactie van Jean

     Dit is heel simplistisch. De doortrekking van de R4 heeft een heel andere bedoeling dan het uitbreiden over 300 m van de E40 tot een 4de en een 5de rijstrook in de richting van de Kennedylaan. Als je nu richting Destelbergen, Lochristi, Kennedylaan moet, komende vanop de R4, moet je tweemaal van rijas veranderen en op- en afritten nemen (Flanders Expo, dan afrit Zwijnaarde richting E17, dan afrit Lochristi weer naar R4 of via E40 afrit Merelbeke richting opnieuw R4). Heb jij wel eens in de file gestaan van op de R4 om via Flanders Expo minutenlang aan te schuiven naar de E40, om dan nog eens in de miserie te zitten tot het knoooppunt Zwijnaarde….

     Doortrekking R4 : enkel voordelen. Een vlotte doorstroming op de R4 zonder flessenhalsen én een ontlasting van de E40 vanaf Drongen, richting Zwijnaarde en Merelbeke.

     • Reactie van 3S

      Jean schreef: “Dit is heel simplistisch”.

      Dat is net wat ik probeerde ;-)

      Als “minutenlang aanschuiven” in de file voor jou belangrijk genoeg is om een project van 90 miljoen te rechtvaardigen, dan moet je ook aanvaarden dat een “doorgaande, autoluwe hoofdfietsas die je minuten omweg langs een drukke gewestweg kan besparen” belangrijk genoeg is voor anderen om fietsbruggen van 3 miljoen euro te rechtvaardigen.

      Ik wou enkel aantonen dat het argument “er ligt een halve kilometer verder al een brug van een gewestweg” nogal simplistisch is…

 25. Reactie van Jimmy

  Eigenlijk is het heel eenvoudig… Voor een gezond en efficient fietsbeleid moeten en de twee bruggen er komen en moet de N43 fietsvriendelijk heraangelegd worden. Al de rest zijn discussies voor aan de toog.
  Trouwens: wanneer de middelen van een democratie, bedoeld om die zelfde democratie te beschermen door enkelingen misbruikt wordt om die democratie, uit eigen belang, in vraag te stellen heeft die democratie feitelijk opgehouden te bestaan.

  • Reactie van yves

   @ Christiaan: het is niet omdat je 20 maal schrijft dat het luxebruggen zijn dat dat ook zo is. De logica is omgekeerd: het is omdat er zo ontzettend veel geld en middelen naar autoinfrastructuur gaat dat er -wil je fietsen promoten voor de brede massa- veel moet geïnvesteerd worden in fietsinfrastructuur. Het is eigenlijk een basic oplossing: een hoofdfietsas creëren los van (en over) autoinfrastructuur. Praat eens met Nederlandse verkeersspecialisten. Toon ze je alternatief. Ze zullen bij het zien van “amper 3,7 kilometer omweg” spontaan beginnen lachen. Je ideaal is lovenswaardig (een betere werld voor iedereen), maar je strijd tegen de brug getuigt van een zekere kokervisie.

  • Reactie van Christiaan

   De Nederlanders zullen daarentegen aan mijn alternatief de voorkeur geven omdat het voor meer mensen een alternatief voor woon/werk verkeer is ! Voor Sint-Denijs , Latem en Deurle zijn de bruggen nog veel meer dan 3,7 km omweg.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Jimmy,
   Wat is er ondemocratisch aan het vragen om de democratisch tot stand gekomen reglementering ook toe te passen in de praktijk?
   Wat is er toogpraat om bij een ingrijpend infrastructuurwerk, dat er minstens 100 jaar zal staan, te laten onderzoeken of deze investering wel prioritair en verantwoord is? Waarom mogen alternatieve toegangswegen naar het Parkbos niet worden onderzocht door een onafhankelijk studiebureau? Waarom laat men de verantwoordingsnota voor deze bruggen, die vol staat met leugens, niet wetenschappelijk worden doorgelicht? Waarom mag niet worden nagegaan welke invloed de geplande werken hebben op het beschermde landschap en op het milieu? Waarom spreekt u over enkelingen? Heeft u al gehoord van de zwijgende meerderheid? Denkt u dat alle individuen die hier op GentBlogt reageren dit zonder enig eigenbelang doen? Misschien zijn daar wel enkele individuen bij die financiele belangen hebben bij bepaalde projecten of die beroepshalve elk openbaar project moeten steunen. Oordeel niet vlug over personen die u niet kent. Elke schuilnaam op een blog kan een stroman zijn van een bepaald belang.
   Het is dus allemaal minder eenvoudig dan u misschien denkt.

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Nog een beetje en ik hoor u zeggen dat Yves van Fietsbult een stroman is van de betonlobby — faut pas pousser bobonne dans les orties, é.

    Ik ben alvast geen stroman van welk belang dan ook, en wat ik hier lees, zijn vooral heel veel verschuivende argumenten.

    Waarom niet zo vroeg mogelijk, met petities, media-acties, lobbywerk, sensibilisering, een Facebookgroep, een buurtfeest, whatever tegen die bruggen in gaan?

    Als het iets is waar een grote zwijgende meerderheid tegen is, dat absoluut niet opportuun is, dat konteverkeerd zit in intentie en voorgestelde uitwerking: waarom dan “op de valreep” (zoals jullie zelf schrijven) een bezwaar indienen dat niet meer dan een lijstje van legalistisch gemierenneuk is?

    Een verkeerd formulier hier, een ontbrekend iets daar: ben ik nu echt de enige die vindt dat dat toch “argumenten” zijn die bijzonder kinderachtig klinken? En die jullie eigenlijk al op voorhand redelijk onsympathiek doen overkomen?

    • Reactie van Christiaan

     De plannen bestonden reeds in 2009 , maar ik zelf wist er pas hiervan omdat Arthur er een actie erond had gestart. Het “Debatcafé Zwijnaarde” is er pas onlangs geweest , en nu krijgt iedereen mooie dure flyers in de bus met de beschrijving ervan , dus wanneer al lang beslist is dat de bouwsels er komen. Ik ( en het gros van de bevolking ) kan niet weten wat men in 2009 tussen pot en pint uitvindt als het dan niet in de openbaarheid komt.

   • Reactie van Jimmy

    Wat ondemoctratisch is, is dat U puur uit eigen belang de regelgeving verkracht om uw gelijk te krijgen. Bovendien ben je nog eens zo pervers te beweren dat je dit doet voor het algemeen belang. Mr. De Decker je zou je moeten schamen!

   • Reactie van MarC

    Ik zal ook geen euro meer of minder verdienen als de 2 bruggen al of niet zullen komen! Een beetje kort door de bocht; de voorstanders van belangenvermenging te beschuldigen.
    Dergelijke fietsroutes zijn in Nederland al meer dan 20 jaar doodgewoon en hier … ?
    Waarom gaan er veel Belgen naar Nederland op vakantie? Zon, zee en strand … ‘k denk het niet!

   • Reactie van 3S

    Arthur schreef:

    “Denkt u dat alle individuen die hier op GentBlogt reageren dit zonder enig eigenbelang doen? Misschien zijn daar wel enkele individuen bij die financiele belangen hebben bij bepaalde projecten of die beroepshalve elk openbaar project moeten steunen. ”

    Ook ik kan met de hand op het hart verklaren dat ik hier geen enkel persoonlijk of financieel belang bij heb (en ik woon niet in de Leebeekstraat). Alle reacties van mij zijn omdat dat mijn eigen opperste mening zijn, en zijn geheel vrijwillig en op eigen initiatief.

    Lees trouwens eens wat meer de reacties op GentBlogt en dan zul je weten dat de personen hier zeker niet “elk openbaar project” steunen, integendeel…

 26. Reactie van Christiaan

  Wat jij noemt “een basic oplossing: een hoofdfietsas creëren” getuigt net van tunnelvisie omdat er amper rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren , bereikbaarheid ( voor hulpdiensten o.a. ) , draagvlak bij de mensen. Het ganse project is gebaseerd op wishful thinking en het idee om alle oude spoorwegbeddingen als fietsroute te gaan gebruiken , en dat zonder maar één deftige voorafgaande analyse.

 27. Reactie van yves

  Wat mij betreft een laatste reactie(voor er nog meer modder rondvliegt, en voor we tussen de bomen geen parkbos meer zien): dit zijn mijn argumenten pro èn contra de bruggen.
  Pro:
  1 infrastructuur trekt gebruikers aan
  2 fiets

 28. Reactie van yves

  Tweede poging:
  Wat mij betreft een allerlaatste reactie(voor er nog meer modder rondvliegt, en voor we tussen de bomen geen parkbosbruggen meer zien): dit zijn mijn argumenten pro èn contra de bruggen.
  Pro:
  1 infrastructuur trekt gebruikers aan (autoparkings, autowegen, fietsassen,…)
  2 fietsassen weg van autoassen zuigen fietsers aan
  3 de gewestwegen zijn stadsmuren, die zowel voor voetgangers als fietsers moeilijk te dwarsen zijn. Elk initiatief om die te dwarsen is welkom.
  4 de meeste gewestwegen hebben een dringende integrale heraanleg nodig. Het gewest/Brussel geeft prioriteit aan autostrades. Dossiers als de N9 en Kortrijksesteenweg slepen al jàààren aan. Ijdele hoop dat dit snel verandert.
  5 deze bruggen dienen zowel voor woon-werk als recreatief fietsverkeer. Het draagvlak voor nog méér fietsinfrastructuur wordt er groter door.
  6 als dit project principieel afgeschoten wordt, komt het er de komende 20/30 jaar niet.
  Contra:
  1 deze bruggen staan ook niet op mijn persoonlijk topprioriteitenlijstje. De Dampoort, Heuvelpoort, Tolhuis, de Saskes zijn dringerder. Maar daar kiezen de overheden -helaas- niet voor.
  2 het ingenieursdenken bij wegenbouwers is vaak “erover”. Hun mentaliteit is vaak: als we ne keer iets kunnen bouwen, moet het iets speciaals zijn. Ingenieurs denken grosso modo technisch, zelden organisch.
  3 overheden houden zelden rekening met de directe omgeving van infrastructuurwerven – en werken. Plannen ontstaan te vaak in kantoren op een kaart, niet na een grondig plaatsonderzoek (deze stelling hoorde ik op een lezing van de man van het Deense Cycle Chic, en ze klopt)

  @ Arthur: ik werk in de cultuurbranche, ben actief als vrijwilliger bij Fietsersbond Gent, en woon in Sint-Amandsberg. Ik bezoek al jaren vrienden in De Pinte en Sint-Denijs-Westrem per fiets. Geen evidentie. Maar dat is géén argument pro of contra.
  Als het lukt neem ik de komende weken/maanden contact op om je argumenten te gronde te horen, want deze pingpongmatch lijkt nergens op.

  • Reactie van Christiaan

   P.S.

   Als je het plannetje bekijkt van ’3S’ over de heraanleg van “De Sterre” ( link hier ergens boven te vinden ) , dan krijg ik de indruk dat dit niet ontworpen is door “ingenieurs” maar door mensen met diploma “snid en naad” , met alle respect trouwens voor die laatsten , die willen en kunnen nog naaien.

   Ik wil er nog aan toevoegen dat het plan de toegang via een bepaalde zijde van één van de bruggen laat gebeuren via een “spiraal” zoals je die in parkeergarages met meer verdiepingen terugvindt , dus een soort muur van Geraardsbergen zonder kasseien , maar wellicht tot groot jolijt van de scaters.

   • Reactie van MarC

    Niet overdrijven, hé! De hellingsgraad van de 2 bruggen is ongeveer 5 %. Als dat nu rechtdoor is of als een slang naar boven krult, het blijft 5%!
    Voor alle duidelijkheid de muur:
    Hoogteverschil 92 m
    Lengte 1075 m
    Stijgings-% 9,2 %
    Steilste km 19,8 %

   • Reactie van 3S

    Christiaan,

    die spiraal is er gekomen, wellicht om de Leebeekstraat te sparen, na protest van o.a. Arthur tegen de eerdere plannen.

    Zijn jullie misschien voorstander om die spiraal toch weer te vervangen door een rechte brughelling? Laat maar horen…

    • Reactie van Arthur De Decker

     Dries,
     Ik dacht dat u het nu toch reeds had begrepen. Wij zijn van oordeel dat de geplande fietsbruggen, recht of in spiraal over R4/Ringvaart en E40 onverantwoorde investeringen zijn die veel beter kunnen worden ingezet voor meer prioritaire noden. Ik ben voor een goede fietsinfrastructuur en dat mag ook wat kosten, doch dan wel op plaatsen waar er echt nood aan is.
     De stelling: plaats een brug over de rivier en de autostrade want hier reed 100 jaar geleden een trein naar De Pinte lijkt mij echt geen ideaal uitgangspunt. Zelfs in Nederland zou men daar eens goed mee lachen. Dergelijke investeringen voor fietsers en voetgangers kosten handen vol geld en moeten dus doordacht worden aangewend. Dit is hier duidelijk niet het geval. Vandaar ons verzoek voor bijkomend onderzoek.
     Ik vond ook nog deze mooie toepasselijke uitspraak van Paul Valéry: “De politiek is de kunst om mensen te beletten zich te bemoeien met hun eigen zaken.”

     • Reactie van laurensv

      Met alle respect Arthur, maar wat prioritair is of niet is, wordt enkel beslist door de gemeenteraad, provincieraad…
      Bezwaarschriften indienen omdat je vindt dat er elders betere besteding van gemeenschapsmiddelen kan gebruiken is misbruik maken van de procedure. Ik heb het hier al aangehaald, jij en anderen zijn tegen, niet wegens dit of dat, gewoon helemaal tegen dit project. Jij, en anderen, wonen er, dus vanuit dat oogpunt zou ik zeggen succes.
      Maar ik, en vele anderen met mij, vind dit wel een goed project en ik hoop dat er een democratische meerderheid is en een degelijk overheid die dit project kan verwezenlijken op de best mogelijke manier. Met betrekking tot het bezwaarschrift gaat het er dan ook om, wat is nu eigenlijk het probleem? Inhoudelijk wordt echt alles op een hoop gegooid omdat het uiteindelijk doel van jullie is dat het project niet doorgaat…

     • Reactie van Christiaan

      Het is ondemocratisch dat al wat prioritair is of niet , de projecten zelf en de manier waarop die uitgevoerd worden , eenzijdig door een gemeenteraad, provincieraad of Gewest worden beslist. Dit is geen democratie meer , dit is despotisme. Op niveau van dorp en district handelen de Chinezen het al democratischer af dan dit. En wie in godsnaam is die “democratische meerderheid” die voorstander is van het 2 bruggen flutidee en tegen het alternatief ? Hoeveel pro brug stemmen en contra het alternatief stemmen heb je bij de volksraadraadpleging geteld ?

      Gebruik geen one-liners als “democratische meerderheid” , dit is huichelarij !

     • Reactie van MarC

      Als ze in Nederlande met ons zouden lachen zou het zijn omdat wij 1/4 eeuw te laat het traject hebben ontdekt.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Het zou te gemakkelijk zijn om iets te antwoorden als “als het toch zo veel beter is in China, wat houdt u eigenlijk tegen”.

      Voor de rest is het misschien geen slecht idee om eens na te lezen wat een representatieve democratie eigenlijk is.

     • Reactie van Christiaan

      @Marc

      Ik denk dat de Nederlanders nog het meest zullen lachen omdat we hen continu na-apen , en niet alleen op het gebied van fietsen.

      @Michel

      “Representatieve democratie” zou ook betekenen dat de bruggen terug afgebroken zouden kunnen worden na “een” verkiezing. Dat zal uiteraard niet gebeuren. “Representatieve democratie” betekent alleszins NIET carte blanche ! Kiezers verwachten in het stemhokje niet dat ze democratisch voor een dictatuur gaan stemmen.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Er zijn binnenkort weer verkiezingen, Christiaan.

      Ik stel voor dat je stemt op een partij die het meest uw visie op de fietsbrug naar het Parkbos vertaalt, en dan ziet wat er gebeurt.

      Dingen die gebouwd zijn, kunnen echt wel weer afgebroken worden — in de huidige legislatuur is de Bibliotheekstraat opgebroken bijvoorbeeld, en de mannen van Open Vld stellen voor om de “terminal” van de autostrade in het Zuidpark af te breken in de volgende legislatuur.

      Ik luister anders ook graag naar uw alternatief hoor: volksraadplegingen voor alles? Of alleen voor projecten in de buurt van uw straat?

     • Reactie van Christiaan

      Iemand moet mij toch eindelijk eens echt duidelijk uitleggen WIE er fantastisch belang heeft bij de aanleg van de bruggen en zich niet “tevreden” kan stellen met het alternatief ( al biedt dit laatst toch nog meer voordelen ). Zoals ik reeds schreef : er is nog niets gerealiseerd , dus het “schrappen” van de bruggen in het geheel van het project kost geen geld of is verlies van geld. Het kost slechts één pennestreep !

     • Reactie van yves

      “IEMAND heeft fantastisch belang bij dit project”. Ik vrees dat dit een foute (en alweer: suggestieve)premisse is. Of: je wil hierboven niet lezen dat er volgens een aantal stadsbewoners “een visie op algemeen belang” achter zit. Kortom: je drukt nonstop je geloof uit dat het een waardeloos project is. Dat mag hoor. Maar het is een geloof, no more.

     • Reactie van Christiaan

      @Michel :

      “Dingen die gebouwd zijn, kunnen echt wel weer afgebroken worden”

      De tramroute in de Voskenslaan is aan de brug onder de spoorweg aan het station op zowat 10 jaar tijd al 3 maal verlegd geweest.

      Mag dit een gewoonte worden ? Vlaanderen is voor ‘t ogenblik al één grote bouwwerf , met alle ongemakken en files tot gevolg. De dag dat we foute beslissingen gaan toelaten omdat dat soort fouten al “gebruikelijk” zijn , die dag gaan de buurlanden ons Afrikanen noemen.

     • Reactie van MarC

      Beste christiaan,
      Volgens mijn gevoel heb je nog nooit met zo’n tweewielig ding, dat door trappen op pedalen in beweging komt, gereden. :-)

     • Reactie van Christiaan

      @yves :

      Plak eens een getal op dat “een aantal stadsbewoners” , waar wonen die ergens in de stad , en wat is hun objectief oordeel over het N43 alternatief ( en met heraangelegde Sterre zoals ik die hierboven voorstelde ).

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      “Meer dan 38″, schat ik.

     • Reactie van Christiaan

      @Marc :

      ‘k Zal vanavond eens per fiets aan je deur belleke trek komen doen :-)

      @Michel :

      Heb je daar een lijst met namen van ?

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Niveau, Christiaan. Niveau. Ik laat u met veel plezier het laatste woord.

     • Reactie van Christiaan

      Hou de discussie rustig en sereen , Michel. Hier niks meer posten kost nog minder moeite.

 29. Reactie van laurensv

  Even serieus :-)
  N43 is geen alternatief wegens de uitlaatgassen en de verkeersonveiligheid.
  Jij wel stellen dat het gehele gebied luchtvervuiling heeft en dat is ook zo, maar naast de autoweg fietsen is en blijft veel ongezonder dan op een vrijliggend fietspad.
  De N43 is onveilig voor fietsers en de drukke autoweg zal ook bij een heraanleg onveilig blijven voor de fietsers wegens de vele op-en afritten.

  • Reactie van Christiaan

   “N43 is geen alternatief wegens de uitlaatgassen en de verkeersonveiligheid.”

   “Gassen” is het enigste tegenargument dat eventueel kan tellen. Veiligheid is bij het voorgestelde alternatief groter dan gemiddeld ( als er al een fietspad is ) , en de alternatieve strook van de route is amper ~ 1 km. Alle andere argumenten spreken vóór het alternatief.

   Ik vrees er trouwens voor dat de “machtige” bewoners van het Rijvisschepark ( niet de Rijviscchestraat ) de doorgang van wielertouristen binnen de korste keren zullen verbieden … en dan zullen de bruggen niet alleen tijdens de week , maar ook tijdens het weekend er verlaten bijliggen.

   • Reactie van 3S

    Zelfs de “machtige bewoners van het Rijvisschepark” kunnen niet op eigen houtje bepaalde weggebruikers verbieden op de openbare weg.

    Het zijn de wegbeheerder en politie die bevoegd zijn voor verbodsborden.

    Een verbodsbord voor wielertoeristen bestaat trouwens niet (en dan is het nog maar de vraag hoe je dat zou omschrijven in de wegcode), net zoals dat niet bestaat voor karavanen oldtimers, motorrijders of zwermen automobilisten die terugkomen van een voetbalmatch of concert, of van de kust.

    PS. Het zou tamelijk absurd zijn als de overheid haar eigen doelstellingen onmogelijk maakt qua gezondheid, lichaamsbeweging en sport voor iedereen…

 30. Reactie van MarC

  Het positieve van dit alles is dat wij samen een trofee hebben gewonnen en nu ga ik ervan genieten!
  http://www.gentblogt.be/2012/05/08/gentblogt-wint-weekendawards

 31. Reactie van MarC
 32. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik begrijp heel goed de vrees van de bewoners tov mogelijke “invasies” van troepen wielertoeristen. Deze hebben over ‘t algemeen een heel andere gedraging dan de individuele passanten.
  Wat gebeurt er met de begeleidingswagens over te zwakke fietsbruggen?

  • Reactie van 3S

   Een brug wordt “fietsbrug” genoemd als er geen auto’s over kunnen/mogen, maar wel fietsers (en voetgangers).

   Je mag dus veronderstellen dat er een verkeersbord zal komen en/of paaltjes om auto’s tegen te houden (want anders zie je de vreemdste maneuvers).

   Dus op een fietsbrug of een fietspad mogen er geen wielertoeristen met begeleidingswagen.

 33. Reactie van 3S

  Ook in kleinere steden is men overtuigd van het nut van soortgelijke projecten.
  In Turnhout wordt er 2 miljoen euro geïnvesteerd in een fietsbrug over het kanaal van de stad naar een fietspad op de oude spoorwegbedding (“Bels lijntje”) door het groene gebied ten noorden.

  Ook daar vindt men het dus belangrijk genoeg om een eigen vrijliggende, doorgaande fietsas te maken, zelfs al is er 300 meter verder al een brug van een parallelle gewestweg met fietspad, die véél minder druk is dan de N43 in Gent:

  http://projecten.turnhout.be/sites/default/files/fiche_fietsbrug_10_lowres.pdf

  • Reactie van Christiaan

   En dan ? Is “oude spoorwegbedding ” = “fietsroute” een nieuwe wetmatigheid in het Vlaamse heelal ? En als ik daarin niet geloof , dan ben ik dus een ketter !

   Ken jij de natuur in de omgeving van de oude spoorwegbedding vanaf de E40 tot aan de Rijvisschestraat ? Laat eens dat mooi stukje natuur met rust a.u.b. , we hebben al genoeg natuur en bossen gedomesticeerd en verkwanselt.

   • Reactie van Michel Vuijlsteke

    Is dat voortdurend nijdig en gepikeerd reageren eigenlijk ergens voor nodig?

    Waar ergens in de reactie van 3S hierboven staat dat oude spoorwegbedding = fietsroute een nieuwe wetmatigheid in het Vlaamse heelal zou zijn?

    En waar staat dat mensen die daar niet in geloven “ketters” zouden zijn?

    Stromanargumenten, die zijn meestal behoorlijk zwak.

    Er staat hierboven dat men in Turnhout blijkbaar ook in soortgelijke projecten gelooft, met name een een eigen vrijliggende, doorgaande fietsas te maken. Niets van ketterijen of “wetmatigheden” in “het Vlaamse heelal”.

    Al die bitsigheid voortdurend is echt nergens goed voor, denk ik.

   • Reactie van Christiaan

    Ik citeer nogmaals mezelf :

    http://users.skynet.be/sky75490/Reacties_op_bezwaren_tegen_het_alternatief_voor_de_2_bruggen.pdf :

    “Het idee om de vele oude spoorwegbeddingen terug als wandel of fietspad in te richten is op zichzelf een
    goed idee , maar dit kan en mag geen doorslaggevend argument zijn indien andere , objectieve criteria
    primeren , m.a.w. dit is geen dwingende regel.”

    Dit heeft met bitsigheid niets te maken , eerder met “wakker schudden”. Het is wel een teken van zwakte om nooit een beslissing , of een regeltje dat ooit werd uitgevonden , als een wetmatigheid beginnen naar voor te schuiven. Ook dit “wakker schudden” behoort tot het democratisch recht van de verdediging van het alternatief.

    • Reactie van Michel Vuijlsteke

     Maak zelf uw spreekwoord met de termen “uil”, “kaars”, “niet zienen wil”, “bril”.

     Hierboven stond een stromanargument, daar reageerde ik op.

     a. 3S zegt: “ook kleinere steden investeren in fietsbruggen, kijk naar Turnhout, zelfs met een weg in de buurt die minder druk is dan de N43 en dichter in de buurt dan de N43 hier”

     b. Christiaan zegt: En dan ? Is “oude spoorwegbedding ” = “fietsroute” een nieuwe wetmatigheid in het Vlaamse heelal ? En als ik daarin niet geloof , dan ben ik dus een ketter !

     c. Ik zeg: b. probeert een stelling te weerleggen die in a. niet verdedigd wordt. Dat is een stromanargument.

     d. Christiaan zegt: Het is wel een teken van zwakte om nooit een beslissing , of een regeltje dat ooit werd uitgevonden , als een wetmatigheid beginnen naar voor te schuiven.

     Ik geef het op. Dit komt op mij over als ofwel zeer slechte wil, ofwel zó schuimbekkend van woede aan het klavier zitten dat je gewoon niet meer leest wat er gezegd wordt.

     • Reactie van Christiaan

      Ik moet eerlijkshalve mijn zin korrigeren in “Het is wel een teken van zwakte om ooit een beslissing , of een regeltje dat ooit werd uitgevonden , als een wetmatigheid beginnen naar voor te schuiven.”

      Jij kan blijkbaar je geposte teksten achteraf nog korrigeren , ik niet.

      En om het nog eens heel simpel te stellen : Het is niet omdat in Turnhout en elders de spoorwegbedding gebruikt wordt , dat het in Gent ook persé het geval moet zijn.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Het.
      Gaat.
      In.
      3S.
      Zijn.
      Reactie.
      NIET.
      Herhaal: NIET.
      Over.
      Een.
      Spoorwegbedding.

      Het.
      Gaat.
      Er.
      Over.
      Investeren.
      In.
      Fietsbruggen.

      Duidelijk?

     • Reactie van Christiaan

      Rustig !

      Als er binnen 20 jaar iemand van aanzien met een totaal tegenovergesteld idee voor de dag komt , dan gaat iedereen DAT idee achterna lopen , nietwaar ?

      Ondertussen staan uw FIETSBRUGGEN , die persé de spoorwegbeddingen WILLEN volgen , door betonrot te vergaan. Denk toch eens nuchter man , je reageert te “letterlijk” als een advocaat op de letter van de wet , niet op de inhoud.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Ik vrees, Christiaan, dat hier maar één iemand zich al dagen en dagen aan een stuk aan het opwinden is.

      Adem diep in en uit, en wacht misschien gewoon rustig de reactie af op dat bezwaarschrift, in plaats van allemaal mensen te proberen overtuigen van, euh, tja, ik weet eigenlijk niet waarvan.

      Van het probleem van betonrot, nu blijkbaar, lees ik. En dáárvoor van de ijzel, of van de niet-bereikbaarheid door ambulances, of van de hordes fietstoeristen, of van het niet-gebruiken, of van het te veel gebruiken, of van het democratisch deficit, of van de mysterieuze machten van de inwoners van Rijvissche, of van…

     • Reactie van Christiaan

      Ok , ‘t is goed , kijk maar verder op mensen neer met je groot ego en verkleuter mij ook maar verder. Geen probleem ….

      Neem het laatste woord a.u.b. , ik stop ermee.

 34. Reactie van yves

  Allez mannen, tijd om es een blokje om te fietsen. Een beke afkoelen.

 35. Reactie van Laurensv

  Tegelijk de meest interessante en de grappigste discussie op Gentblogt in tijden…

 36. Reactie van Stan

  als ik dit eindeloos geleuter hier allemaal lees moeten we misschien toch eens overwegen om opnieuw stevige, hoge stadsmuren rond Gent te plaatsen met een brede gracht (of ringvaart) ervoor en dan elke avond de poorten sluiten en de ophaalbruggen naar boven. Voor mij kunnen al die bosbewoners van de zuidelijke banlieue rustig alleen blijven rondrijden in wat er overblijft van de door hen zelf verknoeide natuur en in hun verkaveld bos. Ze mogen rustig daar blijven samen met die wielertoeristen met dikke buik en schreeuwerige, spannende pakjes en petjes. Waarom zou Gent deze hordes nu plots allemaal moeten binnenhalen via een dure fietssnelweg als er hier nu al zoveel in de weg lopen?

  • Reactie van MarC

   Dat est ne goeie …
   Moeten wij dan ook geen belastingen meer betalen aan onze noorderburen? Ik denk dat Gent, dank zij de centjes van zijn deelgemeenten, zijn binnenstad heeft kunnen uitbouwen tot een prachtige kernstad.

   • Reactie van Stan

    Er zitten buiten de ringvaart niet teveel bijdragers aan de Gentse begroting. Wel een heleboel Gentenaars die in Latem, Deurle en De Pinte wonen en daar de natuur volbouwen en verprutsen.
    Daar dan nog meestal minder belasting betalen en dan dagelijks heen en weer pendelen (meestal met de zware auto) en dan zitten klagen dat Gent het moet oplossen om voor hen parkeerplaatsen, bruggen, enz.. te bouwen zodat ze sneller heen en weer kunnen naar de banlieue. Wat zitten jullie daar toch allemaal de natuur vol te bouwen in die verkavelingen die allemaal plaatsen zijn waar nooit voorheen bebouwing was?

 37. Reactie van tvb

  Met veel aandacht deze discussie gelezen en veel goede argumenten pro maar ook contra gelezen.
  Enig studiewerk lijkt hier wel op zijn plaats.

  Kleine persoonlijke bedenking: je kan voor of tegen de fietsbrug zijn om diverse redenen, maar is het niet zo dat er naar fietsers toe wel enige andere prioritaire investeringen kunnen gebeuren in Gent dan die brug? Als fietser in Gent zou ik toch een beetje op mijn tenen getrapt zijn als ze hun geld in dat bruggenproject steken in plaats van eerst op een aantal andere plaatsen te investeren in deftige fietsinfrastructuur. Maybe a bridge too soon?

  • Reactie van laurensv

   (Fiets)Infrastructuur is een werk van lange adem, zie ook de situatie aan de Dampoort. Voorlopig komt het helaas nog neer op blij zijn met wat je kan gebouwd krijgen. Natuurlijk zou het leuker zijn als projecten volgens urgentie opgenomen en afgeleverd worden maar dat lukt niet, deels wegens praktische bezwaren, deels wegens een gebrek aan visie en ook deels, zoals je hierboven kan lezen wegens NIMBY en een gebrek aan draagvlak.
   Als fietser in Gent zal ik niet op mijn tenen getrapt zijn als die project er komt, maar ik stoor mij dagelijks aan het gebrek aan degelijke infrastructuur in Gent Fietsstad en het ggebrek aan inzicht dat meer fietsers wil zeggen dat er minder files zullen zijn.

  • Reactie van Christiaan

   Misschien moet iemand ( of een groep ) zich eens bekommeren om de heraanleg van “De Sterre”. Het huidige voorstel ziet er ronduit erbarmelijk uit.

   De link naar het document met het voorstel is hierboven gepost geweest door ’3S’ , en daaropvolgend lees je mijn kommentaar. Zoek op deze pagina naar het woord ‘Zielig’

   • Reactie van Tine

    Nog geen Godwin’s Law, wel whataboutery.

    Ik stel voor een bezwaarschrift in te dienen tegen de Handeldoksbrug omdat de Dampoort nog niet ontward is. Of, als uw buur een bouwaanvraag indient, bezwaar indienen omdat er een gebrek is aan sociale woningen. Of als school A wil uitbreiden, protesteren omdat de schoolgebouwen van school B verouderd zijn.

    De Sterre is inderdaad een groot probleem. ‘t Is er levensgevaarlijk voor fietsers. De beste manier is zorgen voor totaal gescheiden fietspaden, afzonderlijke fietsassen. Maar er zij nu al NIMBY’s die tegen een fietspad in hun achtertuin zijn, go figure!

    • Reactie van Christiaan

     Tsss …. “De Sterre” is her beginpunt van het betere alternatief voor de 2 bruggen , en moet dus ook perfecter zijn dan gepland. Niet te vlug de slimste willen zijn …

     • Reactie van Tine

      De enige manier dat je de sterre als beter alternatief naar voren kan schuiven is als je het autoverkeer volledig ondertunnelt. Zo’n moeilijk kruispunt kan je enkel veilig maken voor fietsers door de boel volledig te scheiden. En ik vermoed dat dat een pak meer zal kosten dan die twee fietsersbruggen.

     • Reactie van Christiaan

      Je moet eens het N43 alternatief voor de 2 bruggen doornemen , en mijn kritiek ( die ook min of meer van ’3S’ is ) op wat nu voor “De Sterre” gepland is. Het is geen kwestie van alles overboord te gooien of een kwestie van geld , het is een kwestie van hoe nuchter en efficient een idee al dan niet kan zijn.

     • Reactie van Tine

      Uw idee is noch nuchter, noch efficiënt. Je blijft vastgeroest in je grote gelijk, maar er een gigantische omweg langs drukke gewestwegen is echt geen alternatief. Als je daar het fietsverkeer echt wil scheiden, zit je met een pak ondertunnelingen en bruggen. Het is een illusie te denken dat dit een goedkoop alternatief is.
      En laten we niet onnozel doen, het gaat bij u helemaal niet om het algemeen belang, zoals u beweert, maar puur om het feit dat die bruggen in uw buurt zouden komen…eigenbelang dus. Je hebt bezwaar tegen staketsels in de natuur. Maar uw eigen huis staat daar blijkbaar ook als staketsel in de natuur.

     • Reactie van Christiaan

      Neen , het zijn geen “gigantische” omwegen. Afgelegen fietswegen gaan pas omwegen creëeren als je “ergens moet zijn” ( winkel , werk , … ). En neen , ik ga vanuit mijn woning die bruggen niet zien. Ben je al eens het stukje natuur tussen E40 en Rijsvisschestraat gaan bekijken ? Dat stukje gaat weeral eens opgeofferd worden ( voor UW fietsplezier ) met allerhande asfaltbelegging , banken , hutjes …. En ga je naar het werk fietsen als het regent of als er sneeuw op de bruggen ligt ? Ik betwijfel dat de grote roepers voor de paden die ook gaan gebruiken om hun wekelijkse inkopen te doen , laat staan dat ze dat in de winter per fiets gaan doen. Met hoeveel auto’s rij je in je gezin ? Wanneer ga je electrisch rijden i.p.v. met een diesel-mazout ketel SUV om uw kinderen naar school of naar de crèche te voeren ?

      Wat je ook maar bouwt ( of “bijplakt” ) , je pleegt roofbouw op de natuur , en daar gaan de volgende generaties de gevolgen van dragen. Dus , optimaliseer wat er is en leer er mee leven. Ik heb ook leren leven met de massa grote stinkende auto’s en camions van waarin je zelfs geen fietser meer ziet rijden.

      Wat nogmaals de 2 bruggen betreft : die komen er dus blijkbaar om de Pintenaren en de Latem-naren te vlooien. Wel , de realiteit is dat de 2 bruggen route een ECHTE gigantische omweg voor de Latem-naren, en niet zomaar een door u vermeende omweg ; en dat de Pintenaren reeds hun station hebben om naar Gent per trein te rijden ; en dat ooit de inwoners van het Rijvisschepark op hun achterste poten gaan staan. Dus al bij al gaan het geen duizenden , maar terug een quantité négligeable zijn die van de bruggen/route gebruik zal maken , en dat voor geen 2,5 miljoen , maar voor 2,8 miljoen volgens Crevits. Ik betaal graag belastingen maar alleen dan als het goed is voor het algemeen belang. Ik ben akkoord dat die bruggen er komen als Dehaene ( of Mariani ) ze betaalt :-)

     • Reactie van MarC

      Als klein manneke heb ik nog het boerenprotest meegemaakt tegen E3 nu de E17.
      6 baanvakken, 2 pechstroken en dan nog een middenberm … zijn ze zot voor die paar auto’s die er gebruik zullen van maken. Wat is nu het resultaat … file, file en nog eens file!
      In begin ga je opkijken, hé een fietser! Met de jaren zullen ze misschien nog wel een extra fietsvak moet bijleggen.
      … en als we echt de vrije ruimte willen vrijwaren zullen wij iets moeten doen aan de voortplanting van de tweevoeter, maar ja ’tis zo plezant ;-)

     • Reactie van Christiaan

      20 jaar geleden stond je in Peking ( Beijing ) in de file … per fiets ! Nu zie je er nog amper fietsers. Misschien vallen hier binnen 20 jaar de auto-giro’s uit de lucht , maar ik twijfel eraan.

      Als je Vlamingen aan het fietsen wil krijgen zoals de Nederlanders , dan ga je er moeten op kloppen… tenzij je ervoor zorgt dat winkels , woon-en werkcentra veilig bereikbaar zijn , bvb. via de N43 :-) Vlaanderen kent voornamelijk lintbebouwing , en dus ga je iemand moeilijk overtuigen om een omweg langs de velden te volgen als de bakker zich 10 km op de dezelfde weg bevindt als de weg die voor de voordeur loopt.

     • Reactie van laurensv

      In Beijing geraakt je ook vandaag de dag sneller vooruit met de fiets dan met de wagen.

     • Reactie van laurensv

      Vlaanderen heeft lintbebouwing, helaas.
      Maar Gent is een stad, waar je makkelijk met de fiets kan gaan winkelen.

     • Reactie van 3S

      Christiaan schreef: “dat de Pintenaren reeds hun station hebben om naar Gent per trein te rijden”

      Het is goed dat station De Pinte er is, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd een goed fietspad nodig is naar Gent.

      In de meeste gevallen is het voor wie in Gent werkt, bezoekt of school loopt, veel praktischer te fietsen langs een goed fietspad dan met de trein. Het voor- en natraject wegen immers veel meer door dan dat korte stukje op de trein.

      Voor wie verder moet dan Gent-St.-Pieters is het al praktischer om de trein te gaan.
      Maar… er zit een gat tot 42 minuten tussen de treinen in De Pinte.
      Dus in het slechtste geval moet je eerst fietsen naar station De Pinte, 6 minuten op de trein zitten naar St.-Pieters en daar 42 minuten wachten op je aansluiting…

      Sneller is dan direct van thuis naar St.-Pieters fietsen (7 km aan 20 km per uur= 21 minuten).

      Dat is 27 minuten tijdwinst, of 54 minuten per dag, of ongeveer 180 uur tijdwinst per jaar.

      Dan heb je nog niet de tijdwinst gerekend die je uitspaart omdat je niet extra moet gaan sporten om gezond te blijven – want dat heb je al gecombineerd met je verplaatsing…

     • Reactie van Christiaan

      Een heel concrete vraag :

      Waarom ben je zo bekommerd om de inwoners van De Pinte en rep je geen woord over de inwoners van Latem en Sint-Denijs ? Die laatsten wonen aan de andere kant van de N43 en moeten een grote omweg maken om de oude-spoorweg-fietsas te gebruiken.

      Heb je een lijst van de Pintenaren die dat traject effectief voor woon-werk naar Gent gaan gebruiken en zijn dat er meer dan 38 ?

     • Reactie van Christiaan

      Ik ben akkoord dat de Pintenaren hun brug krijgen als ieder Pintenaar-gezin jaarlijks 200 Euro milieutaks voor iedere 2-de , 3-de auto , … betaalt. Dat brengt jaarlijks zowat 300.000 Euro op en dat kompenseert ongeveer de prijs van de bruggen op 10 jaar.

     • Reactie van Jimmy

      Christiaan, je bent gewoon intelectueel oneerlijk. Eerst gaat het over het niet volgen van de rechtregels, dan gaat het over een zogenaamd alternatief, later neem je het op voor de Latemnaren en nu pas je de ” name one” tacktiek toe… Geef toch toe: je wil die fietsers gewoon niet in je straat, en stop je schijnheiligheid. Indien Arthurs postings op de rand van perversiteit schommelden, leunen uw houding en argumentie aan bij regelrechte pornografie!

     • Reactie van yves

      Het wordt inderdaad hilarisch. De wereld wacht met spanning op de lijst van de toekomstige gebruikers van de R4 te Zwijnaarde, de ontdubbelde spoorweg in Drongen, de renovatie van de Boekentoren en van de fietsbruggen naar (en van) De Pinte.
      Iets vergeten? Check.

     • Reactie van Christiaan

      Sinds ik dit
      http://www.hildecrevits.be/nieuw/04pers/persbDetail.php?id=308
      heb gelezen , kan ik “onethisch” als tegenargument aan de bestaande lijst van tegenargumenten t-o-e-v-o-e-g-e-n ! Veel woorden hoef ik daar niet vuil aan te maken , iedereen weet wat ik bedoel.

     • Reactie van Christiaan

      De voornaamste redenen waarom ik persoonlijk tegen de bruggen ben , zijn :

      1./ dat er een BETER ALTERNATIEF ( meer inzetbaar , universeler ) gerealiseerd kan worden. Was er dat niet , dan had ik eventueel forfait gegeven

      2./ dat de voordelen van het 2 bruggen “1 km” traject niet opwegen tegen de nadelen ervan , en dit op alle mogelijke vlakken ( ecologisch , landschap , ergonomisch , verkeerstechnisch … )

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Wat in het onderstaande druist er precies in tegen de ethische principes?

      De fietsbruggen bevinden zich op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Belangrijke tewerkstellingssites in Gent worden vlotter bereikbaar met de fiets vanuit het buitengebied. Vanuit De Pinte pendelen 1.500 mensen naar Gent, vanuit Sint Martens Latem 1.200 mensen. Verschillende Gentse stadsdelen (ongeveer 40.000 inwoners) krijgen zo de kortst mogelijke verbinding met een groengebied. De verbinding is van belang voor de scholensites in het zuiden van Gent. Er zal dus ook een veilige en directe verbinding kunnen worden gerealiseerd voor duizenden leerlingen en studenten die er onderwijs volgen.

     • Reactie van Christiaan

      Die statements zijn simpelweg fantasie , leugens. Het is bedrieglijke reclame om iets of iemand te overtuigen. Dat op zichzelf is al onethisch , al is het spenderen van 2,8 miljoen voor het plezier van een paar Pintenaren reeds onethisch genoeg.

     • Reactie van yves

      Googel even, en leer wat het begrip “bovenlokaal” wil zeggen. Het kan helpen – mocht je dat wensen -, om af te geraken van de complottheorie.

     • Reactie van Christiaan

      Niets verantwoord de 2 bruggen “1 km” stuk t.o.v. van het alternatief , alle definities of regels ten spijt. “Men” heeft een projectdefinitie uitgevonden , er de plannen voor uitgetekend , en dat is dan blijkbaar onbetwistbaar ! Wel , mis poes , mijn alternatief is beter , efficienter , versatieler.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      …om niet te spreken van de mysterieuze krachten van Rijvissche!

     • Reactie van 3S

      Christiaan, ik heb geen probleem met “jaarlijks 200 Euro milieutaks voor iedere 2-de , 3-de auto , …”

     • Reactie van Christiaan

      Aha , we zijn het een keer eens . :-) Zet dit maar op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting van De Pinte :-) Oh , ja “die van Latem” mogen meedoen :-))

  • Reactie van 3S

   Er is altijd één enkel project het belangrijkst (welk project dat is, is afhankelijk van wie de opmerking maakt).
   Maar ik vind dat geen goed argument om alle andere projecten te kelderen tot dat ene aangepakt wordt.

   Stel je voor dat we nog geen goed snelwegennet zouden hebben, en in de plaats enkel hier en daar een los stuk snelweg, met ontbrekende stukken en bruggen.
   Stel je nu voor dat we gezamenlijk akkoord zijn dat de E40 het allerbelangrijkst is.

   Is dat dan een goede reden om, terwijl we wachten tot de administratie “bruggen” alle bruggen van de E40 afgewerkt heeft, alle andere plannen om alvast te beginnen met de missing links op de E17 en de R4, zomaar te kelderen?

 38. Reactie van joris

  Ondertussen veel te veel om het allemaal te lezen. Het argument dat een fietsbrug (dus FIETS he) een grote impact heeft om mens en milieu da’s voor te lachen zeker? Als je eens kijkt op google maps: zo’n prachtige lijn van De Pinte naar Gent, dat traject van de oude spoorweg. Dat zou een perfecte fietssnelweg kunnen worden richting Gent = een pak minder auto’s die van De Pinte naar Gent zullen rijden.
  Oh ja, als je de lijn volgt zie je waar met grote waarschijnlijkheid de bezwaarindienders wonen. Not in my backyard of zoiets zeker?

  • Reactie van 3S

   Oppassen met het woord “fietssnelweg”.
   Straks dienen ze nog bezwaar in omdat er fietsers aan 120 km/uur zullen rijden in plaats van 15 à 30 km/uur :-)

   • Reactie van joris

    Oei, ja, dan gaan ze ook geluidschermen eisen.

    • Reactie van Tine

     maar die geluidsschermen zijn dan wel weer nieuwe lelijke staketsels in het al volgebouwde België.

 39. Reactie van 3S

  Wat die “meer prioritaire” fietsinfrastructuur betreft:

  Los van mijn mening dat dat geen goed argument is om alle andere projecten te kelderen, vind ik het wel belangrijk om die “meer prioritaire” fietsinfrastructuur stuk per stuk op te noemen en ons eens af te vragen wat de reden is dat die nog niet in orde is.

  Een constructieve aanpak dus.

  • Reactie van 3S

   Het Nieuwsblad heeft gelukkig al een paar prioritaire projecten voor ons uitgezocht:

   “De Dampoort werd in 2008 met stip verkozen tot het gevaarlijkste kruispunt van Gent voor fietsers. Er is niet alleen de veelheid aan kruispunten – vlot acht stuks, en dan rekenen we de inrit aan het station niet eens mee. Dat wordt voor een stuk opgevangen doordat je op een aantal plaatsen in twee richtingen over het fietspad kan. Maar dat is niet overal het geval. Dit maakt de Dampoort een complex gegeven om aan te snijden en dat voor alle weggebruikers eigenlijk.

   In 2008 noteerden we al klachten over de oversteekplaats aan de Kasteellaan, waar alleen verkeerslichten een veilige oversteek kunnen garanderen. Ook de inrit van de parking aan het station wordt als gevaarlijk omschreven. Hoewel het fietspad er goed afgescheiden ligt van de weg, hebben buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs die de parking opdraaien, het moeilijk om fietsers te zien.

   Wat is er veranderd na vier jaar?

   Dat is snel samengevat: weinig. ‘Het grote probleem is het volgende: wil je de vele kruispunten op de Dampoort aanpakken, dan moet het hele punt heringericht worden’, zegt Silvie Syryn van het agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest.

   ‘Dat zal ook gebeuren, maar dat moet in overleg met de stad en met Infrabel gebeuren. En er kan niet tegelijk aan het Sint-Pietersstation gewerkt worden én aan Dampoort. Dus moet de Dampoort wachten tot de werken aan het Sint-Pietersstation zijn afgerond (rond 2020). Het is ook niet zo dat we in die tijd stilzitten: er worden plannen gemaakt en oplossingen uitgewerkt.’

   ‘In tussentijd proberen we wel nog continu de Dampoort veiliger te maken. Zo komt er een oversteekplaats met verkeerslichten, die door voetgangers en fietsers kunnen worden bediend, op de Kasteellaan ter hoogte van de Gandastraat. Maar een concrete timing is er nog niet. Wat de inrit van de parking voor autocars betreft, die zal begin volgend jaar opschuiven naar de Kasteellaan om dat probleem op te lossen.’”

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=LR3PLGLT

   • Reactie van 3S

    Conclusie: doordat bij de Dampoort de fietsinfrastructuur gekoppeld is aan de auto-infrastructuur en de herinrichting van de hele stationsomgeving, wordt het een project van honderden miljoenen euro dat in het meest optimistische geval zal beginnen in 2020 en lopen tot 2030-2040(?).

    Vergeleken daarmee is het fietspad + twee fietsbruggen op de oude spoorweg door het Parkbos een goedkoop projectje dat niet moet wachten op allerlei andere werken en dus relatief snel uitgevoerd kan worden…

   • Reactie van 3S

    Wat die laatste paragraaf betreft, de oversteekplaats aan de Gandastraat:

    die kun je echt niet bespoedigen door het budget van die twee fietsbruggen te schrappen, maar wel door de administratie van de gewestwegen prioriteit te laten geven aan veilige oversteekplaatsen op de stadsring in haar planning (naast de herasfaltering van de R40, de werken in de tunnel van de Lievenspoort, de extra afslagstrook in het kader van de toeritdosering aan de Kortrijksesteenweg…)

  • Reactie van 3S

   2. SINT-LIEVENSPOORT

   ‘Een batterij onoverzichtelijke verkeerslichten’, titelden we in 2008 over de situatie aan de Sint-Lievenspoort. Wie het kruispunt wil oversteken van de Sint-Lievenslaan richting Ledeberg, speelt met zijn leven. Op het moment dat de fietsers groen krijgen, hebben ook de automobilisten die afslaan richting snelweg, dat. Omdat automobilisten ook het verkeer dat van links komt in de gaten moeten houden, is het voor hen moeilijk om ook de fietsers te zien. In andere klachten werd gemeld dat fietsers zowel aan het licht, als in het midden op de oversteek nauwelijks plaats vonden om veilig te wachten. Totaal onoverzichtelijk, was de conclusie. Wat zou helpen, vroegen we vier jaar geleden? Een fietsonderdoorgang, werd gesuggereerd.

   Wat is er veranderd na vier jaar?

   Het goede nieuws is dat er momenteel gewerkt wordt op deze plek. Het slechte nieuws is dat het alleen gaat om de Sint-Lievenstunnel, die een opknapbeurt krijgt.

   ‘Maar voor de fietsinfrastructuur verandert er niets’, zegt Syryn. ‘Al hebben we ook hier in de afgelopen jaren toch ook aanpassingen doorgevoerd. Om te beginnen hebben we een detectiesysteem geïnstalleerd dat fietsers langer groen geeft. Om het probleem met de automobilisten op te lossen, zijn er gele knipperlichten geplaatst die aan gaan wanneer de fietsers groen hebben. En we zijn momenteel aan het onderzoeken of we de rechterrijstrook op het stuk naar de snelweg kunnen schrappen. Daar zou dan een uitstulping kunnen komen, waardoor de fietsers minder rijstroken moeten kruisen.’

   Een onderdoorgang aan de Sint-Lievenspoort zelf is onmogelijk, zegt Syryn, ‘want dan komt de doorvaartbreedte in het gedrang. Wel werken we met de projectontwikkelaar van Bellevue aan een plan om een brug te leggen vanaf de Filips de Goedekaai. Dat zou voor de mensen die naar Ledeberg fietsen, toch al een betere oplossing zijn. Alleen is het nu nog onmogelijk om te zeggen wanneer die brug er kan komen.’

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=LR3PLGLT

 40. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik wilde juist niet de 200ste reactie schrijven!
  Dit laat ik aan de volgende over.

 41. Reactie van yves

  Het lijkt hier steeds meer op “Zen, and the art of cycling”.
  Pure filosofie.
  Best gezellig…

 42. Reactie van Mia

  Wauw, dat gaat hier naar een record! Daar doe ik aan mee!

 43. Reactie van yves

  Wie de discussie wil opentrekken, trek een uurtje uit en bekijk deze aflevering van Panorama over stedebouw. De toekomst is duidelijk: verdichting. Alleen al daarom sta ik achter het project van de bruggen. Maar ik gun -uiteraard- Arthur en Christiaan hun eeuwig andere geloof.

 44. Reactie van Arch-Tech-Watcher

  euh… kunnen we niets ondertunnelen ipv een fietsbrug ?
  (gewoon om het record hier nog wat op te drijven hé, begrijp me niet verkeerd)…

  • Reactie van Christiaan

   Het alternatief stelt een doorgang ( geen tunnel ) onder de E40 voor ( en daarmee heb ik gereageerd , als dit de bedoeling was :-) )

   • Reactie van 3S

    Waarom stellen jullie geen onderdoorgang voor onder de E40 in plaats van een brug op het tracé van de Oude Spoorweg, dus vanaf de Leebeekstraat?

    • Reactie van Christiaan

     En ook een tunnel onder de Ringvaart ? Dan zou er amper nog een Leebeekstaat overschieten , en ja , die is pas heraangelegd , of beter , men is er nog mee bezig !
     Een tunnel onder de E40 zou op veel moeilijkheden stuiten omdat daar en ganse pak leidingen van alle soort en allooi liggen. In theorie is het wel mogelijk ( en niets op tegen ) , maar het zou een heel dure grap kunnen worden.

     Maar nogmaal , waarom DAAR precies een fietsweg ? Zoals ik hier al overvloedig heb trachten te bewijzen , een fietsweg is DAAR een verkeerde keuze omwille van verschillende redenen … ( zie hoger + documenten )

     • Reactie van 3S

      Waarom zie je allerlei bezwaren bij een fietstunnel onder de E40 in de Leebeekstraat
      terwijl jullie eigen voorstel juist dezelfde fietstunnel bevat, maar dan een straat verder in de Drie Koningenstraat?

     • Reactie van Christiaan

      Be serious , de redenen staan net hierboven. En onder de E40 is een DOORGANG nodig , geen tunnel.

 45. Reactie van frank

  O jee, eind van de jaren zestig (1960 wel te verstaan!)werden er in o.m. Hasselt (Limburg) miljoenen geïnvesteerd (weliswaar franken) in ondertunnelingen en overbruggingen voor fietspaden waar véél fietsers al van genoten hebben en nog genieten. En in Gent lijkt de discussie hierover nu pas te beginnen? Shame on us!

  • Reactie van Christiaan

   In Hasselt waren ze slimmer en toen legden ze daar tunnels en bruggen op plaatsen nadat ze er een beetje over nagedacht hadden , nietwaar ? :-)

   Gent is wel een oude en heel dicht bebouwde stad. Daar doe je zo maar niet wat je wil als je haar eigenheid en kunstpatrimonium wilt beschermen. Bouwpromotoren hebben nu hier en daar al historische bouwsels verkracht.

   Weet je , zelfs in 1970 kon je reeds vanaf IEDER welk punt in Muenchen ( Beieren – Duitsland ) zowat IEDER ANDER punt in de stad bereiken via bus , tram , S-bahn , U-bahn , en dat BINNEN het HALF-UUR ( perfecte synchronisatie ! ) . Maar Muenchen is dan ook een “nieuwe” stad omdat die heropgebouwd is moeten worden. Zoiets kan in Gent amper , en er zal ook nooit geld voor zijn.

   • Reactie van Jimmy

    Omdat het centrum van Gent oud en dichtbevolkt is mag er aan de rand van Gent geen brug komen (of twee)….
    Omdat men meer als veertig jaar geleden binnen de dertig minuten van de ene kant naar de andere kant kon in Muenchen mogen er aan de rand van Gent geen fietsbruggen komen? (by the way: ik ben beroepshalve een aantal keren per jaar in deze Beierse stad, en het is nu wel anders)
    Christiaan, wordt het geen tijd voor je pilletje?

   • Reactie van Christiaan

    Dat fietsroute-met-bruggen-op-de-Oude-Spoorweg idee begint hier voor sommigen al op een soort dwangneurose te lijken , die hebben straks al meer dan éém pilletje nodig om van hun nachtmerrie af te geraken. En nee , die bruggen zijn en blijven een idioot Schnapsidee !

    • Reactie van Jimmy

     Dwangneurose inderdaad… Wij willen twee bruggen in de oude en dichtbevolkte leebeekstraat, alwaar men, net zoals in Muenchen, in 1970 met het openbaar vervoer in dertig minuten van de ene kant naar de andere kant van straat kon… En dat allemaal voor minder als 38 Pintenaren die niet willen inzien dat binnenkort meer als vijftig procent van de wagens die op de N43 puur elektrisch of hybride elektrisch/waterstof zullen rijden… Oh ja… Ik vergeet nog te melden dat ik deel uitmaak van de fietslobby maar dat wist iedereen hier al langer( en nu verschiet 3S zich echt een fietsbult!)

     • Reactie van yves

      Hoe sterk is de eenzame fietser? Die kromgebogen over zijn stuur? Tegen de wind? Zichzelf een weg baant?

    • Reactie van Christiaan

     Uit “laat ons een bloem” — 1970 :

     “Dit is een lied voor de mensen die zorgen
     Dat morgen de mensen al dood zullen zijn
     Dit is een lied voor de doden van morgen
     Begraven, bekist in een stenen woestijn”
     ….
     “Laat ons een bloem
     En wat gras dat nog groen is”
     ….
     “En zo zal dan morgen het leven verdwijnen
     Verslagen door staal en gewapend beton”

     – Louis Neefs –

   • Reactie van Christiaan

    Het begint hier zoals iemand al schreef inderdaad hilarisch aan toe te gaan. Mijn N43 alternatief biedt objectief niets dan voordelen voor fietsgebruikers aller aard. En met een degelijke heraanleg ( niet volgens het huidige plan ) van “De Sterre” krijgt men een droom van een fietsroute waar iedereen al lang staat om te springen.

    Maar goed , ik stel voor dat de lobbyisten volgens welbekende , oude Belgische gewoonte wat steekpenningen aan Arthur voorschotelen , en dan krijgen ze misschien hun bruggen zonder verdere tegenstand. ( Haha ! )

    • Reactie van 3S

     Om nog eens in detail te antwoorden op jouw alternatief:

     Nu zijn zowel de oude spoorweg (Leebeekstraat) als de N43 ingetekend als “bovenlokale functionele fietsroute”. (De eerste behoort bovendien tot het netwerk Fietspaden Lange Afstand.)

     Jij wilt die eerste hoofdfietsroute schrappen en deels vervangen door die tweede langs de N43. Om het Parkbos te ontsluiten stel je een dubbelrichtingsfietspad voor langs de linkerkant van de N43 (komende van Gent).

     Ik zie daarbij volgende problemen:

     *Om de winkels (Massive, AS Adventure…), de kantoren (kantorencentrum plus de nieuwe KBC Arteveldetoren) én de grootschalige ontwikkelingen langs de Loop te ontsluiten voor fietsers, is zijn ook goede fietspaden nodig langs de “rechterkant” van de N43. Je kunt onmogelijk alle fietsers “eventjes” die viervaksbaan laten oversteken.

     *Jouw dubbelrichtingsfietspad slaat aan de Drie Koningenstraat af naar het Parkbos. Fietsers naar Sint-Denijs-Westrem moeten ook rechtdoor kunnen fietsen langs de N43. Aangezien ze niet zomaar de viervaksbaan kunnen oversteken, moeten ze dus aan de linkerkant de dubbele op- en afritten van de E40 oversteken. Je weet toch dat een tweerichtingsfietspad aan een op- en afrit nooit voorrang zal krijgen?

     *Er is tien jaar geleden ook een ontwerp geweest voor de heraanleg van de N43. Dat bevatte toen heel veel ronde punten. Zoals je weet zijn die niet fietsvriendelijk…

     *Tijdens de heraanleg die er een van deze jaren toch moet komen, zal de Kortrijksesteenweg wellicht een tweetal jaar een ware hel zijn. Voor fietsers die daar toch moeten zijn, zou het ideaal zijn als er dan al een goed alternatief zou zijn langs de oude spoorweg…

     Conclusie: de N43 verdient goede fietsinfrastructuur, maar die zal moeten passen in de hele heraanleg van de N43, en jouw voorstel voor dubbelrichtingsfietspad is maar een deel van het verhaal…

    • Reactie van Christiaan

     @Dries

     Je schreef :

     “Nu zijn zowel de oude spoorweg (Leebeekstraat) als de N43 ingetekend als “bovenlokale functionele fietsroute”. (De eerste behoort bovendien tot het netwerk Fietspaden Lange Afstand.)”

     Voor mij mag je dat “besluit” of die definitie nog duizendmaal herzingen , het is “maar” een zinnetje dat ooit iemand van het “beleid” heeft geformuleerd en gedefineerd. Ik persoonlijk hecht daar geen waarde aan , sorry !

     Je schreef :

     “Conclusie: de N43 verdient goede fietsinfrastructuur, maar die zal moeten passen in de hele heraanleg van de N43, en jouw voorstel voor dubbelrichtingsfietspad is maar een deel van het verhaal”

     Waarom ? Dat dubbel fietspad tot aan de Driekoningenstraat is het perfecte alteratief voor het 2 bruggen stuk van ook 1 Km. Waarom is het beter ? In eerste instantie omdat De Sterre het beginpunt ervan is. Zie mijn voorstel-document en het belang van De Sterre voor ALLE fietser uit het Gentse.

     Moet men dit koppelen aan de rest van de aanleg van de rest de N43 ? Moet men dan INEENS alles overhoop gooien om ALLES ineens fietsvriendelijk te maken voor o.a. het KBC pin-up geval ? Neen , men kan een stappenplan uitdenken. En beweer niet dat men vies is van werken her uit te voeren. Zoals ik als schreef , de tramsporen aan de onderdoorgang onder spoorweg aan het Sint-Pietersstation zijn op 10 jaar tijd al 3 x herlegd geweest. Maak bvb. een tunnel onder de N43 voor de KBC gangers , of bouw daar een brug op één of andere manier. Daar schaadt het niet , er is geen groen en er staan reeds allerhande hoge bouwsels.

     “Aangezien ze niet zomaar de viervaksbaan kunnen oversteken, moeten ze dus aan de linkerkant de dubbele op- en afritten van de E40 oversteken.”

     Ge sleurt er dit wel bij , maar dit ligt niet op uw “Pinteroute” , dus voor u alleszins irrelevant. Voor de bewoners van Sint-Denijs is dit wel het geval , dus … waarom hang je geen brug over die op-en afritten ? Of een tunnel ?

     Je schreef :

     “Tijdens de heraanleg die er een van deze jaren toch moet komen, zal de Kortrijksesteenweg wellicht een tweetal jaar een ware hel zijn. Voor fietsers die daar toch moeten zijn, zou het ideaal zijn als er dan al een goed alternatief zou zijn langs de oude spoorweg”

     De oude spoorweg is geen alterantief voor de bewoners van Sint-Denijs. En met een “mini” N43 project hebben de Pintenaren reeds hun route via de Driekoningenstraat ( en met daar reeds veel groen ! ). Dus nogmaals , voor jouw Pinte fietsroute is geen TOTALE heraanleg nodig.

     En als je vreest dat werken lang duren , vraag dan aan de Chinezen om de komplete N43 her aan te leggen als het zover zou komen , dan duurt het maar 6 maand. :-)

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Uw voorstel is dus een tijdelijk fietspad aanleggen aan één kant van een viervaksbaan, dat dan binnen een paar jaar toch afgebroken zal moeten worden als de N43 ten gronde zal aangepakt worden?

      Goed bezig.

     • Reactie van laurensv

      “Maak bvb. een tunnel onder de N43 voor de KBC gangers , of bouw daar een brug op één of andere manier.”
      “waarom hang je geen brug over die op-en afritten ? Of een tunnel ?”
      Hilarisch!

     • Reactie van Christiaan

      Nu bent u wel eventjes intellectueel oneerlijk. Niets belet dat het traject “De Sterre –> Driekoningenstraat” definitief blijft en perfect kan aansluiten op de rest van wat men aan de N43 zou uitvoeren.

      In mijn gedachte speelde alleen maar het idee dat men blijkbaar niet in staat is om een vergedreven analyse ( planning ) uit te voeren , en dat men nognaals de boel zou opengooien als me bvb. toegang tot de KBC toren zou willen voorzien , of als men verderop iets wil doen aan de spoorwegtunnel. Maar dit alles ligt voorbij de Driekoningenstraat , en heeft niets te maken met het “1 Km alternatief” te maken.

     • Reactie van Christiaan

      Vorige reactie was voor @Michel …

      @laurensv

      Ik word niet betaald om analyses uit te voeren of voor ideeen. Het is al meer dan genoeg geweest om een beter alternatief naar voor te schuiven voor het spoorwegfietstraject. “Ingenieurs” , of wie dan ook , zouden beter in ‘t vervolg wat meer en langer nadenken i.p.v. met de ellebogen hun ( simplistisch ) gelijk te willen halen.

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Ik heb eerlijk waar luidop moeten lachen met Christiaan die schreef “nu bent u wel eventjes intellectueel oneerlijk”.

      Ah ha ha. Ha. Ha.

     • Reactie van Christiaan

      @Michel

      ‘k Krijg de indruk dat er op uw ellebogen al veel eelt staat , juist ?

     • Reactie van Michel Vuijlsteke

      Ik heb zelfs geen begin van vermoeden waar die opmerking op zou moeten slaan.

      Of is dit weer zoiets dat kadert in de achtervolgingswaan genre “al wie mij belachelijk bezig vindt is een lobbyist” of “de machtige bewoners van het Rijvisschepark” ?

     • Reactie van 3S

      Ik zal wat helderder formuleren wat ik bedoelde:

      We willen beiden een goede fietsroute langs de N43, richting Sint-Denijs-Westrem.

      Jij wilt dat per se combineren met de fietsroute naar het Parkbos. Daardoor kies je voor een dubbelrichtingsfietspad aan de linkerkant van de N43, gezien vanuit Gent.

      Maar voor de meeste fietsers richting Sint-Denijs-Westrem is dat wel een onnatuurlijk tracé met twee extra oversteken die ze anders niet zouden moeten oversteken:

      *de op- en afrit aan de R4, die aan de linkerkant ligt, en
      *het oversteken van de N43, omdat de dorpskernen van Sint-Denijs-Westrem en Latem, de ontwikkelingen op The Loop en verschillende winkels aan de rechterkant liggen.

      Twee extra oversteken die nooit fietsvriendelijk zullen zijn (rotonde of niet), en wellicht zonder voorrang voor de fietser.

      Mijn conclusie uit al bovenstaande reacties: het samenvoegen van de twee verschillende bovenlokale fietsroutes van de oude spoorweg en de N43 zou negatief zijn zowel voor de inwoners van De Pinte en Sint-Denijs-Westrem, en ook voor de inwoners van Gent die naar de groene rand (Parkbos) willen fietsen.

      Mossel noch vis dus.

      Laat gewoon die twee verschillende routes naast elkaar tot stand komen, ze hebben elk een eigen doelpubliek en sterktes…

     • Reactie van Jimmy

      Eigenlijk is het heel eenvoudig: gezien het alternatief van Christiaan schijnbaar bij de fietsers geen draagvlak vindt is het geen volwaardig alternatief. Wat niet wegneemt dat het een verdienstelijke poging was.
      Zou ik kleinere kinderen hebben zou ik eigenlijk ook liever over die spoorwegbedding rijden ipv langs de drukke N43.

     • Reactie van Christiaan

      @Dries

      Als je problemen ziet met het N43 aan de linker kant vanaf De Sterre , los ze dan op. Jij wordt er wellicht voor betaald , ik niet. En heb je dan geen problemen met de fietsers die aan de rechter kant van de N43 vanaf De Sterre fietsen ? Daar zijn ook op-en afritten.

      Neen , je brengt niet-objectieve argumenten aan. Je had advocaat moeten worden , geen verkoper.

      Binnen 30 jaar gaat men over die bruggen spreken als speelgoed makelij van de millenium kleuter generatie , die eenmaal groot geworden , verder bleven spelen in Vlaanderens zandbak.

      @Jimmy

      Uit een kleine rondvraag in de omgeving van de bruggen , zelfs tot in Sint Denijs , blijkt er wel een draagvlak te zijn voor een goeie verbinding naar De Sterre. Maar er blijkt helemaal geen draagvlak te bestaan voor de bruggen , en veelal met de opmerking “ze liggen niet op de korste weg waar ik per fiets heenwil”.

      En wie zijn trouwens jouw fietsers die in mijn alternatief geen brood zien ? Zijn het die paar hier op deze blog en die er misschien hun brood mee verdienen ? Je pent hier totaal ongeloofwaardige statements neer.

     • Reactie van Christiaan

      Ik citeer :

      “Mijn conclusie uit al bovenstaande reacties: het samenvoegen van de twee verschillende bovenlokale fietsroutes van de oude spoorweg en de N43 zou negatief zijn zowel voor de inwoners van De Pinte en Sint-Denijs-Westrem, en ook voor de inwoners van Gent die naar de groene rand (Parkbos) willen fietsen.”

      En dat is nu eens de meest fantasierijke statement die ik hier van jouw mag lezen. Gelooft ge nu echt zelf in wat ge beweert over “fieters van Gent naar het Parkbos” en “negatief voor de inwoners van Sint-Denijs” . Die laatsten geraken niet eens bij de bruggenfietsroute zonder eerst langs de N43 te rijden. Wat is dit voor een technische waanzin die jij durft schrijven , ik schaam me in jouw plaats.

 46. Reactie van Jimmy

  Christiaan, die bruggen hebben dan ook niet de bedoeling fietsers uit sint- denijs naar het parkbos te brengen. Wat jij zegt is hetzelfde als zeggen: vermits de meeste mensen uit gent de e-17 niet gebruiken om naar brussel rijden mag men de e-17 afschaffen…
  Het is de bedoeling fietsers met (kleine) kinderen uit gent op een veilige manier naar het parkbos te loodsen… Maar ik krijg stilaan de boodschap: mensen uit gent hebben in ons parkbos niets te zoeken…

  • Reactie van Christiaan

   … de meeste Gentenaren zullen sowieso “De Sterre” moeten passeren ….

   Eigelijk is het zinloos van mijn kant om hier nog verder te blijven posten , m.a.w. “trek jullie plan” , maak er maar verder een rotzooi van. Mijn respect en mijn achting voor jullie ( al dan niet lid van de “beleidsmakers” ) heeft een ontzaglijke deuk gekregen , en het zal waarschijnlijk nooit meer goedkomen :-).

   • Reactie van MarC

    … als de Gentenaren via De Pintelaan naar het parkbos rijden hebben ze “De Sterre” toch niet nodig.

    • Reactie van Christiaan

     Die Gentenaren ( % 10 ? ) uit die omgeving kiezen ( via de Zwijnaardse Steenweg ) de fantastische Schelderoute tot in Oudenaarde voor recreatief fietsplezier kiezen dan het ( kleine ) Parkbos.

     • Reactie van laurensv

      2 dingen
      - sommige mensen willen naar het bos om te gaan wandelen daar, maar gaan wel met de fiets ernaartoe
      - wat wil je nu eigenlijk zeggen met “de fantastische Schelderoute”? Dat goeie fietsinfrastructuur in een groene omgeving veel gebruikt wordt?

     • Reactie van Christiaan

      … dat er daar uitsluitend groen in een rustige natuur te vinden is , geen betonnen bruggen en geen lawaai of stank op 200 meter.

 47. Reactie van tvb

  Ik heb dit hier allemaal eens goed gevolgd (voor zover mogelijk)om mij ergens een idee te vormen over deze kwestie.
  Mij lijkt het dat de bruggen een mooie oplossing zouden kunnen zijn voor een probleem, maar misschien niet de meest aangewezen oplossing.
  Het parkbos is vanuit het centrum (en eigenlijk van gelijk waar) perfect bereikbaar met de fiets, alleen is het op vandaag verre van veilig.
  Moet je dan meteen het probleem oplossen door bruggen de bouwen? Mijns inziens niet. Dat is in feite zelfs het probleem wat uit de weg gaan en ontkennen. Logischer zou zijn om de bestaande maar onveilige fietsinfrastructuur (richting bos maar ook elders) prioritair aan te pakken.

  Tenzij men uiteraard een fundamentele ander beleid voor ogen heeft waarbij de ‘grotere’ wegen quasi exclusief gereserveerd worden voor de auto en er daarnaast een separaat fietserscircuit, inclusief bruggen doorheen de stad wordt aangelegd.
  Dit is uiteraard een huzarenwerk en vereist een volledige ommeslag in het beleid, maar zou mijns inziens ook niet slecht zijn. Auto de terechte koning op de wegen zoals we die nu kennen, zelfs nog meer dan nu (bestaande fietspaden supprimeren); en de fietser toegang geven tot een afzonderlijk circuit.
  Ik geeft toe, dit is wellicht wishfull thinking en praktisch en/of financieel niet haalbaar, maar er mag wel eens over nagedacht worden.
  Het valt mij op dat Gent zich altijd als fietsstad wil in de kijker zetten maar uiteindelijk geen echt (visionair) beleid heeft daaromtrent en dan maar met tussenoplossingen afkomt (zoals de bruggen) die m.i., zeker op vandaag geen prioriteit verdienen.
  De vrees dat de bruggen ook maar een minimaal gebruik zouden kennen is m.i. overigens ook voor een stuk terecht.

  • Reactie van Jean

   @tvb
   Een van de weinige echt doordachte tussenkomsten. Een verademing tussen al dit welles nietes geweld.

  • Reactie van MarC

   Ik denk niet dat de voorstanders van de bruggen tegenstanders zijn van een beter stadsfietsnetwerk.
   Als ik het goed voor heb, komen de budgetten voor de 2 bruggen niet uit de stadskas of maar gedeeltelijk. Het stadsbestuur moet van mij zeker niet wachten om de bestaande en onveilige fietsinfrastructuur te verbeteren maar volledig los van de 2 bruggen.

 48. Reactie van Lucas

  Christiaan: dat jij de Putstraat aanraadt als alternatief is gewoon te zot voor woorden. Je wordt er praktisch constant in de afgebrokkelde berm gereden door auto’s die aan 90 km/u langs het handvat van je stuur vlammen. Die straat is veel te smal. Ook de gelijkgrondse kruisingen met op- en afritten van de E40 aan de N43 zijn hels. Heb jij eigenlijk al ooit gefietst in de buurt? Dwaas persoon, stop je zinloos protest, je verspilt enkel jouw tijd. En véél erger, je verspilt andermans tijd, energie en geld die elders besteed moet worden. Stop met je protest of stop met leven in dit land. Punt.

  • Reactie van Christiaan

   Wat wil je met je repliek bereiken ?

   - De Putstraat kruist nergens met E40 en N43 , er is alleen een verbinding met de N43 via de Peter van Reysschootlaan.
   - Men mag er geen 90 km/u rijden , en het is zelfs levensgevaarlijk dat de toen
   - De Putstraat is autoverkeersarm , net omwille van de smalle weg wordt die amper als sluikweg gebruikt. De weinige bewoners in de Putstraat ( vanaf de Peter van Reysschootlaan ) genereren amper autoverkeer.

   Niets belet om van de Putstraat een “Uitzonderlijk Plaatselijk Verkeer + fietsers” te maken. De bewoners zullen dit zelfs apprecieren.

   ( wel heel toevallig dat ik hier nog eens kom kijken )

  • Reactie van Christiaan

   … en dat men eens ( een deel van ) het geld voor de bruggen besteedt aan het herstellen van die afbrokkelende bermen !

   • Reactie van Jimmy

    Christiaan, je hebt nu al “elvendertig” keer verkondigt geen commentaar meer te geven. Schijnbaar hebben je woorden niet veel waarde!

    • Reactie van Christiaan

     Persoonlijke aanvallen , en hierbij ook nog leugens neerpennen pik ik niet. Voor de rest , foert …. pruts maar voort.

 49. Reactie van yves

  Ik bezocht gisteren de Leebeekstraat, en begrijp daardoor het protest beter. Het is momenteel een romantisch-idillische dreef. Helaas is dat is louter visueel zo. Auditief is het (voor mijn scherpe oren) een hel. Ik zou er nooit kunnen wonen met links het geluid van de R4, en rechts het geraas van de E40. Kortom: principieel is dit de beste route, want rechtdoor. Maar een Not in my frontyardreactie is zeer begrijpelijk. Een patstelling dus.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Van achter een bureau, gebogen over een kaart, is dat de beste route: een reeds 100 jaar niet meer gebruikte spoorwegroute naar de Pinte en reeds 50 jaar doorkruist door Ringvaart/R4 en E40. Dat vraagt toch om twee fietsbruggen zeker. De gemeenschap zal wel betalen, want fietsbruggen wie kan daar nu tegen zijn? Of die bruggen op die plaats ook echt tegemoetkomen aan een huidige of toekomstige noodzaak is totaal bijkomstig. Een ideefixe bestrijden is zeer moeilijk. Zeker als het over prestigeprojecten gaat. Alternatieven zijn dan onbespreekbaar en worden lichtzinnig verworpen. Ik maakte zelfs mee dat er in de klankbordgroep-parkbos door de voorzitter het “primaat van de politiek” werd ingeroepen om niet meer te hoeven ingaan op fundamentele bezwaren tegen de Parkbosbruggen. Voor wat dient dan nog een klankbordgroep?

 50. Reactie van Jimmy

  Leugens? 29 april laat het je koud! 8 mei zeg je ” ik stop er mee”…. Efkes verder gescrolled omdat ik (toegegeven) niet veel zin had om de hele discussie opnieuw te lezen en bam! 10 juni kom je hier toevallig… Ofwel heb je het gegeven gegoogled (of geyahoo’d, of gemetacrawled, of whatever) ofwel ben je naar Gentblogt gesurfed en bewust doorgeklicked naar deze discussie… Een fietsroute langs een drukke en onveilige gewestweg is geen alternatief voor een veilge, aangename en familievriendelijke fietsroute op een oude en ongbruikte spoorwegberm in volle natuur… Het is misschien een alternatief voor het “route” gedeelte maar zeker niet voor alle andere aspecten van het bewuste traject. Waarschijnlijk dat daar de hevogheid van de discussie ontstaan is. We zien beiden verschillende zaken.

 51. Reactie van o.

  grappig hoe een blik op de sattelietfoto het voor een buitenstaander meteen duidelijk maakt waarover deze discussie gaat: rustige villawijk wil geen rechtstreekse verbinding met kansarme buurt. zo simpel is het.

  • Reactie van Thomas

   Overduidelijk.

   Zielig dat aan deze procedureslag weer gemeenschapsgeld verspild moet worden.

  • Reactie van bunnybugs

   De bewoners rond de Zwijnaardse Steenweg kunnen de Schelde-Delta-Route LF30 ( 40 ) bereiken via de nogal ongekende Ottergemsesteenweg Zuid. Deze laatste bereik je via de afslag naar het SBAT autokeuringstation. De weg langs de vaart is nu nog niet goed berijdbaar, maar daar komt verandering in als de R4 buitenring doorgetrokken wordt. Dit stuk weg gaat over in de Nieuwescheldestraat, en éénmaal de Domo vestiging voorbij, kom je aan de Zonneputragel, d.i. de LF 30 fietsroute. Details vind je op Google Earth. Veel aangenaam, rustig wandel- en fietsplezier ! :-)

 52. Reactie van b.

  Wat zeg je meneer of mevrouw o. ?
  Rustig ?
  Tussen E40 – R4 – Kortrijksesteenweg en Oudenaardsesteenweg ?
  Je maakt waarschijnlijk een grapje.
  En binnenkortmisschien nog een stuk of wat brommers over de ‘Fiets’brug.

  En uw stereotypen over villawijken en kansarme buurten waren ook niet echt nodig. Te veel naar kleinkunstliedjes uit de jaren 60 geluisterd ?

  Meneer b.

 53. Reactie van bunnybugs

  Zijn er nieuwe evoluties i.v.m het 2 bruggen project ?

 54. Reactie van Arthur De Decker

  Nu meer dan 4 maanden na het indienen van het bezwaarschrift heb ik als indiener van dat bezwaarschrift nog geen enkele officiele reactie gekregen. Vermoedelijk heeft het Gentse Stadsbestuur daarover wel reeds een advies uitgebracht doch dit is blijkbaar nog in behandeling bij de Gewestelijke Gemachtigde Ambtenaar die zo gezegd in alle onafhankelijkheid moet oordelen over de door de Vlaamse Landmaatschappij ingediende stedenbouwkundige vergunning. Doch het primaat van de politiek kan hier spelen nietwaar zodat ik vermoedelijk pas na de komende gemeenteraadsverkiezingen zal antwoord krijgen op mijn bezwaarschrift.
  Ondertussen zijn er ook nog onderhandelinge over de onteigening van bepaalde eigenaars lopende. Zolang deze aanslepen kan er ook geen bouwvergunning worden ingediend voor de bruggen. Dat wordt dus vermoedelijk ook over de verkiezingen getild.

 55. Reactie van Arch-Tech-Watcher

  Beste Arthur, was toch voorspelbaar ?

 56. Reactie van Arthur De Decker

  Ik heb inderdaad nog steeds geen officiele reactie gekregen op mijn bezwaarschrift. ‘t Zal dus iets worden voor de volgende coalitie zeker?

 57. Reactie van bunnybugs

  Heden viel een mooie folder over de heraanleg van De Sterre in de bus waaruit blijkt dat de nieuwe infrastuctuur amper een verbetering voor fietsers inhoudt. De geplande tunnel zal slechts voor een beperkt aantal gebruikers nut hebben. Misschien moet men toch eens in de toekomst een ander team van “bedenkers” samenstellen ….

 58. Reactie van Arthur De Decker

  Er moet toch iemand de 300ste reactie plaatsen. Daarom deze link naar Het Nieuwsblad van vandaag waarin de Fietsersbond minister Crevits “denkfouten” verwijt bij aanleg fietsroutes.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130419_00547797&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP

  Ik denk dat die parkbosbruggen één van die “denkfouten” is .

  • Reactie van 3S

   Hahaha, dat is een goeie :-)

   Als je dat persbericht van de Fietsersbond had gelezen, jou je doorhebben dat het juist een pleidooi is voor een fietsas volgens het tracé van de oude spoorweg van De Pinte naar Gent:

   “De Fietsersbond pleit voor ‘fietsostrades’ om steden met hun achterland te verbinden.”

   en de “denkfouten” waarvan sprake,

   “Wat heb je aan vijf kilometer perfect fietspad als je daarna een levensgevaarlijk kruispunt moet oversteken”

   slaan op jullie alternatief (zie hieronder bij Christiaan) want jullie stellen een hoofdfietsas voor die omgeleid wordt naar een drukke gewestweg en dan stomweg DOODloopt op de Sterre.

 59. Reactie van Christiaan

  Het actiecomité blijft tot de laatste snik tegen deze onzin strijden : http://www.2-BTV.tk :-)

 60. Reactie van Marc

  constructief voorstel lijkt me. Ben eens een kijkje gaan nemen via de link. Ik heb daar toch wat bedenkingen wanneer het gaat over inwoners van Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en Deurle. Het lijkt me voor hen korter om via de Beukenlaan naar Gent-Centrum of station te rijden. Vanaf het kruispunt met de Vlaskop heb je er een prima fietspad. Probleem daar is dat de infrastructuur naar het kruispunt te wensen overlaat. Mensen uit die buurt gaan volgens mij zelden of nooit voor de N43 kiezen. Wat niet wegneemt dat die N43 een pak fietsvriendelijker mag.

  • Reactie van 3S

   Destructief voorstel vooral.
   De bewoners van de Leebeekstraat steken vooral energie in het tegenhouden van fietsbruggen in hun straat.

   Heb je ze evenveel lawaai horen maken dat de Sterre, waar de fietsers volgens hun alternatief nochtans zouden moeten passeren, fietsvriendelijker ingericht moet worden?

   Ondertussen is die herinrichting van de Sterre al half afgewerkt. De fietstunnel zal niet bruikbaar zijn voor fietsers van en naar de N43, en fietsers verliezen er hun voorrang op de rotonde, dus hoe zien de actievoerders hun magische fietsroute dan???

   Los daarvan is het waanzin om te denken dat een drukke gewestweg als de N43 en een rotonde als de Sterre, zoals de actievoerders voorstellen, ooit evenwaardig kan zijn aan een autoluwe fietsas, die slimweg de Sterre kan vermijden.

   Nee, als Gent een fietsstad wil worden als Nederlandse steden, waar het doodnormaal is dat kinderen van acht alleen naar school fietsen, zijn er hoogwaardige hoofdfietsassen nodig, los van de drukke gewestwegen vol auto’s en bijhorende maneuvers…

   • Reactie van 3S

    Natuurlijk moeten ook de N43 en de Sterre fietsvriendelijker worden.

    Maar dat is geen argument om een nog fietsvriendelijker fietsas langs het oude spoorwegtracé tegen te houden!

   • Reactie van Marc

    hey, ik zie de NIMBY ook wel opduiken hier hoor, maar eens ‘out of the box’ denken, kan geen kwaad. Voor zover ik kan zien, zal de nieuwe fietsas ook doodlopen. Of is er een alternatief (los van het linksaf draaien op kruispunt De Pintelaan-N60)?

    • Reactie van 3S

     Die fietsas loopt zeker niet dood, je kunt toch gewoon rechtdoor fietsen in de De Pintelaan, daar waar het fietspad in het midden ligt tussen de bomen?

     Ook die De Pintelaan ligt trouwens op hetzelfde vroegere spoorwegtracé, vandaar de rechte lijn…

     • Reactie van Marc

      ‘gewoon’ rechtdoor fietsen? Er is inderdaad een fietspad op de De Pintelaan, maar komende van richting R4 de switch maken naar het fietspad lijkt me levensgevaarlijk.

     • Reactie van 3S

      Dat lijkt voor jou misschien een knelpunt voor niet-assertieve fietsers, maar het is wel gemakkelijk op te lossen zonder fietsbrug en op een goedkopere manier.

      Het is in ieder geval een probleem van een heel andere orde dan een fietsas over een rotonde met vijf takken, waarvan vier drukke stukken gewestweg…

      Wist je bijvoorbeeld dat het doorgaand autoverkeer zal verdwijnen uit dat stukje De Pintelaan tot aan de R4, aangezien de op- en afrit naar de R4 verdwijnt uit deze woonstraat?

     • Reactie van Marc

      jamaar, het gaat net om de bescherming van niet-assertieve fietsers. Kinderen zie ik daar niet zo snel alleen oversteken. De straat afsluiten voor doorgaand verkeer lost maar 1 stuk van het verhaal op: er zullen nog altijd auto’s uit de De Pintelaan linksaf willen slaan en dus fietsers kruisen.

     • Reactie van 3S

      Tuurlijk gaat het om de bescherming van niet-assertieve fietsers.

      Zou jij kinderen liever verplicht langs de N43 en de Sterre sturen, waar ze zonder voorrang zelf zullen moeten inschatten wanneer ze veilig een dubbel rijvak kunnen oversteken?

      Of heb je liever bijkomend ook een tweede mogelijkheid om ze te laten oversteken op het kruispunt van twee eerder rustige zijstraten met de N60, waar het rood en groen licht duidelijk aangeven wanneer je mag oversteken, en waar rechtdoorgaande fietsers voorrang hebben?
      Met bovendien de goede hoop dat het aanleggen van de hoofdfietsas mét fietsbruggen ook aanleiding zal zijn om de aansluitende kruispunten te verbeteren?

      De tegenstanders van de fietsbruggen misbruiken dit echter om de fietsbruggen helemaal te schrappen, en zo ook alle hoop op beterschap voor de fietsers de grond in te boren…

 61. Reactie van Christiaan

  Ik denk dat

  “Wat heb je aan vijf kilometer perfect fietspad als je daarna een levensgevaarlijk kruispunt moet oversteken”

  eerder verwijst naar het feit dat de bruggen eindigen op het gevaarlijk kruispunt van de N60 – dat je moet oversteken om via de lange Pintelaan naar ( al even gevaarlijke ) Zwijnaardse Steenweg te bereiken.

  • Reactie van 3S

   Het kruispunt met de N60 is toch beveiligd met verkeerslichten, zodat het verkeer op de N60 volledig stil staat als je uit de kleinere zijstraten komt?

   Niet te vergelijken met de beruchte rotonde van De Sterre, kruispunt van twee drukke gewestwegen, en op de officiële lijst van Zwarte Punten in Vlaanderen.

   Je zult lang mogen zoeken naar jouw kruispunt van de De Pintelaan op die lijst, maar probeer het gerust :-)

  • Reactie van 3S

   Christiaan, dat je dat stuk Zwijnaardsesteenweg gevaarlijk noemt zoals rotonde De Sterre, bewijst nogmaals dat je elk argument wilt verdraaien om de fietsbruggen uit jouw buurt te houden.

   Dat stuk Zwijnaardsesteenweg op de Campusfietsroute is volledig zone-30 met fietssuggestiestroken. Het is ook geen hoofdroute voor autoverkeer, dus er zijn maatregelen mogelijk.

   Wist je bijvoorbeeld dat de Zwijnaardsesteenweg volgend jaar bij de aanleg van de tram naar het UZ eenrichtingsverkeer zal worden voor autoverkeer in twee verschillende stukken tussen Koekoeklaan en Steenakker?
   Een belangrijk deel van het autoverkeer zal er dus verdwijnen, zodat dit nog overtuigender een fietsvriendelijke straat wordt.

   • Reactie van Chrisitiaan

    Zijn de plannen hiervoor bvb. in te zien en nog bespreekbaar ? Achteraf nog klankborden en wat nog allemaal organisren om de goed nieuws show te brengen is zinloos als er sowieso geen democratische inspraak mogelijk is. Blijkbaar kunnen achteraf alleen nog maar gerechtelijke stappen ondernomen om ook maar “iets” te veranderen. Zielig hoor !

    Mijn indruk bestaat dat er eigenwijs en in veel gevallen , ver van de echte noden , ondoordachte beslissingen worden genomen. De tramroute door Zwijnaarde is bvb. zo’n geval waar niemand achterstaat. Men vergeet blijkbaar dat mensen geen twee volgeladen winkelkarren op een tram of met de fiets kunnen vervoeren , en dat ouderen volgeladen zakken ook geen 100 meter vanaf een parking naar hun woning kunnen slepen.

    Mij lijkt het erop dat men soms elke voeling met de realiteit verloren heeft , en dat men men maar oplossingen uit de mouw schudt die allesbehalve intelligent zijn.

    Oh ja , “fietssuggestiestroken” , dat zijn dus “rode lapmiddelen” die alleen maar efkens de aandacht trekken. Eenmaal dat fietsers en autobestuurders ze gewoon zijn staan we even ver als tevoren.

   • Reactie van Christiaan

    Ik zie trouwens ten zuiden van Gent geen planning onstaan voor deftige park & ride infrastructuren , iets wat in de nabijheid van E40 , E17 en R4 bijzonder nuttig zou zijn voor pendelaars. De tramroute naar Flanders Expo is een lachertje als het op park & ride aankomt , alhoewel men daar in de buurt iets fantastisch zou kunnen inrichten. De geplande Lijn route door Zwijnaarde kon ook eindigen op een park & ride zone. Nu eindigt die aan …. een bibliotheek en een RVT !

 62. Reactie van Christiaan

  Waarom heeft er niemand van de voorstanders niet nog eens een derde brug over de N60 voorgesteld ? Allee kom , 1,75 miljoen extra voor een derde brug kon er toch nog wel af zeker ….

  • Reactie van 3S

   Er heeft niemand een derde brug voorgesteld omdat jij de enige bent die in dat kruispunt een probleem ziet…

  • Reactie van Christiaan

   Ik heb een voorstel : Laat ons die fietsbruggen de “Pintebruggen” noemen :-)

 63. Reactie van Arthur De Decker

  Stand van zaken:
  -op 17/5/2013 heeft de Gewestelijke Stedenbowkundige ambtenaar een antwoordnota ingediend (27 blz).
  -op 17/6/2013 heeft de VLM haar antwoord op het bezwaarschrift ingediend (24 blz).
  -op 21/6/2013 is de stad Gent vrijwillig tussen gekomen in de lopende procedure (15 blz).
  -op 1/8/2013 heb ik een wederantwoordnota ingediend (7 blz).
  -op 18/2/2013 heeft de zitting plaats van de Raad voor Vergunningsbetwistingen te Brussel waar deze vordering tot vernietiging wordt behandeld.
  Wordt vervolgd…

  • Reactie van 3S

   Arthur,

   ik ben benieuwd te horen wat jouw nieuwe argumenten zijn.

 64. Reactie van Arthur De Decker

  Rechtzetting: gelieve 18/2/2013 te vervangen door 18/2/2014. De zaak werd toen echter uitgesteld naar 25 februari 2014 omdat de VLM als tussenkomende partij niet kon bewijzen het rolrecht te hebben betaald.
  Wordt vervolgd.

 65. Reactie van Christiaan

  Hoe ver staat het nu met ons “hemels” belastingsgeld consumerend project ?

  • Reactie van 3S

   Zinloos om die vraag op Gentblogt te stellen als jullie achtiegroep zelf alle wettelijke bezwaar-mogelijkheden gebruikt en jullie waarschijnlijk het best op de hoogte zijn van de status…

 66. Reactie van Arthur De Decker

  De zaak werd in voortzetting behandeld op de zitting van 25 februari. Volgens artikel 4.8.28 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening beraadslaagd en beslist de Raad voor Vergunningsbetwistingen achter gesloten deuren over zijn uitspraken en worden de uitspraken van de Raad uitgebracht binnen een ordetermijn van 60 dagen die ingaat de dag na de zitting.
  Blijkbaar is de beraadslaging achter gesloten deuren nog bezig want er is mij momenteel nog geen uitspraak betekend.